Weekendafløser til akutteamet

Vejle Kommune

Ansøgningsfrist: 31. jan 2021 kl. 23:59

Vi søger weekendafløser til Akuttteamet, hvor du skal arbejde med psykosociale problemstillinger i intensive, tidsbegrænsede forløb med psykisk syge i socialpsykiatrisk døgntilbud.
Om jobbet
Akutteamet driver 11 stuer med døgnophold til psykisk syge borgere af kortere varighed: fra ét døgn til tre måneder.
På vores korte ophold hjælpes borgerne gennem stabilisering af deres tilstand. Ved længere ophold vurderer og træner vi målrettet evnen til at klare dagligdagen samt sikre udviklingen af den personlige og sociale mestring.

Akutteamet driver også Akuttelefonen, som er en akut rådgivningstelefon for psykisk syge borgere i Vejle kommune, der har åbent alle hverdage fra kl. 16.00 - 7.00. I alle weekender og helligdage er telefonen åben hele døgnet.

Der arbejdes relationelt med borgerens personlige problemstillinger og trænes i selvstændigt at håndtere dagligdagen.
På de længere ophold har akutteamet til opgave at indsamle struktureret viden, som skal formidles til brug for det videre arbejde efter endt ophold.

Som weekendafløser er du planlagt til fast weekendarbejde hver 4. weekend i dag- eller aftenvagt. I weekenden arbejder du sammen med en erfaren kollega fra teamet. Du skal i weekenden understøtte indsatsen i teamet ved at udføre trænings- og mestringsopgaver med borgerne. Det kan f.eks. være hjælp til træningsopgaver omkring at være fysisk aktiv, være social i dagligstuen eller holde sin stue rydelig. Det kan også være hjælp til den mere personlige mestring, som f.eks. at håndtere angst, stemmer, mangel på motivation eller initiativløshed. Vigtige observationer fra arbejdet med borgerne noteres i vores journalsystem, som du får adgang til. Som weekendafløser skal du også udføre praktiske opgaver omkring at varme og servere mad til borgerne, rydde op og gøre rent i køkkenet og klargøre stuer, når borgere afslutter ophold.

Som weekendafløser skal du også passe akuttelefonen, hvor borgere med angst, ensomhed eller lignede problemer ringer ind for at få hjælp. Der vil løbende være mulighed for sparring med og hjælp fra din kollega.

Tiltrædelse marts eller april måned 2021.

Vi forventer af dig
Du skal være uddannet social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, pædagog, ergoterapeut, socialrådgiver eller have tilsvarende social- eller sundhedsfaglig uddannelse. Har du kortere uddannelse end social- og sundhedsassistent, kan du ikke komme i betragtning til stillingen.

Du er tillidsvækkende og har gode relationskompetencer. Du har lyst til at arbejde med og hjælpe mennesker med psykosociale problemer. Du har gode samarbejdsevner og kan give og modtage tilbagemeldinger om indsatsen med borgerne.

Vi forestiller os, at du allerede har et andet arbejde, måske på deltid, er i gang med videreuddannelse eller eventuelt er gået på efterløn eller pension og gerne vil have nogle vagter ind i mellem, hvor du arbejder med mennesker med psykosociale problemer.
Bemærk: Hvis du allerede er ansat i Vejle Kommune, kan du ikke være ansat på fuld tid og samtidig være tilkaldevikar i en anden del af kommunen, da din samlede arbejdstid ikke må overstige 37 timer per uge.
Vi tilbyder dig
Der er gode muligheder for at bytte dine weekendvagter eller afmelde dem, hvis du i god tid ved, at du har brug for at have fri en weekend. Derudover er der gode muligheder for at tage ekstra vagter, både i Akuttemaet og i den øvrige del af organisationen, hvis du ønsker dette.

Ansættelsesvilkår
Fast ansættelse på ca. 4 timer per uge efter overenskomst
Om os
Akutteamet er en del af det socialpsykiatriske botilbud Sukkertoppen, hvor der ud over akutteamets 11 stuer er 46 toværelses boliger for psykisk syge. Sukkertoppen er en del af Center Døgn som sammen med Ting høj i Egtved og Boligerne ved Sønderåen i Vejle udgør Vejle kommunes botilbud til psykisk syge. Som ansat weekendafløser i akutteamet, vil du have mulighed for at tage vagter i hele Center Døgn

Flere oplysninger
For flere oplysninger - kontakt Afd.leder Benjamin Rygg, tlf. 30 91 70 00 mail:

Du kan læse mere om os på hjemmesiden.

Ansøgningsfrist
31. januar 2021
Ansættelsessamtaler afholdes fredag d. 5. februar 2021.

Send din ansøgning
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter. Send ansøgning

Sidst opdateret: 19. januar 2021

Få e-mail om nye stillinger Opret jobagent og profil

Geografiske områder

Deltidsjob
Fuldtidsjob
Vikariat
Ansøgningsfrist d. 31.01.2021

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 31.01.2021
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg via virksomhedens hjemmeside

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent