Centerleder til Plejecenter Hejlskov

Vejle Kommune

Ansøgningsfrist: 24. jan 2021 kl. 23:59

Vores værdsatte centerleder har valgt at gå på efterløn. Vi søger derfor en ny dygtig centerleder, der med faglighed og engagement formår at fortsætte arbejdet for det gode liv for beboerne på Plejecenter Hejlskov.Om jobbet
Du sætter retningen, så Plejecenter Hejlskov forbliver et lokalforankret imødekommende plejecenter, hvor der fortsat er fokus på inddragelse af beboerne og tilpassede aktiviteter, der sætter krydderi på livet hos den enkelte beboer. Samtidig er du klar til at imødegå udviklingen i det nære sundhedsvæsen.

Vi arbejder ud fra de personale politiske værdier som Ledelse med vilje og Ansat med vilje, når vi omsætter Vejle Kommunes Ældrepolitik og Værdighedspolitik til praksis.

Vi "spiller hinanden gode", og du skal med andre ord ville noget for stedet Hejlskov. Du trives som leder med ansvaret for at sikre, at de mange forventninger til Hejlskov og dets medarbejdere balancerer med de kvalitets- og lovmæssige krav, som centret er underlagt. Ligesom du sikrer fortsat balance i den økonomiske drift af stedet.

Dine vigtigste opgaver vil være

 • At tage ansvar og gøre en faglig forskel, samt på en konstruktiv og positiv måde bidrage til at værne om det gode liv for beboerne og deres pårørende
 • Sikre sammenhæng i opgaverne døgnet igennem med udgangspunkt i en systematisk rehabiliterende arbejdsgang, hvor indsatser er koordineret via de tværfaglige rehabiliteringsmøder
 • Sikre at de leverede indsatser lever op til gældende kvalitet og standard
 • Fortsætte udviklingen af det gode samarbejde med beboere, pårørende og frivillige og andre interessenter
 • Sikre den daglige ledelse og fortsatte udvikling af den gode trivsel blandt 32 dygtige og engagerede medarbejdere gennem faglig stolthed og evnen til ”at spille hinanden gode”
 • Sikre styring af økonomien inden for den økonomiske fastlagte ramme

Tiltrædelse den 1. marts 2021Vi forventer, at du har følgende kompetencer

 • Du har en sundhedsfaglig mellemlang uddannelse, der matcher målgruppen
 • Du har en relevant ledelseserfaring gerne fra lignende stilling i den kommunale sektor og gerne suppleret med lederuddannelse på diplomniveau
 • Du har erfaring med drift og økonomistyring og kan overholde tildelt budget
 • Du formår at skabe grundlag for det gode samarbejde med de mange interessenter i lokalområdet
 • Du er proaktiv, ansvarsbevidst, løsningsorienteret og faglig velfunderet. Du formår gennem faglig stolthed og engagement sammen med medarbejderne at skabe resultater til gavn og glæde for beboerne på Hejlskov

Læs funktionsbeskrivelse for centerledere i Senior, Vejle Kommune

Vi tilbyder dig

 • Et udfordrende, meget selvstændigt og afvekslende job i Vejle Kommune med vægt på udvikling, velfærd og udmøntning af værdighed og ældrepolitikken samt de personalepolitiske værdier
 • En meget kompetent, stabil og meget engageret personalegruppe.
 • Et veldrevet plejecenter i økonomisk balance
 • Mulighed for at bygge videre på det veletablerede samarbejde med pårørende og frivillige
 • En erfaren lederkollega, som mentor
 • En velfungerende ledergruppe med stor erfaring, hvor der kan hentes støtte og inspiration

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gengælde overenskomst og lokalløn.

Om os
Plejecenter Hejlskov ligger i naturskønne omgivelser i Egtved og består af 50 plejeboliger fordelt på 5 enheder, hvoraf den ene er en skærmet enhed for demente beboere. Desuden har vi et visteret dagcenter samt dagcenter Egetoft. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af ssh, ssa, sygeplejerske, ergo og fysioterapeut. Der er i alt 64 ansatte.

Hejlskov er et sted, hvor livskvalitet hos den enkelte beboer vægtes højt, og hvor pårørende og frivillige involveres, som aktive og kvalificerende medspillere i at skabe en god dagligdag for beboerne.

Pleje og omsorg sker således ud fra et helhedssyn, hvor vi arbejder målrettet med rehabilitering for at bevare mest muligt af den enkelte beboers identitet og integritet. Dagligdagen bygger derfor på tryghed, nærhed og genkendelighed. Den enkelte beboer har mulighed for at deltage i aktiviteter efter behov, evne og kræfter. Det er vigtigt, at vores beboere oplever, at der stadig er brug for dem, og at der hver dag skabes stjernestunder for beboerne.

Vi sætter en ære i at være et åbent hus, hvor man føler sig velkommen. Hvor der er en god omgangstone og hjælper hinanden, hvor der er behov, så vi er sammen om at skabe de bedste vilkår for det gode hverdags liv såvel som for festelige højde punkter.Flere oplysninger
Ønsker du flere oplysninger om jobbet, kan du kontakte områdeleder Anne-Marie Bentzen på 40 44 50 00.

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest søndag den 24. januar 2021
Vi forventer at holdes ansættelsessamtaler torsdag den 28. januar 2021.
Vi benytter personprofilanalyse i forbindelse med ansættelsen.

Straffeattest
Vi indhenter offentlig straffeattest med samtykke ved ansættelse i Senior.

Send din ansøgning
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter. Send ansøgning

Sidst opdateret: 19. januar 2021

Få e-mail om nye stillinger Opret jobagent og profil

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 24.01.2021

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 24.01.2021
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg via virksomhedens hjemmeside

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent