Pædagog, SOSU assistent eller pædagogisk assistent søges til Boligerne ved Grønningen

Gentofte Kommune

Boligerne ved Grønningen søger medarbejder – pædagog, SOSU assistent eller pædagogisk assistent.
Vi søger tre medarbejdere til Boligerne ved Grønningen, der vil være med til at videre opbygge et 2 årige gammelt tilbud.

Vi har brug for medarbejdere, der sammen med os - medarbejdere, ledere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere, vil være med til at skabe en god, aktiv og indholdsrig hverdag for og sammen med borgerne.

Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads med engagerede kolleger, hvor der er faglige og personlige udviklingsmuligheder og fælles personaleudvikling, og hvor faglige dialoger skaber nye indgangsvinkler til komplekse pædagogiske opgaver.

Du vil modtage grundig oplæring og introduktion vedrørende borgerne og til neuropædagogisk pædagogik og metode.
Arbejdsturnus i dag- og aftenvagter inkl. hver 2. weekend samt helligdage, ingen nattevagter.

Stillingerne er på henholdsvis 30-32 timer ugentlig.
Tiltrædelse 1. marts 2021 eller efter aftale

Om Boligerne ved Grønningen
Boligerne ved Grønningen er et nybygget tilbud, der pr. 1. februar 2019 er flyttet til helt nye fysiske og organisatoriske rammer, hvormed borgere og medarbejdere indgår i helt nye leve- og personalegrupper på tværs af tilbuddet. Såvel borgere som medarbejdere kommer fra en større organisation i Gentofte Kommune, som nu er opdelt.

Boligerne ved Grønningen er et tilbud efter ABL § 105, stk. 2, hvor der bor 24 borgere fordelt på 3 levegrupper med 6-8 borgere i hver gruppe - med psykisk udviklingshæmning i alderen fra 20-61 år med en udviklingsalder, der ligger fra få måneder til 4 år. De fleste af borgerne har en diagnose inden for autismespektret. Enkelte borgere kan i perioder være selvskadende og have udadreagerende adfærd.

Alle borgerne har et individuelt tilrettelagt dagsprogram, som indeholder almindelige daglige gøremål, som borgerne deltager i med støtte fra en medarbejder og i det omfang, den enkelte formår som iagttagende eller passivt deltagende. Borgerne deltager fx aktivt omkring måltiderne ved at sætte service på bordet og rydde op efter måltidet eller hjælper til med tøjvask med at bære vasketøjskurv til og fra vaskerummet m.m. Arbejdet tilrettelægges individuelt i forhold til den enkeltes borgers behov og funktionsniveau således, at borgeren opnår en høj grad af deltagelse og indflydelse i dagligdagen.

Af aktiviteter laves der bl.a. vendespil, brug af iPad til spil, historier m.m. samt musik, gynge, side by side cykling, gåture, busture, snoezelhus m.m. ligesom vi har Aktiviteten, som er et internt aktivitets- og samværshus, hvor beboerne kan deltage i forskellige kreative, musiske, fysiske, samværs/sociale aktiviteter. Vi arbejder med aktiviteter på tværs af husene, ligesom vi har tilknyttet en musikpædagog, der forestår forskellige former for musiske aktiviteter individuelt såvel som fælles.

Vores pædagogiske tilgang tager afsæt i neuropædagogikken. Vi arbejder med Low Arousal, forudsigelighed, genkendelighed, handleanvisninger med høj detaljeringsgrad og autismepædagogik.
Vi arbejder med kontaktgrupper, der har det overordnede overblik omkring den enkelte borger.

Vi arbejder med individuelle fastlagte strukturer, idet beboerne profiterer af forudsigelighed og en veltilrettelagt hverdag med tydelig kommunikation i form af billeder og konkreter.

Du er som medarbejder engageret, opsøgende og fokuserer på at være med til at skabe en god hverdag for borgerne. Du skal indgå åbent, aktivt og respektfuldt i samarbejdet med såvel borgere og pårørende, som med kolleger og ledelse og vil aktivt medvirke i vores udviklingsproces om det gode arbejdsmiljø

Du har lyst og vilje til at samarbejde med fokus på den enkelte borgers ressourcer og individuelle handleplan, herunder arbejder du omsorgsfuldt, tålmodigt og har etikken med i dit virke. Du er i stand til at planlægge og arbejde struktureret blandt andet med udgangspunkt i borgernes dags- og ugeplaner.

Som person er du robust, stabil, fagligt kompetent samt er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt bl.a. med dokumentation og udformning af indsatsplaner og øvrige individuelle planer. Du har en relevant uddannelse som pædagog / social- og sundhedsassistent eller anden relevant uddannelse og/eller har erfaring med borgergruppen.

Få mere at vide
Du er velkommen til at kontakte teamleder Karna Christiansen på 92 43 53 62 eller forstander Lizette Rohde Madsen på tlf. 30 59 22 92 på hverdage mellem kl. 8-10.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelses vilkår i henhold til gældende overenskomst kombineret med lokal forhandling afhængig af uddannelse og kompetencer.

I Gentofte kommune er der en generel politik om, at der indhentes straffeattest inden ansættelse.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er d. 29. januar 2021 kl. 12.00, men vi vil løbende afholde ansættelsessamtaler

Tiltrædelse 1. marts 2021 eller efter aftale.

Send ansøgning og relevante bilag elektronisk ved at klikke på knappen "Gå til ansøgningsformular".

Geografiske områder

Deltidsjob
Ansøgningsfrist d. 29.01.2021

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 29.01.2021
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg via virksomhedens hjemmeside

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent