Fast stilling 32 timer social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent til Bo- og Dagtilbuddet Astrupparken

Aalborg Kommune

Stillingskategori:
Handicap og socialpsykiatri

Arbejdstid:
Deltid over 21 timer

Afdeling:
Botilbud Aalborg

Ansøgningsfrist:
23. marts 2021

Forvaltning:
Ældre- og Handicapforvaltningen

Forestil dig det smil, du får fra ham, der ligger på kuglelejet og mærker sin krop på en mere bevægelig måde, end når han sidder i sin kørestol. Og kan du ikke næsten mærke den afslappede ro og stille nydelse, når du tænker på fodbad, duftlys og dæmpet belysning?

Velkommen til Astrupparken!
På Astrupparken bor 30 voksne med varige fysiske og psykiske udviklingshandicaps fordelt i 5 huse. Tolv af dem nyder godt af oplevelser og træning i det integrerede dagtilbud på samme adresse, mens andre har mere fornøjelse af at tage afsted til andre enheder i dagtimerne.

Hvad er opgaven?
Vi arbejder for mennesker, der har brug for hjælp og støtte til alle dagligdagens gøremål. Vores opgave er i høj grad at få øje på den ’gnist’ (tegn og signaler med både krop og stemme), som viser, hvad den enkelte har brug for eller er motiveret for. Det gælder både alene og i forhold til at kommunikere og deltage i et fællesskab med andre.

Du skal sammen med 32 kollegaer i Astrupparken arbejde i Botilbuddet. I Astrupparken arbejder vi for alle borgere, men har en primær tilknytning til et af husene.

Vores vej i en stor organisation
Den fælles kerneopgave i forvaltningen er at støtte alle til at opleve mest mulig frihed og livskvalitet. Det kræver noget af os, og vi arbejder derfor bevidst med vores faglige perspektiv. Vi afsøger stadig potentialet for at vække og aktivere ressourcer hos den enkelte via fokus på sanseintegration.

At tage et afsæt i den enkeltes energi og gejst er et væsentligt pædagogisk greb hos os. Livskvalitet og livsglæde handler om at føle sig betydningsfuld i sit eget og andres liv, og derfor insisterer vi på at undersøge, hvordan den enkelte kan være mest mulig aktiv og komme mest muligt i spil. Vi kalder det Livskraft.

Dine opgaver vil være:

 • At sætte rammen for aktiviteter og oplevelser, der tager udgangspunkt i den enkeltes engagement.
 • At finde kreative måder at undersøge og kommunikere, så alle føler glæden ved at kunne påvirke sin egen og andres dag positivt.
 • At hjælpe og støtte den enkelte i alle hverdagens facetter, fx socialt, motorisk, sundhedsmæssigt osv.
 • At bidrage til en faglig kultur, hvor feedback og fælles undren giver lysten til at rykke endnu mere på måden, vi skaber velfærd.

Hvad byder du ind med?
Du er uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, og kan i din ansøgning beskrive, hvordan du…

 • … forstår og samarbejder med mennesker, der kommunikerer med mange andre signaler end det verbale.
 • … kan bruge din viden fra din sundhedsfaglige baggrund hos os.
 • … har fået øje på små tegn og initiativer hos andre og brugt det som løftestang for, at de kunne prøve eller lære noget nyt.
 • … aktivt og selvstændigt finder løsninger og samtidig indgår fleksibelt i samarbejde med kolleger og pårørende.
 • … både kan reflektere over og dokumentere, hvordan du bruger dine faglige kompetencer. Det indebærer også IT kendskab på brugerniveau.
 • Du har kørekort til personbil

Det faglige fællesskab
Hos os møder du …

 • En varierende og udfordrende arbejdsdag sammen med fagligt engagerede kolleger.
 • En arbejdsplads som giver plads til at gøre noget andet end ”det vi plejer” og ”det vi tror”.
 • En kultur hvor alle forventes at tage ansvar for, hvordan dagen skal se ud med afsæt i borgernes initiativer og behov samt de organisatoriske rammer.

Mere om stillingen og din nye arbejdsplads
Stillingen er fast på 32 timer i botilbuddet. Du indgår dermed i den samlede arbejdstidsplan for Astrupparken som døgntilbud, hvilket indebærer arbejde hver anden weekend, helligdage samt blandede tjenester dag og aften.

Vi forventer, at du har en vis råstyrke, og at du forstår, hvor ventet og vigtig din indsats er – døgnet rundt.

Arbejdsstedets adresse:
Botilbuddet Astrupparken, Rebildparken 61, 9220 Aalborg Øst

Vil du vide mere?
Stillingen hører til i ’Fagcenter for Livskraft’ i Aalborg Kommunes Handicapafdeling (Ældre- og Handicapforvaltningen).

Du er velkommen til at kontakte assisterende leder Camilla Walberg på telefon 9931 7171/ 25520499.

Du kan også følge ’Fagcenter for Livskraft’ på LinkedIn.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Før vi aftaler endelig ansættelse, efterspørger vi en straffeattest og indhenter referencer.

Stillingen ønskes besat pr. 12.04.2021 eller snarest muligt derefter. Vi venter gerne på den rette person.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Geografiske områder

Deltidsjob
Ansøgningsfrist d. 23.03.2021

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 23.03.2021
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg via virksomhedens hjemmeside

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent