Hjemmesygeplejerske i dagvagt og hver 4. weekend til Hjemmesygeplejen Indre By/Østerbro

Københavns Kommune

Som hjemmesygeplejerske arbejder du selvstændigt, og alle dine sygeplejefaglige kompetencer sættes i spil.

Stillingen er fast og på 32-37 timer ugentligt, udelukkende i dagvagter og med weekendvagt hver 4. uge.

Du bliver tilknyttet et geografisk område på ydre Østerbro (sygeplejegruppe AB), bliver del af et fast team og kontaktperson for et antal borgere med sygeplejefaglige problemstillinger. Vi har fokus på at skabe et tæt og fagligt stærkt samarbejde med vores kolleger i hjemmeplejen, så borgerne oplever høj kvalitet og sammenhæng i deres møde med os som hjemmepleje/sygepleje. Hjemmesygeplejen Indre By/Østerbro er geografisk placeret tæt på Nordhavn Station.

Vi har et struktureret introprogram, hvor du vil få en mentor tilknyttet. Du vil i tæt samarbejde med kvalitetssygeplejerske, mentor, ressourcepersoner samt gruppeleder opleve, at vi arbejder på, at du som nyansat sygeplejerske kommer godt fra start.

Du skal kunne trives i et selvstændigt virke, men vi lægger stor vægt på at hjælpe hinanden i en uforudsigelig hverdag. Der er dagligt fokus på at yde en høj kvalitet i opgaveløsningen, hvor den faglige sparring og det psykiske arbejdsmiljø vægtes højt. Du kommer til at arbejde sammen med både erfarne hjemmesygeplejersker samt nyere kolleger, som har taget et skift fra sekundær til primær sektor.

Som hjemmesygeplejerske kommer du til at bruge din sygeplejefaglighed bredt og inden for hele virksomhedsområdet, men du vil også arbejde med koncentrerede borgerforløb indenfor områderne palliation, demens, medicinhåndtering samt sygepleje i komplekse, medicinske borgerforløb.

Vi håber, at du har lyst til at sende os en ansøgning og blive en del af vores sygeplejegruppe, der prioriterer det gode borgerforløb, faglig udvikling samt et godt arbejdsfællesskab.

Om Hjemmeplejen Indre By/Østerbro
Vi er en arbejdsplads med ca. 450 medarbejdere fordelt på social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, forebyggende medarbejdere, ledere og en administrativ stab. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro er en af fem hjemmeplejeenheder i Københavns Kommune. Der forventes tæt tværgående samarbejde om opgaverne i organisationen for at skabe ensartethed, kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse.

Vi har til huse i nyistandsatte lokaler i Østbanegade – lige overfor Nordhavn Station og tæt på metro.

Vi er organiseret i tre distrikter: Indre By/Christianshavn, Indre Østerbro og Ydre Østerbro. I hvert distrikt er der to hjemmeplejegrupper og en sygeplejegruppe, der samarbejder omkring borgerforløbene. Hver gruppe har en gruppeleder, og tre gruppeledere arbejder sammen i en Trio.

Aftenplejen er en gruppe, med sin egen gruppeleder. Aftenplejen er organiseret i samme distrikter. Natplejen er bydækkende i hele kommunen og er en del af hjemmeplejen Indre By/Østerbro.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Mødetiden er primært kl. 7.30-15.30.

Da du skal cykle rundt, er det vigtigt, at du trives med det. Akutvagten har bil stillet til rådighed, så kørekort er en fordel, men ikke en forudsætning.

Tiltrædelse snarest muligt.

Mere information
Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte gruppeleder Carina Aaen på 3530 3030.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Søg via nedenstående link senest fredag den 12. marts 2021
Der indkaldes til samtaler i uge 11-12.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, sosu-assistent eller sosu-hjælper, har du derudover fra 1. september 2020 ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om os på vores-hverdag.dk

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 12.03.2021

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 12.03.2021
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg via virksomhedens hjemmeside

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent