Botilbuddet Teglhuset søger social og sundhedsassistenter

Helsingør Kommune

Ansøgningsfrist 12. marts 2021, kl. 22:59

Botilbuddet Teglhuset har fået ”vokseværk”
Vi er kommet i den glædelig situation at vi har fået bevilliget en opnormering.
Vi søger derfor følgende nye kollegaer:

To social og sundhedsassistenter:

Til primært aften arbejde 28t. Arbejdsrullet vil være 7/7- torsdag til torsdag med arbejde hver anden weekend med tiltrædelse pr. 01.05.21

Til primært dag arbejde 37t med arbejde hver 3 weekend med tiltrædelse pr. 01.06.21

Botilbuddet Teglhuset er et socialt psykiatrisk botilbud §107, med plads til 14 borgere.

Teglhuset høre under enheden K.A.N.T, en del af Helsingør kommune/SSI -tilbud til, borgere med psykiske sygdomme og deraf nedsat psykisk funktionsevne og/ eller med særlige sociale problematikker.

Målgruppen er primært borgere mellem 18 til 45 år, præget af forskellige psykiske lidelser, personlighedsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse, eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser, angst og depression.

Botilbuddet rummer ikke borgere med voldsom udadreagerende adfærd, samt er et misbrugsfrit hus.

Vi arbejder ud fra et recovery-orienteret og rehabiliterende perspektiv med en miljøterapeutisk og mentaliserende tilgang.

Som personale har vi et særligt fokus på at beboernes ophold er midlertidigt. Det betyder, at der dagligt arbejdes intensivt og målrettet med at undersøge, genskabe, udvikle, og afklare den enkeltes evne til progression ift. funktionsniveau og egen recovery.

Der dokumenteres i NEXUS ud fra mål i handleplaner og der bruges FIT (Feedback informed Treatment)

Vi tilbyder:
Spændende udfordringer på en dynamisk arbejdsplads, som vægter det sociale arbejdsmiljø, feedbackkultur, faglig kvalitet og udvikling højt.
Teglhuset er en røgfri arbejdsplads, som tilbyder daglig høj faglighed, kollegial og ledelsessparring, miljøterapeutisk uddannelse, deltagelse i FIT supervisorer, supervision med afsæt i den miljøterapeutiske rolle/arbejdsfunktion, god frokostordning, men ikke mindst godt kollega og beboerskab.

Vi ønsker kollegaer:

 • Der har interesse i at blive en del af den specialiserede socialpsykiatri.
 • Som både udviser engagement og interesse, i mødet med beboerne, i kollegaerne/ledelsen og i arbejdet med Teglhuset som arbejdsplads.
 • Som i mødet med beboerne formår at være respektfuld, motiverende og kontinuerligt nysgerrig, og undersøgende på muligheder ift. den enkeltes ressourcer og egen recovery.
 • Som vil arbejde ud fra de valgte faglige metoder og værdier i KANT.
 • Som evner at arbejde med det hele menneske gennem sammenhæng mellem både pædagogiske og sundhedsfaglige opgaver/handlinger.
 • Som tør udfordre sig selv og igennem de daglige sparringer og ekstern supervision arbejde med forståelser, undersøgelser og løsninger i tæt samarbejde med beboerne og dine kollegaer/ledelsen.

Som social og sundhedsassistent ønsker vi bla.:

 • Kendskab til FMK.
 • Evnen til at arbejde med medicinpædagogik – at støtte og motivere den enkelte beboere i at være en stor del i håndtering af egen medicin.
 • Varetagelse af sundhedsfaglige opgaver, medicindossering, sikre den sundhedsfaglige dokumentation og egen kontrol af sundhedsfagligt arbejde.
 • Kan varetage opgaven som praktikvejleder for social og sundhedsassistentselever

Fælles for alle stillingerne, en dagligdagen som kalder på at du:

 • Har erfaring i arbejdet med mennesker med komplekse psykiske sygdomme i sam- og modspil med andre sygdomme. Eller har lyst til at lære det.
 • Evne til at bevare ro og overblik, også i pressede situationer.
 • Engagement og parathed til personlig og faglig udvikling.
 • Evner at dokumentere den faglige indsats i IT-systemet.

I Helsingør Kommune vægter vi, at medarbejdere og ledere udvikler deres faglighed. Derfor har vi fokus på at skabe sammenhæng mellem den ambitiøse udvikling af hele organisationen Helsingør Kommune og videreuddannelse af både medarbejdere og ledere – fagligt og personligt.

9 ud af 10 indbyggere bor mindre end 2 km fra vandet. Her mødes Hamlet og Kronborg med verdenskendt arkitektur og en hyggelig middelalderby på ét og samme sted. Tjek #OplevHelsingor og se selv.

Søg jobbet

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 12.03.2021

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 12.03.2021
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg via virksomhedens hjemmeside

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent