Rehabiliteringshuset - SSA

Vesthimmerlands Kommune

Social og sundhedsassistent til rehabiliteringshuset Vesthimmerland

Har du lyst til at være en del af vores tværfaglige team i Rehabiliteringshuset Vesthimmerland?

Om jobbet
Vi tilbyder en stilling i blandet vagter, med gennemsnitlig 30 timer pr uge. Der arbejdes hver 2. weekend. Rehabiliteringshuset ligger i tilknytning til Plejecenter Kærbo i Ranum.

Vi er en tværfaglig medarbejdergruppe som består af social og sundhedsassistenter, en ergoterapeut, en fysioterapeut og en sygeplejerske. Der samarbejdes på tværs mellem faggrupperne, og alle har med indflydelse på planlægning af dagen.

Din profil

  • Er uddannet Social og sundhedsassistent
  • Arbejder ud fra en forebyggende trænende og rehabiliterende vinkel
  • Har pædagogiske evner til at agere i et tværfagligt team.
  • Trives med fokus på borgeren og dennes ressourcer og ønsker.
  • Kan arbejde systematisk og målrettet i et rehabiliterende og trænende samarbejde med borgeren
  • Er både stabil, fleksibel, ansvarsbevidst og imødekommende.
  • Har respekt for og kan se muligheder i faglige og personlige forskelligheder.
  • Kan anvende og håndtere elektronisk dokumentation, da der ligger et stort arbejde, i at vores dokumentation, er fagligt og relevant, inden vi sender borgeren hjem.(vi anvender CURA)
  • Kan arbejde selvstændigt, tage beslutninger, og handle fagligt på de udfordringer er evt. kommer
  • Varetage alle sygeplejefaglige opgaver inden for dit kompetence området, eller oplæres i de opgaver der bliver uddelegeret.

Rehabiliteringshuset har 5 pladser, og modtager borgere fra sygehuset og eget hjem. Formålet med opholdet er rehabilitering og træning til at genvinde tabte funktioner og derved opnå større livskvalitet. Vi sætter mål for opholdet sammen med borgeren. Vi har gode muligheder for at arbejde med rehabilitering og træning både ude som inde, vi bruger alle de rum/miljøet vi har til at understøtte borgeren i, at kunne mestre mest muligt selv. Om det er en bustur eller i træningsalen, en tur ud i vores have eller i køkkenet, så er det med et rehabiliterende eller trænende fokus.

Vi tilbyder
Jobbet i Rehabiliteringshuset er varierende og udfordrende, og foregår i et dynamisk tværfagligt samarbejde.
Høj faglighed og kvalitet og trivsel for både borgere,

Et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Vi har en sundhedsordning i Vesthimmerlands kommune,

Der gives udover de normale tillæg på helligedag et ekstra tillæg på udvalgte helligedage.

Rehabiliteringshuset ligger i forlængelse af plejecenter Kærbo, som består af 7 plejeboliger 17 demens boliger hvor af de 3 pladser er afklaringspladser. Desuden har vi et daghjem for mennesker med en demenssygdom. Samt en aflastningsplads i forlængelse af vores daghjem.

Vi samarbejder på tværs i huset, og hjælper hinanden, der hvor det giver mening.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst, og forhandling med den faglige organisation.

Ansøgningsfrist:
Løbende

Tiltrædelse:
Snarest muligt

Arbejdssted:
Østerled 4

9681 Ranum

Jobtype:
Kontaktperson:
Birgitte Tollund Gert
Telefon: 99669500
Mobil: 91165460

Geografiske områder

Deltidsjob
Ansøgningsfrist: snarest muligt

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist: snarest muligt
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg via virksomhedens hjemmeside

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent