Social- og sundhedsassistent til Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang 37 timer/ugen pr. 1. juli 2021 gerne tidligere

Aarhus Kommune

Er du uddannet Social- og sundhedsassistent og har du lyst til at arbejde med nogle af samfundet mest udsatte borgere?
Om jobbet
Du har nu muligheden for at gøre en forskel for en særlig målgruppe - nemlig hjemløse med svære og mangeartede udfordringer, såsom afhængighed og psykiske lidelser. Du skal være skarp på dine monofaglige kompetencer og være klar til at sætte disse i spil i en tværfaglig indsats for brugerne. Vi er i gang med en spændende reorganisering, hvor vi har fokus på både monofaglige og tværfaglige kompetencer. Så vil du være med til at præge et område, som er i stor faglig udvikling og til at tilbyde socialt udsatte hjemløse en kvalificeret og helhedsorienteret indsats, så skal du søge denne stilling.

Hvad får du?
Forsorgsenheden har 53 § 110 forsorgspladser og 5 efterforsorgspladser. Forsorgsenhedens opgaver består primært af udarbejdelse af en socialfaglig udredning, samarbejde mellem den udsatte og handlekommune, forsorgsscreening samt planarbejde. Alt sammen med henblik på afklaring af fremtidige boligmuligheder for den udsatte. Omdrejningspunktet er en recoveryorienteret tilgang og fokus på samarbejde og dialog med brugerne.

Du bliver del af en velfungerende Forsorgsenhed bestående af 28 dygtige medarbejdere; socialrådgivere, ergoterapeuter, pædagoger, sygeplejerske og SOSU-assistenter. Der er desuden ansat to koordinatorer til faglig sparring og udvikling samt en vagtplanlægger. Forsorgsenheden er præget af en spændende og afvekslende hverdag med en dygtig og engageret medarbejdergruppe i løbende udvikling. Der er faste teammøder, afdelingsmøder, faglig sparring og supervision. Vi har en åben og uformel omgangstone, plads til forskellighed og værdsætter det gode samarbejde.

Vi har pr. 1. marts 2021 ændret vores interne organisering og er er i fuld gang med implementeringen heraf, hvilket er en stor forandringsproces i enheden, som du bliver en del af. Vi arbejder i både monofaglige teams ift. konkrete ydelser og tværfagligt sammensatte teams, som har ansvaret for den samlede indsatsplanlægning i de enkelte brugersager.

Du kommer til at arbejde med fagspecifikke opgaver men varetager ligeledes på aften samt ved behov opgaver i driften.

Du får en grundig introduktion/oplæring, og der vil være mulighed for kompetenceudvikling både på centret, Aarhus kommune og relevante eksterne kurser.

Hvad får du mere?

 • En medarbejdergruppe med høj faglighed, som har stor lyst til at medudvikle på feltet
 • Et uhøjtideligt miljø med et godt kollegialt sammenhold
 • Et sundt, trygt og sikkert arbejdsmiljø hvor du selv er med til at sætte dagsordenen
 • Et miljø hvor vi arbejder åbent og bevidst med dilemmaer og ser det som et led i fortsat faglig udvikling
 • Et arbejdsmiljø hvor vi prioriterer deltagelse i interne og eksterne faglige udviklingsrum

Hvad skal du lave?

 • Sikre sundhedsfaglig opgaveløsning i brugersager i samarbejde med monofaglige kollegaer
 • Udarbejde skriftligt, sundhedsfagligt bidrag ift. udredning i brugersager ud fra konkret vurdering af funktionsniveau
 • Udarbejdelse og løbende opfølgning på enhedens sundhedsfaglige dokumentation
 • Samarbejde med læger, sygehuse, tandlæger, apoteker osv.
 • Koordinere sundhedsfaglig indsats mellem brugere, samarbejdspartnere og Østervang bl.a. Magistraten for Sundhed og Omsorg/Aarhus Kommune
 • Bidrage til løsning af enhedens fælles opgaver på tværs af monofaglige teams.

Hvem er du?

 • Du er uddannet SOSU-assistent
 • Du har stærke monofaglige kompetencer og lyst til at sætte disse i spil i arbejdet med en til tider udfordrende målgruppe
 • Du har lyst til at arbejde mere analyserende, vurderende og skriftligt udredende frem for pleje/praktisk hjælp, idet al hjemme- og sygepleje udføres af Magistraten for Sundhed og Omsorg
 • Du har stærke mundtlige og skriftlige kompetencer og kan formulere dig kort, tydeligt og præcist, og du kan og har stor lyst til at omsætte din faglige viden på skrift
 • Du har lyst til at indgå i udviklingsorienteret arbejde relateret til din faglighed og enhedens ydelser
 • Du har mod til at arbejde selvreflekterende
 • Du er parat til at indgå i enhedens mange forskelligartede ydelser herunder også praktiske opgaver i forhold til enhedens drift
 • Du kan håndtere en vis grad af uforudsigelighed
 • Du kan strukturere egen arbejdsdag og prioritere akutte opgaver
 • Du kan sætte grænser for dig selv og brugerne på en respektfuld og tydelig måde
 • Du er kreativ, nytænkende og fleksibel i opgaveløsningen
 • Du har lyst til at arbejde med såvel pædagog-, socialrådgiver-, ergoterapeutstuderende
 • Du er et menneske i balance, som er hjælpsom og har humoristisk sans.

Derfor skal du vælge os
At arbejde på et forsorgshjem er spændende, og ingen dage er ens. Du bliver del af et rigtigt godt fællesskab, og du får rig mulighed for både faglig og personlig udvikling. Vi har fokus på et sundt, trygt og sikkert arbejdsmiljø.

Vil du vide mere
Kontakt afdelingsleder Lykke Haun, tlf. 8947 8130 eller faglig koordinator Charlotte Jensen, tlf.: 8947 8150. Du er også velkommen til at læse mere om Center for Forsorg og Forsorgshjemmet Østervang på vores hjemmeside på Aarhus.dk.

Løn- og ansættelsesforhold
Skiftende arbejdstider – dag og aften. Alle vagter ligger indenfor tidsrummet kl. 7 – 23. Arbejde i weekend kan forekomme, men ligger ikke fast i denne stilling.

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ansøgningsfrist er den 19. maj 2021

Ansættelsessamtaler afholdes den 26. maj 2021.

Tiltrædelse er den 1. juli 2021 og gerne tidligere.

Ansøgning (fast tekst)
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Når du modtager en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Om os
Center for Forsorg er et nyt center i Job, Udsatte og Socialpsykiatris tilbud til udsatte voksne. Centret råder over 208 pladser fordelt på en række Forsorgshjem; Østervang, Malmøgade, Nordbyen og Tre Ege samt boliger med bostøtte i eget hjem; Klyngehusene, Mosen-Bækken, Søhuset og Kilden. Målgruppen er hjemløse med særlige sociale vanskeligheder ofte med en psykiatrisk lidelse og forskellige former for afhængighed. Rammen for Center for Forsorgs tilbud er Servicelovens §§ 110 og 85.

Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Ansøgningsfrist: 19.05.2021

Placering: Trankær Mosevej 25, 8310, Tranbjerg J, Denmark

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 19.05.2021

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 19.05.2021
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg via virksomhedens hjemmeside

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent