SOSU til dagvagt

Sønderborg Kommune

SOSU til dagvagt

Vi søger uddannet social- og sundhedshjælpere eller assistenter til dagvagt og håber at høre fra dig.

Plejecenteret består af små enheder på 12-14 beboere. Beboerne er meget forskellige og stiller meget forskellige krav til vores viden og adfærd. Vi medinddrager beboerne så meget som muligt i de daglige gøremål.

Vi søger en kollega som:

  • Ikke bange for at give sin mening til kende
  • Ønsker at skabe hjemlige rammer for beboerne og som kan lide at skabe livskvalitet igennem hverdagens opgaver
  • Understøtter beboernes ressourcer og anvender dem
  • Aktivt vil gå ind i et samarbejde med beboere, pårørende, kollegaer og husets ledelse

Vi værdsætter forskellighed. Vi er ligeså forskellige som beboerne og har derfor tilsammen mange ressourcer og muligheder. Vi har store frihedsgrader i tilrettelæggelsen af opgaveløsningen og har derfor også et stort ansvar.

Vores assistenter indgår på skift i et rul som SSA-vagt. SSA-vagten løser dagens akutte opgaver i tæt samarbejde med sygeplejersken og opnår på den måde kompetent faglig sparring og udvikling. Vi prioriterer relationer og faglighed og alle i plejen har derfor faglig sparring flere gange ugentligt med husets sygeplejerske.

Vi har medarbejdere ansat som praktikvejleder, forflytningsvejleder, demensvejleder og dokumentationsvejleder som der kan trækkes på i dagligdagen. Funktionerne planlægger og afholder relevant undervisning.

Du har mulighed for at søge funktionen som forflytnings-, dokumentations- eller praktikvejleder efter ansættelse.

Vi har gang i mange aktiviteter som giver beboerne gode oplevelser. Vi har et stort netværk af frivillige, som støtter op om vores aktiviteter og er en ressource i vores hverdag.

Stillingerne ønskes besat pr. 1.juni 2021 og er faste stillinger på 30 timer pr. uge. Stillingerne er i blandede vagter, fortrinsvis i dagvagt og med arbejde hver anden weekend. Vi søger både social- og sundhedshjælpere og –assistenter.

Yderligere oplysninger fås hos afdelingernes daglige ledere;

Christel Behnke 24 83 37 35 eller May-brit Moberg tlf.: 27 90 67 92

Løn- og ansættelsesvilkår for stillingerne som plejepersonale henføres til overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Forbundet af Offentligt Ansatte.

Vi indhenter straffeattest ved ansættelse i stillingen. Ansøgningsfristen er den 21.04.2021 Samtaler bliver afholdt løbende, så skynd dig at sende din ansøgning.

Application deadline:
24 Apr 2021

Geografiske områder

Deltidsjob
Ansøgningsfrist d. 24.04.2021

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 24.04.2021
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg via virksomhedens hjemmeside

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent