Ergoterapeut til vedligeholdende træning, fast stilling

Randers Kommune

Vedligeholdende træning og Frivillighed - ergoterapeut til fast stilling på 30 timer om ugen fra 1. august 2021.

Stillingen er knyttet til Rosenvænget, som er ét af vores tre centre, der tilbyder vedligeholdende træning efter Serviceloven.
Vil du gerne være vores nye kollega?
Drømmer du om at gøre en forskel for ældre borgere, som bor hjemme i egen bolig eller på et plejecenter, og som har behov for vedligeholdende træning? Vil du gerne indgå i et tæt samarbejde med et team af dygtige og engagerede kolleger?

Vores pejlemærke er den rehabiliterende tilgang! Vi har derfor altid øje for, hvordan den enkelte borger kan bevare og gerne øge sin funktionsevne samt bibeholde et aktivt og værdigt liv. Træning foregår på hold, og der lægges stor vægt på et socialt stimulerende miljø i forbindelse med al fysisk og kognitiv træning. Vi søger en kollega, som kan være med til at gøre vores tilbud endnu bedre!
Arbejdsopgaverne er blandt andet

 • At bidrage med ergoterapeutisk faglighed og innovation i træningen.
 • At varetage vedligeholdende træning (psykisk, fysisk, social) til borgerne i tilbuddet i samarbejde med kollegerne i teamet.
 • At være den person i teamet, der bidrager til det tværfaglige samarbejde med en særlig indsigt i og opmærksomhed på aktivitetstræning og på den kognitive træning.

Vi tilbyder

 • Et team, hvor vi vægter høj kvalitet af arbejdet og humor i hverdagen.
 • En fleksibel arbejdsplads med meget ansvar og frihed.
 • Indflydelse på egne opgaver.
 • Et uformelt miljø hvor teamarbejde er vigtigt.
 • Adgang til sparring, både mono og- tværfaglig.

Vi forventer, at du har

 • Erfaring og gerne efteruddannelse inden for geriatri og rehabilitering.
 • Erfaring, nye ideer og måske uddannelse inden for træning, hvor fysiske og kognitive færdigheder trænes sideløbende.
 • Kompetencer og erfaring indenfor generel ergoterapeutisk udredning og træning.
 • Et positivt livssyn, og at du omgås borgerne, dine kolleger og øvrige samarbejdspartnere på en anerkendende og ligeværdig facon.
 • Har blik for muligheder for forbedringer i det store og i det små, byder ind og tager initiativ og ansvar.
 • Er god til at strukturere og organisere, og har blik for optimering af ressourcerne.

Vi er en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor der er gode muligheder for at være med til at præge det faglige indhold, herunder at være med til at søge midler og igangsætte projekter.
Du bliver en del af vores trænende team på 8 personer med følgende faglig baggrund; fysioterapeut, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper og dig som ergoterapeut. I de andre tilbud med vedligeholdende træning er der ligeledes ansat ergoterapeuter, som du vil kunne sparre med. Overenskomstmæssigt vil du være selvtilrettelæggende.

Da der ind i mellem er hjemmebesøg, vil det være en fordel, at du har kørekort. Hvis du selv har mulighed for at stille en bil til rådighed, ydes der kørselsgodtgørelse. Der er også mulighed for at låne en cykel eller en plejebil. En del hjemmebesøg kan foregå vha. cykel.
Yderligere oplysninger
Kan indhentes hos leder af Vedligeholdende træning og frivillighed Marie Louise Nyborg, telefon 30 34 19 13.
Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 10. maj 2021, for at du kan komme i betragtning.
Samtaler forventes afholdt den 7. juni 2021.

Løn efter gældende overenskomst. Overenskomstmæssigt vil du vil være selvtilrettelæggende. Du bliver ansat i Randers kommune, og som udgangspunkt er arbejdspladsen placeret på Rosenvænget.
Hvis du indstilles til stillingen, vil du blive bedt om at indhente straffeattest.

Søg stillingen I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Ansættelsesforhold Fastansættelse

Tiltrædelse 01-08-2021

Ansøgningsfrist 10-05-2021

Virksomhedens oplysninger Omr VEST Træning og aktivitet

Kontakt person Charlotte Carøe Borch

Søg stillingen

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 10.05.2021

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 10.05.2021
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg via virksomhedens hjemmeside

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent