Pædagog søges til Aars tilbuddene

Vesthimmerlands KommuneDer er tale om en fast stilling, som ønskes besat snarest muligt eller senest d. 01.08.2021.
Er du god til at observere og være de udviklingshandicappedes ambassadør? Får du energi og arbejdsglæde af at opleve kommunikativ respons når kontakten og tilgangen til borgerne lykkes? Så vil vi se frem til at se ansøgning fra dig.

Stillingen er på 30-37 timer ugentlig.

Målgruppen er voksne borgere med udviklingshæmning. Du er velkommen til at læse mere om Østermarken 8-10, Aars Tilbuddene, på vores hjemmeside.

Botilbuddet er et pædagogisk tilbud og for at sikre helheden i opgaveløsningen er medarbejder gruppen tværfagligt sammensat af pædagoger, SSA, SSH, sygeplejerske, omsorgsmedhjælpere.

Du vil opleve at vi på Aars Tilbuddene arbejder på lige fod med hinanden uanset faglig baggrund, for at sikre en sammenhængende indsats. Neuropædagogik er vores faglige fundament i arbejdet med borgerne. Vi er fagligt optagede af borgernes trivsel og evne til at give udtryk for ønsker, trivsel, mistrivsel, følelser og gensidighed i kontakten.

På Østermarken er vi organiseret i teams, og samarbejder med borgerne, pårørende, værger og myndighed om deres individuelle behov for støtte. Indsatsen er kendetegnet ved højt fagligt niveau med udgangspunkt i neuropædagogisk tilgang, individuelle kommunikationsformer og en anerkendende tilgang.

Vi arbejder med udgangspunkt i borgerens mål og delmål defineret i samarbejde mellem borgeren, værge, pårørende og myndighed. I dette arbejde fokuseres på borgerens selvbestemmelsesret og indflydelse på eget liv.

Vi søger dig som ny kollega hvis du er:

 • Uddannet pædagog gerne med neuropædagogisk erfaring.
 • Kan medvirke til en kultur, hvor vi ved vi er gensidigt afhængige af hinanden for at sikre et godt samarbejde, trivsel og et godt arbejdsmiljø.
 • Er stærk i skriftlig dokumentation, herunder arbejdet med mål/delmål og effektevaluering
 • Er mødestabil og loyal over for fælles beslutninger
 • Evt. erfaring med målgruppen på laveste funktionsniveau – hvor pleje og omsorg er en del af hverdagens aktiviteter i samarbejde med borgerne.
 • Har højt fagligt ambitions niveau og interesse for pædagogik/neuropædagogik evt. med uddannelse indenfor neuropædagogik.
 • Vil arbejde med på et hold, der værner om positiv udvikling og trivsel for alle i vores organisation.
 • Er stærk monofagligt, vil og tør indgå i faglig dialog med en dynamisk tværfaglig gruppe.
 • Kan være iderig, refleksiv og klar på de forandringer som vi måtte stå i. Forandringer er en del af vores hverdag.
 • Kan observere, motivere, kommunikere og fastholde.

Hvad kan vi tilbyde:

 • En vidunderlig og positivt samarbejdende borgergruppe.
 • Intro program for nyansatte, hvor du får tilknyttet en mentor de første måneder.
 • Et udviklende samspil med erfarne, dygtige og engagerede tværfagligt sammensatte kollegaer med lyst til at gøre en forskel.
 • En arbejdsplads, hvor fokus er på at vedligeholde eksisterende færdigheder.
 • Mulighed for efteruddannelse i neuropædagogik.
 • Tæt og rådgivende samarbejde med tilbuddets sygeplejeske i forhold til somatiske problemstillinger.
 • Vi er forskellige faggrupper om at løse opgaven, vi har alle et ansvar og ingen er alene om ansvaret.
 • Ledere der sætter borgere først og er bevidste om at fagligt fokus er positivt arbejdsmiljøet.

Arbejdstiderne er blandede, (dag/aften, hver anden weekend i fast rul, helligdage), dog fortrinsvis aften da borgerne er i dagtilbud alle hverdage. Østermarken er et døgndækket tilbud, med faste vågne nattevagter. Nattevagter indgår derfor ikke i dine arbejdstider.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til forhandlingsberettigede overenskomst.

Ansøgninger som ikke fremsendes via Vesthimmerlands Kommunes elektroniske ansøgningsskema kommer ikke i betragtning til jobbet.

Ansøgningsfrist: 24.06.2021

Ansættelsessamtaler: 28.06.2021

Yderligere oplysninger
Ønskes yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte:

Tilbudsleder Maria Høgh på mail: eller på telefon 21289182

Stedfortræder Charlotte Grove på mail: eller på telefon 24483617.

Ønskes flere oplysninger om tilbuddet henvises til Tilbudsportalens beskrivelse: https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/landing/index eller på http://www.aarstilbuddene.dk

Der indhentes straffeattest inden endelig ansættelse.

Ansøgningsfrist:
24. juni 2021

Tiltrædelse:
Snarest muligt

Arbejdssted:
Østermarken 8

9600 Aars

Jobtype:
Kontaktperson:
Maria Høgh
Telefon: 99669281
Mobil: 2128 9182

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøg senest i dag (24.06.2021)

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøg senest i dag (24.06.2021)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent