Vil du være en del af det nye almenpsykiatriske sengeafsnit i Vejle? Det er et afsnit med fokus på mennesker med dobbeltdiagnoser og med et specielt f

Region Syddanmark

Den 1. november 2020 udvidede Vejle psykiatriske afdeling med det nye almenpsykiatriske afsnit 05.
Vi søger social- og sundhedsassistent til blandede vagter. Opstart snarest muligt.
Engageret, initiativrig medarbejder søges til vores almenpsykiatriske afsnit med subspeciale i dobbeltdiagnoser og med et særskilt fokus på medicinnedtrapning og medicinudtrapning.

Psykiatrisk afdeling i Vejle rummer arealer for fysisk aktivitet, integration af natur, sansestimulering og afprøvning af lys som en del af behandlingen. Ud over afsnit 05 med 15 sengepladser, rummer de nye rammer også et psykose afsnit med 30 sengepladser, et affektiv afsnit med 30 sengepladser, et ældre afsnit med 16 senge, samt psykiatrisk akutmodtagelse (PAM). Alle fire sengeafsnit fungerer som integrerede afsnit.

Afsnittet åbnede i november 2020 og der er fortsat rig mulighed for at være med til at sætte sit præg på afsnittets opbygning og udvikling. Det er et afsnit der primært modtager patienter med dobbeltdiagnostiske problematikker og et afsnit, hvor der vil blive arbejdet intensivt med medicinnedtrapning/-udtrapning. Afsnittet har 15 integrerede åben-/lukkede sengepladser.

Kan du identificere dig med fokus på godt arbejdsmiljø, forebyggelse af tvang, høj faglighed og godt tværfagligt samarbejde, så gå ikke glip af muligheden for at være med på holdet.

Vi tilbyder:

 • En bred sammensætning i personalegruppen bestående af sygeplejersker, assistenter, socialpædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, der alle indgår i plejen, socialrådgiver, medarbejder med brugerbaggrund, og læger.
 • Et meningsfuldt og varierende arbejde, hvor faglighed og udvikling prioriteres højt.
 • Både monofaglig og tværfaglig sparring.
 • Mulighed for at få større tværsektorielt indsigt, med fokus på den gode udskrivning.
 • Arbejde med Safe Wards.
 • Løbende undervisning, kurser, samt fast supervision.
 • Relevant efteruddannelse.
 • Introduktion inden opstart.
 • Mentorordning det første år.
 • Kompetenceudviklingsprogram med fast undervisning det første år hvis du ikke har psykiatrierfaring.

Vi forventer, at du:

 • Har interesse for det psykiatriske speciale.
 • Vil indgå i dagligt forbedringsarbejde i henhold til Den Syddanske Forbedringsmodel.
 • Kan agere i akutte situationer og bevare overblikket.
 • Har gode samarbejdsevner, og kan indgå i et tæt mono- og tværfagligt samarbejde.
 • Omgås dine kollegaer med respekt og loyalitet.
 • Vil bidrage til et positivt arbejdsmiljø, både i arbejdsprocessen med opstart, men også fremadrettet.
 • Vil inddrage patienten, de pårørende, og det professionelle netværk under indlæggelse.
 • Er indstillet på at tage ansvar for individuelle opgaver efter kompetenceniveau.

Vi ønsker, at du:

 • Har viden omkring psykiatri – og servicelovgivningen.
 • Har erfaring med misbrugsbehandling, eller ønsker at tilegne dig mere viden på området.
 • Har relevant efteruddannelse inden for psykiatri eller er interesseret i dette.

Se/hør video fra afsnittet: https://youtu.be/YTP3PhYL_2U

For yderligere information om afsnittet, kontakt konstitueret funktionsleder Trine Gammelgaard, telefon nr. 2466 9020.

Ansøgningsfrist den 15. oktober 2021.
Samtaler og ansættelse finder løbende sted.

Ansøgningsfrist: 15 Oct 2021

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 15.10.2021

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 15.10.2021
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Om Region Syddanmark

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.