Social og sundhedsassistent med lyst til at prøve kræfter i et regionale bo- og aktivitetstilbud Handicapcenter Fyn Grejsdalen i Nyborg

Region Syddanmark

Ønsker du at være med til at skabe trivsel og udvikling for voksne borgere med væsentlige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser? Deler du vores begejstring for at kombinere en høj faglighed og kvalitet med pædagogisk og nærværende støtte? Vil du være del af en ambitiøs arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, med høj faglighed og fokus på kvalitet, så kan stillingen være noget for dig. Det regionale bo- og aktivitetstilbud Handicapcenter Fyn Grejsdalen i Nyborg søger pr. 1.november 2021 eller snarest.
Vi er en fantastisk arbejdsplads, og som en af dine kommende kolleger udtaler: ”Vi har det godt sammen og det er fantastiske borgere”. Vi er et center der ligger vægt på faglighed, samarbejde, trivsel, tryghed og sikkerhed i form af alarmtelefoner og man er ikke alene på arbejde.

Vi har brug for en sundhedsfaglig kollega som har mod på skiftligt arbejde, og flair for at arbejde på computer ud over de mange andre ting du som SSA også arbejder med. Du arbejder på lige vilkår med de øvrige faggrupper i huset, vi er alle sammen en tand i tandhjulet som skaber hverdagen for borgerne i Grejsdalen.

Om at arbejde på Grejsdalen 23-25
Grejsdalen 23-25 består af 8 voksne beboere med væsentlige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. De har typisk flere diagnoser og er mobile, men har behov for støtte og guidning i forhold til pleje, omsorg, kommunikation og udvikling og vedligeholdelse af færdigheder. Hos os er der derfor ikke mange dage, der er ens, så det er vigtigt, at du holder af at veksle mellem at arbejde struktureret og samtidig kunne være fleksibel. Vi synes, det skaber den dynamik, der gør hverdagen spændende og afvekslende. Som en af dine kommende kolleger siger: ”2 dage er ikke ens, selvom vi arbejder med struktur, det gør arbejdet meget spændende”.

Selv om vi som medarbejdere nogle gange afviger fra planen, så ser vi det som vores pædagogiske opgave at sikre, at borgerne oplever struktur og forudsigelighed og er trygge. Vi har fokus på borgernes indflydelse på eget liv.

Borgerne har individuelle pædagogiske planer, som tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og støtter udviklingen derfra.

De faglige tiltag relaterer sig til den enkelte med KRAP Low Aousal, som metode og grundtanke. Vi arbejder med sundhedsplaner og andet relevant dokumentation i forhold til sundhed.

Sundhedsfaglige opgaver.
I Handicapcenter Fyn er der ansat 3 sygeplejesker som SSA kan bruge og spare med, ud over kollegaer i husene og almen praktiserende læge og øvrige samarbejdspartner, i forhold til det sundhedsfaglige. Der er ansat SSA i flere huse i Handicapcenter Fyn, som du vil være i netværk med.

 • Varetager rollen som medicinansvarlig, er fortrolig med FMK eller interesse for at blive det.
 • Udarbejde sundhedsplaner og opfølgning i Nexus.
 • Interesse i at blive vejleder på SSA elever på uddannelses stedet.
 • Deltage i netværk i centeret i forhold til SSA opgaver.
 • Være tovholder i begge team i forhold til sundhedsfaglige problemstillinger.

Pædagogik.
I Handicapcenter Fyn er dagstrukturen et vigtigt element i den pædagogiske værktøjskasse. Vi har på baggrund af vores kendskab og faglige erfaring, udarbejdet en beskrivelse af hverdagen, for den enkelte borger, der har til formål:

 • Der bliver skabt forudsigelighed for den enkelte borger.
 • At sikre medarbejder ikke fratager borgeren færdigheder vedkommende mestrer.
 • En arbejdsplads med fokus på faglig og organisatorisk udvikling.
 • Et udfordrende og spændende arbejdsmiljø, hvor der er fokus på sikkerhed og trivsel.
 • Et spændende og alsidigt job med rum til faglig og personlig udvikling.
 • En arbejdsplads der arbejder tværfagligt.
 • Et målrettet pædagogisk arbejde, hvor der er fokus på at øge livskvaliteten gennem pleje, omsorg og pædagogisk støtte.
 • At arbejde systematisk i centrets pædagogiske ramme.
 • At arbejde team orienteret omkring borgerne, sammen med engageret kollegaer.
 • Medindflydelse på egen og husets udvikling.
 • Borger supervision.

Vi forventer at du:

 • God engageret kollega med høj faglighed.
 • At du er en uddannet social og sundhedsassistent, og kan se sig selv arbejde i et pædagogik selv i den mindste detalje, når f.eks. borgerne hjælpes med af – og påklædning eller med at dække basale behov.
 • Kan arbejde med din sundhedsfaglige baggrund i de pædagogiske udviklingsprocesser for borgeren, ud fra den pædagogiske ramme som centeret praktiserer.
 • Varetager rollen som medicinansvarlig, og er eller bliver fortrolig med FMK.
 • Er god til at samarbejde, kan bevare overblikket og optræde fagprofessionelt.
 • Besidder en roskaende fremtoning i relation med borgerne og i det kollegiale samarbejde.
 • Kan skriftlig dokumentere dagligt i det borgeradministrative system Nexus.
 • Kan håndtere IT på brugerniveau.
 • Du kan arbejde morgen/aften i tidsrummet 06.00-22.00 og hver anden weekend.
 • Har kørekort B og er villig til at køre i centerets busser.
 • Er villig til at lære de ting du ikke kan fra starten.

Du er velkommen til at kontakte konstitueret afdelingsleder Mette Engstrøm Grocott på

tlf. 24 34 70 75, for yderligere information.

Du kan desuden læse mere om Grejsdalen 23-25 via linket til højre.

Rekrutteringsforløbet
Send din ansøgning senest den 12. oktober 2021.Samtaler forventes afholdt 25.oktober 2021.

Ansættelse fra 1. december 2021 eller snarest muligt.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Lokation: Handicapcenter Fyn

Ansøgningsfrist: 12 Oct 2021

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 12.10.2021

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 12.10.2021
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Om Region Syddanmark

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.