Social- og sundhedsassistenter søges til Ældresygdomme, Sygehus Sønderjylland Aabenraa

Region Syddanmark

Vil du være med til at styrke vores sengeafsnit?

Vi søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger på 37 timer pr. uge. Der vil være mulighed for deltid, hvis det ønskes.

Afsnit for ældresygdomme har været igennem en svær og turbulent periode, og står nu foran en tid, hvor afsnittet er under opbygning.

Afsnit for ældresygdomme har speciale i behandling og pleje af ældre patienter, der meget ofte har flere konkurrerende sygdomme og dertil funktionstab. Det er med til at gøre specialet komplekst og arbejdsopgaverne varierende i de enkelte forløb, der kan være af både kronisk og akut karakter. Ud over specialepatienterne er der også i afsnittet indlagt patienter med intern medicinske tilstande fx UVI, pneumoni, KOL i exa. mm.

Sengeafsnittet er normeret til 27 senge og derudover er der tilknyttet ambulatorie i både Aabenraa og Sønderborg.

Vi har i afsnit for ældresygdomme en holistisk tilgang til pleje og behandling og vi har fokus på det tværfaglige samarbejde omkring og med patienter og pårørende. Vi mener, at det er en forudsætning for det gode patientforløb og for en god udskrivelse. I afsnittet er der således, ud over social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger også fast tilknyttet fysio- og ergoterapeuter, ligesom vi har et stort tværfagligt samarbejde.

Specialet giver en spændende og meget lærerig hverdag, hvor du vil kunne tilegne dig eller videreudvikle en bred viden inden for medicinsk sygepleje og fordybe dig i det geriatriske speciale.

For os er psykisk arbejdsmiljø vigtigt. Vi har, og arbejder fortsat med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Vi tror på, at medarbejder, der trives giver gode patientforløb. Vi har lige vundet sygehus Sønderjyllands arbejdsmiljøpris for godt psykisk arbejdsmiljø. Vi vandt denne da vi igennem længere tid, har haft stort fokus på trivslen, samarbejdet og det gode psykiske arbejdsmiljø. Det har vi fortsat fokus på.

Hvem søger vi:

 • Det er ikke afgørende om du er nyuddannet eller erfaren, men at du har lysten til at arbejde med den ældre og komplekse geriatriske patient, og at du vægter pleje og omsorg for patienten højt
 • Vi er et afsnit i udvikling, og derfor søger vi en kollega, der bidrager aktivt og positivt i forandringsprocesser og bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Du kan bevare overblikket i en travl, foranderlig og uforudsigelig hverdag
 • Du er fagligt engageret
 • Du sætter pris på at indgå i det tværfaglige samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere
 • Du ønsker at deltage aktivt i udviklingen af dine kompetencer inden for den geriatriske patient

Vi kan tilbyde dig:

 • Mulighed for at sætte dit præg på afsnittet i den positive udvikling, der er i gang
 • God mulighed for indflydelse på egen arbejdsplan
 • Blandede vagter i dag/aftenvagt (7-15 og 15-23)
 • En varieret arbejdsdag, hvor to dage ikke er ens
 • Tæt tværfagligt samarbejde
 • Individuelt tilpasset introduktionsforløb uden for normering. Hvis du er nyuddannet for nylig, vil der være to måneders introduktionsperiode uden for normering

Vi vil lægge vægt på følgende:

 • At du har fokus på din egen og dine kollegaers faglige udvikling for at sikre den bedst mulige løsning af kerneopgaven
 • At du engagerer dig i specialet og afsnittets udvikling
 • At du har gode kommunikative egenskaber ift. såvel kollegaer som patienter og pårørende
 • At du er fleksibel og bidrager til et godt tværfagligt samarbejde og fælles løsninger.

Ansøgningsfristen er søndag d. 11. oktober og samtaler forventes afholdt i uge 41 evt 42.

Vil du vide mere før du søger, så kontakt gerne:

Konst.afdelingssygeplejerske Tanja Bender 29174742, mail: ,
Konst.afdelingssygeplejerske Camilla Christensen 23376435, mail: eller Oversygeplejerske Bodil Møller 28952745, mail:

Ansøgningsfrist: 11 Oct 2021

Geografiske områder

Deltidsjob
Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 11.10.2021

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 11.10.2021
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Om Region Syddanmark

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.