Vi søger SOSU-assistenter til Børnehusene Sydstjernen.

Region Syddanmark

Ledige stillinger i Børnehusene Stjernen hus Syd, med start 01.12.21 og 01.01.22, eller efter aftale.
Vil du være med til at sikre børn med handicaps de bedste udviklingsbetingelser og ”en tryg barndom”?

Børnehusene Stjernen Syd søger SOSU-assistenter til barselsvikariater.

Stillingerne er som udgangspunkt fuld tid, men andet kan aftales.

Vores nye kollegaer skal gerne have erfaring eller interesse, og kan se sig selv i relation til børn/unge, der har særlige behov for tydelige voksne.

Du skal kunne skabe ro, være klar i din kommunikation, have overblik og kunne begejstres over hverdagens stjernestunder.

Børnehusene Stjernen er en del af Handicapcenter Fyn, som udover i Odense, har huse i Nyborg og Kerteminde.
Børnehusene Stjernen er en døgninstitution, som består af Veststjernen, Nordstjernen og Sydstjernen. Hvert hus har plads til 8 børn og unge i alderen op til 24 år. Vores målgruppe er mobile og immobile børn samt unge med multiple funktionsnedsættelser. Alle børnene har brug for individuel støtte og guidning i forhold til de daglige funktioner.

Vi prioriterer et omsorgsfuldt miljø, der har ”højt til loftet”, og hvor børnene altid kommer først. Vores mission er at være det bedste alternativ og supplement til barnets hjem. Vores værdiord er autentisk og ordentlighed. Huset har et tæt samarbejde med forældre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, og skole.

Børnehusene Stjernen Syd bor 8 skønne børn/teenagere, der har brug for støtte til alt i hverdagen, til leg og oplevelser, og til at lære at klare flest mulige funktioner selv.

De fleste børn mestrer ikke det talte sprog, men kommunikerer med støtte fra alternative kommunikationsformer som billedkommunikation og enkelt tegnsprog. Halvdelen af børnene benytter hjælpemidler i form af kørestole. Flere børn har autisme eller autismelignende adfærd, og de har brug for støtte det meste af dagen.

Børnehusene Stjernen modtager børn med en bred vifte af vanskeligheder grundet medfødt eller erhvervet hjerneskade. Følgevirkninger er spasticitet, epilepsi, syns- og hørenedsættelser, autismespektrumforstyrrelser og diagnoser som Angelmann- og Jouberts syndrom. Den indre udviklingsalder svinger fra få måneder til omkring 3 år. Flere børn har uhensigtsmæssig adfærd og nedsat impulsstyring.

Den pædagogiske arbejdsmetode tager udgangspunkt i KRAP, systematik og struktur. Pædagogikken i huset er lagt an på at imødekomme børnenes individuelle fysiske og sociale behov for der igennem at sikre den enkeltes trivsel og udvikling. Husets struktur bygger på forudsigelighed, overskuelighed og tydelighed. De pædagogiske, praktiske og administrative opgaver er uddelegeret i personalegruppen, så alle tager del i husets drift.

Ud over det pædagogiske arbejde er der sundhedsfaglige opgaver i form at medicinhåndtering, pleje/omsorgsopgaver og dokumentationsopgaver.

Vi forventer, at du har været inde og læse om Børnehusene Stjernen på vores hjemmeside (link til højre), hvor der også er videomateriale omkring arbejdet i huset.

Vi forventer at:

 • Du som person er åben og imødekommende overfor alle samarbejdspartnere.
 • Du kan arbejde ud fra den anerkendende tilgang.
 • Du kan arbejde med børn, der kan have udfordrende adfærd.
 • Du er holdspiller og kan arbejde selvstændigt.
 • Du arbejder systematisk og detaljeorienteret.
 • Du er bevidst om, at du er relationsarbejder.
 • Du er god til at formulere dig i tale og på skrift.
 • Du reflekterer over etikken i arbejdet og ved, at vi udvikler os sammen.
 • Du ved, at dokumentation er vigtige værktøjer.
 • Du har kørekort – kategori B.Du kan forvente:
 • Et meningsfyldt og udfordrende job, hvor du er med til at præge mål og værdier.
 • Et fagligt udviklende job med ny målgruppe og nye strategier.
 • Introduktion og sidemandsoplæring, feedback-samtaler, MUS og vejledning af relevante konsulenter/fageksperter.
 • Faglig sparring og perioder med supervision.Børnehusene Stjernen
  Festgræsset 14
  5220 Odense SØ
 • Samtaler forventes afholdt i uge 41.

  Ansøgning med dokumentation for uddannelse, fyldestgørende CV, samt relevante bilag sendes elektronisk, og skal være os i hænde senest onsdag d. 29.09.2021.

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Karen Margrethe Carlsen for yderligere oplysninger på 9944 1852 eller Hus syd på 9944 1800 (tast 3).

  Vi har lokal aftale om nedsat hviletid.

  Arbejdstiden planlægges mellem kl. 05.45 og 22.15 samt arbejde hver anden weekend. Du skal påregne at ca. 50% er aftenarbejde. Kun i særtilfælde kan natarbejde komme på tale.
  Arbejdstiden tilrettelægges efter fast 8 ugers tjenestetidsplan.

Lokation: Handicapcenter Fyn

Ansøgningsfrist: 29 Sep 2021

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Vikariat
Ansøg inden 3 dage (29.09.2021)

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøg inden 3 dage (29.09.2021)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Om Region Syddanmark

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.