Socialfaglige medarbejder søges til Specialcenter Syddanmark – Østruplund, afd. Skoven

Region Syddanmark

Vi søger social- og sundhedsassistent på 30-37 timer fra 1. december 2021 eller snarest derefter. Stillingen indebærer skiftende arbejdstider på hverdage, hver anden weekend og helligdage i tidsrummet kl. 06:45 - 23:00, men afvigelser kan forekomme.

Specialcenter Syddanmark er en del af Region Syddanmarks sociale tilbud.
Vi er et højt specialiseret og udviklingsorienteret døgntilbud med både omsorg og rehabilitering for øje, og med afsæt i individuelt aftalte bo– og beskæftigelsesløsninger. Der bliver taget udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer til at målrette pædagogikken og motivationen ift. borgeren til at arbejde med deres udviklingspotentiale.

Østruplund er et slot beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Østrup, tæt på Otterup i Nordfyns kommune. Østruplund råder over 12 tønder land, hvor der rundt om slottet er et parkanlæg. Der er yderligere et beskæftigelsestilbud og 3 afdelinger med hhv. 9, 13 og 13 borgere tilknyttet.

Tilbuddet på Specialcenter Syddanmark er særligt målrettet borger med psykosociale udfordringer. Det kan f. eks. være: tilknytningsforstyrrelse, dårlig impulsstyring, lavt selvværd, krænkende eller problematisk seksualitet, misbrugsproblematikker, manglende sociale kompetencer, atypisk autisme samt borgere med en tilsyns – eller behandlingsdom.

Enkelte har dobbeltdiagnose. Der er en stor spredning i borgernes funktionsniveau, og det er kendetegnende, at de kan være svært udadreagerende i frustrationssituationer.

Opgaven kræver, du har en professionel tilgang og kan være nærværende og empatisk i kontakten med den enkelte borger.

Eftersom den rehabiliterende indsats forudsætter en god relation mellem borger og pædagog, stiller vi store krav til dine samarbejdsevner, rummelighed samt din evne til at motivere.

Vi arbejder ud fra en faglig forståelsesramme med afsæt i systemisk, psykodynamisk og neuropædagogisk teori, hvor borgerens individuelle udviklingsplan tager sigte på rehabilitering af borgerens fysiske, kognitive, sproglige, emotionelle og sociale funktioner.

Der er særligt fokus på rehabiliterende indsatser, motivation og konfliktnedtrapning.

Funktionen som social- og sundhedsfaglig medarbejder i Skoven indeholder bl.a.:

 • ansvar for opdatering af FMK
 • ansvar for udførelsen af sygeplejefaglige indsatser
 • ansvar for medicin og medicindosering
 • ansvar for sundhedsplaner

Vi søger en kollega der:

 • har solid erfaring med målgruppen
 • gerne er misbrugsvejleder eller har anden relevant spidskompetence
 • vil gå foran og er bevidst om at være rollemodel
 • er kreativ og proaktiv ved at byde ind med nye tiltag
 • kan samarbejde og er indstillet på fleksibilitet med skift i jobindhold
 • kan arbejde på pc og kan dokumentere indsatsen på skrift
 • ser et godt arbejdsmiljø som et fælles anliggende

Personlige kvalifikationer:

 • Empatisk
 • Fysisk og psykisk robust.
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Har erfaring med Low Arousel konfliktnedtrapning
 • Har uddannelse i/erfaring med motiverende samtaler
 • Kender egne grænser, og kan sætte ord på dem
 • Er afklaret med at arbejde meget struktureret og derigennem skabe forudsigelighed
 • Kan opstille mål og delmål og arbejde struktureret og målrettet
 • Bruger sig selv professionelt, i forhold til det den enkelte borger har brug for i sin udvikling
 • Vil arbejde ud fra nøgleordene: respekt, ansvarlighed, udvikling, åbenhed og inddragelse af borgerne
 • Trives med at være en del af et team
 • Kan varetage skriftlige opgaver
 • Er fleksibel og parat til at veksle mellem forskellige arbejdsopgaver på tværs af afdelingerne
 • Er loyal mod fælles beslutninger
 • Vil give og modtage faglig sparring og feedback
 • Har kørekort
 • Straffeattest indhentes

Vi tilbyder:

 • Et spændende og særdeles fagligt udfordrende arbejde
 • Personalemøde og teammøde hver 14. dag samt løbende supervision
 • En høj grad af indflydelse
 • Faglig kollegial sparring
 • Stabile, loyale, engagerede og omsorgsfulde kolleger
 • En engageret og faglig ledelse
 • Mulighed for kompetenceudvikling/efteruddannelse

Løn efter gældende overenskomst.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte afdelingsleder Anja Munk, afd. Skoven på tlf.: 99 44 15 51, mobil: 24 21 81 16 eller mail:

Ansøgningsfrist d. 10 november 2021

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 16 november 2021

Lokation: Østruplund Skoven

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 10.11.2021

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 10.11.2021
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Om Region Syddanmark

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.