Socialcenter Lillebælt søger peermedarbejder til socialpsykiatrisk botilbud Syrenparken i Børkop

Region Syddanmark

Har du eller har du haft en sindslidelse? Vil du og kan du hjælpe andre, der er syge med at finde nye veje til en aktiv tilværelse?Har du lyst til at tage et Peer kursus og have dit daglige virke i socialpsykiatrien , hvor du skal støtte ledige med psykiske lidelser og udfordringer.

Vi søger 1 peermedarbejder til besættelse pr. 1.1.2022 eller efter aftale. Stillingen vil være ca. 10-15 timer pr. uge eller efter nærmere aftale. Stillingen er tidsbegrænset frem til 30.9.2022. Under forudsætning af økonomisk bevilling fra Sundhedsstyrelsen, herunder forlængelse af projektperiode, kan der være mulighed for forlængelse frem til 31.12.2022

Du skal have personlige erfaringer med psykisk sygdom og have været i behandling i psykiatrien. Du er rask eller godt på vej i din recoveryproces og klar til nye udfordringer.

Vi forventer, at du har egne erfaringer fra ansættelser på arbejdsmarkedet eller/og erfaringer fra et bosted og er parat til at inddrage disse erfaringer i din arbejdsfunktion. Du er god til at etablere kontakter, vedligeholde og hermed skabe konstruktive samarbejdsrelationer. Det er en fordel, hvis du har erfaringer i at være jobsøgende og hermed kontakten med jobcentre, således at vi kan udnytte de muligheder der måtte være.

Et led i ansættelsen er at gennemføre et Peer undervisningsforløb på Recovery College i Vejle Kommune. Kurset afsluttes med et arbejdsmarkedsmodul. Undervisningen består i alt af 11 undervisningsdage. Har du allerede gennemført peerkurset modtager vi også gerne din ansøgning og du skal så gennemføre arbejdsmarkedsmodulet, der varer 2 dage. Modulet giver dig den nødvendige og overordnede viden, som du skal bruge i din brobyggerfunktion mellem borger, jobcenter, behandlingspsykiatri og arbejdsmarkedet.

Funktionsområder
Som peer-medarbejder skal du aktivt anvende dine erfaringer i relationsarbejdet med aktuelle parter. Du skal kunne bidrage med et recoveryperspektiv i hverdagen for borgerne og hermed fremme håbet om at komme sig helt eller leve et godt liv med sygdommen.

De vigtigste arbejdsopgaver som Peer er at:

 • være tilgængelig for samtaler og nærvær med patienter/borgere/på arbejdspladser/der, hvor de er
 • bringe dine erfaringskompetencer i spil i samarbejdet med medarbejdere i behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og jobcenter
 • være brobygger mellem forskellige relevante parter for den enkelte borger
 • registrering af dine brobyggerforløb med borgere
 • give støtte til den enkeltes recoveryproces herunder tilbyde håb og for mulighed for spejling
 • indgå i en erfa-gruppe, hvor der er supervision/sparring (ved projektleder i PsykInfo)
 • kunne bruge din peer-erfaring i refleksioner over egen praksis
 • være indstillet på et samarbejde med PsykInfo og øvrige relevante samarbejdspartnere

Herudover kan der være forskellige relevante ad hoc opgaver på arbejdspladsen, f.eks. støtte til skriftlige ansøgninger, brobygge til praktik- og aktivitetsforløb, medvirke til udvikling af workshops, sparring til førtidspensionister, som ønsker en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Syrenparken har gode erfaringer med peer medarbejdere. Du vil blive en del af et team med tre peer medarbejdere.

Personlige kvalifikationer:

 • Egne erfaringer med psykisk sygdom, med indlæggelse eller ambulant behandling i psykiatrien
 • Evne at reflektere over egne handlinger og andres respons herpå
 • Være tålmodig, lyttende og kunne rumme evt. frustrationer
 • Have gode samarbejdsevner og gerne humoristisk sans
 • Evne at tilegne sig ny viden og omsætte den i praksis
 • Besidde en høj grad af fleksibilitet

Din løn fastsættes efter FOA´s overenskomst for social- og sundhedspersonale (OK3203). Der kan udover grundlønnen ydes kvalifikationstillæg. Du ansættes i psykiatrien i projektperioden og refererer til afdelingsledelsen i Syrenparken. I dagligdagen vil du fagligt referere til en medarbejder i socialpsykiatrien. Du vil som udgangspunkt have din daglige gang på botilbuddet Syrenparken, hvor du samarbejder med udvalgte medarbejdere. Men ligeså meget vil du have din gang der, hvor borgerne er (på arbejdspladsen, i hjemmet, i naturen, i byen)

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte stabsmedarbejder Claus Have, Psykiatrisk Afdeling Vejle på tlf.: 40195737 eller Nils Hesse, Afdelingsleder Syrenparken på tlf.: 99442221

Ansættelsessamtalerne afholdes d. 17.12.2021

Kan du se dig selv i ovenstående, ser vi frem til at modtage din ansøgning senest d. 12.12.2021 klokken 23.59
http://www.socialcenterlillebaelt.dk/wm425976

Syrenparken
Syrenparken er et moderne socialpsykiatrisk botilbud, som henvender sig til borgere med alvorlige sindslidelser og personlighedsforstyrrelser.
Kort om Syrenparken
Botilbuddet omfatter §§ 107 og 108. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med fokus på borgerens recovery. Vi tror på, at alle borgere kan komme sig, og det planlægger vi vores indsats ud fra.

Lidt om Projektet Peer:
For at fremme psykisk syge tilknytning til arbejdsmarkedet, er der iværksat et projekt: ”Udbredelse og forankring af peers-indsatser til mennesker med psykiske lidelser i kommuner og regioner” under Sundhedsstyrelsen. Projektet har et skærpet fokus på arbejdsmarkedet og ansættelse af flere peers indenfor psykiatrien og på det øvrige arbejdsmarked. Projektet er forankret i PsykInfo Region Syddanmark. Der samarbejdes i projektet med tre kommuner: Vejle, Esbjerg og Fredericia. Indsatsen forventes at udbredes til flere kommuner.

Lokation: syrenparken


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 12.12.2021

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 12.12.2021
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Om Region Syddanmark

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.