Socialpsykiatrien i Brønderslev kommune søger 3 ambitiøse støttemedarbejdere til hjemmeboende borgere (bostøtter)

Brønderslev KommuneVi søger medarbejdere med specifik erfaring med og teoretisk viden om voksne borgere med udfordringer inden for AUTISMESPEKTRET og/eller PSYKIATRI

Jobbet består af støtte til borgere i eget hjem i form af vejledning og guidning med det formål, at de mestrer et selvstændigt og aktivt hverdagsliv

Socialpædagogisk Støtteteam (Bostøtten) i Brønderslev Kommune søger 3 støttemedarbejdere til faste 37-timers stillinger.

Socialpædagogisk Støtteteam er en afdeling i Socialpsykiatrien, der yder recovery- og rehabiliterende støtte til hjemmeboende, voksne borgere efter Servicelovens §85, §82a og §82b samt mentorstøtte efter LAB-loven.
Flere af borgerne har udfordringer inden for autismespektret og/eller psykiatri, hvorfor vi nu søger medarbejdere med specifik erfaring og viden inden for disse områder.

Støtten udmøntes som telefonisk støtte, online støtte via Teams, støtte på vores kontoradresse samt støtte i borgers eget hjem.

Du bliver en del af et tværfagligt team med base i enten Brønderslev eller Dronninglund.

I Socialpsykiatrien i Brønderslev kommune arbejder vi efter følgende vision, mission, værdisæt, borgersyn og kerneopgave, som du skal kunne se dig selv i og være i stand til at omsætte til handling sammen med borgere, kollegaer og øvrige samarbejdsparter:
Vision: Sammen sætter vi fokus på livskvalitet og fremmer sundhed og uafhængighed.
Mission: Vi forebygger borgernes behov for hjælp, og støtter borgere, der har brug for hjælp.
Værdier: Værdigrundlaget består af følgende 3 værdier:

at være nysgerrig:

 • Vi undersøger nye muligheder, når vi skal lave vores arbejde
 • Vi løser opgaverne sammen med borgerne
 • Vi fokuserer på løsninger og resultater

at være fællesskabende:

 • Vi inddrager borgerne og civilsamfundet i at løse opgaven
 • Vi arbejder tværfagligt
 • Vi fokuserer på gensidigt engagement og fælles ansvar

og at være modig:

 • Vi tør tage chancer
 • Vi gør op med 0-fejlskulturen
 • Vi løser vores opgaver kreativt

Borgersyn: På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er eksperter i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet.
Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Kerneopgave: Vi støtter borgeren i at vedligeholde, udvikle og mestre eget liv med udgangspunkt i den enkeltes drømme og med fokus på ligeværdighed og samarbejde.

Vi arbejder ligeledes ud fra indsatsområderne i vores Virksomhedsplan. Det betyder, at vi arbejder rehabiliterende og habiliterende med et skarpt recovery- og progressionsperspektiv.
Vi har fokus på at støtte den enkelte i at øge sin mestring, sin selvstændighed og aktive liv samt at blive inkluderet mest muligt i civilsamfundet.

Vi tilbyder en arbejdsplads:

 • som er under stor udvikling
 • hvor der er et stort flow i borgeropgaver
 • hvor du som medarbejder har indflydelse på egen arbejdssituation, tilrettelæggelse af arbejdet samt udvikling af området
 • med fokus på faglig udvikling og kvalitet i opgaveløsningen
 • med adgang til ekstern supervision, kollegial sparring og godt samarbejde
 • med tværfagligt sammensat personalegruppe

Vi forventer at du:

 • er uddannet pædagog, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent
 • har specifik erfaring inden for arbejdet med borgere med udfordringer inden for autismespektret og/eller psykiatri, og kan dele ud af denne erfaring til dine kollegaer
 • kan arbejde selvstændigt og ligeledes er god til at indgå i et team
 • er robust ift. et alenearbejde
 • er engageret i faglig udvikling
 • kan arbejde struktureret og målrettet efter progressionsmål i §141-handleplan
 • har kompetencer ift. at indgå i et samarbejde med borgerne omkring delmål og handlinger
 • har kompetencer ift. at inddrage borger i eget og fælles arbejde med indsatsmål samt evne til fagligt at dokumentere og evaluere dette
 • har kompetencer til at praktisere nysgerrighed på borgers oplevelse af egen situation og jeres samarbejde
 • er refleksiv, kan udtrykke og dele faglig viden og erfaring såvel mundtligt som skriftligt
 • er god til at finde muligheder inden for vilkårsrammen
 • har erfaring med at støtte borgerne online og har forståelse for mulighederne ved denne metode

Du skal være indstillet på lejlighedsvist weekend- og aftenarbejde, dog ligger de fleste arbejdstider på hverdage mellem kl. 7 og 17.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved telefonisk henvendelse til afdelingsleder
Inger Thorup Jensen, tlf: 5087 5248 på følgende tidspunkter:

 • Tirsdag 23. november kl. 15 -16
 • Tirsdag 30. november kl. 14.30 -15.30

Ansøgningsfrist lørdag den 11. december 2021

Ansættelsessamtaler onsdag 15. december 2021
Afdelingsleder, medarbejderrepræsentanter fra Socialpædagogisk Støtteteam, TR samt borgerrepræsentant vil deltage i samtalerne.

Dokumentation for grunduddannelse skal vedlægges. Desuden kan dokumentation for relevant efteruddannelse samt relevante udtalelser vedhæftes.

I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her. Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er:

 • At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer
 • At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen
 • At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv
 • At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune

Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel.

Ansøgningsfrist: 11.12.2021

Placering: Vestmanna Alle, 8, 9700, Brønderslev


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 11.12.2021

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 11.12.2021
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Om Brønderslev Kommune

Uanset om du har boet her i mange år eller lige er flyttet hertil, så velkommen. Vi har store og små byer blandet mellem hinanden, og vores byer er populære. Det skyldes bl.a. muligheden for at bygge på nogle af vores attraktive byggegrunde, få børnene i vores skønne børnehaver og gøre brug af de mange fantastiske fritidsmuligheder.