Fast stilling som social- og sundhedsassistent, der kan varetage praktikvejlederrollen i Børn- og ungepsykiatrisk dag- og døgnafsnit, Aabenraa

Region Syddanmark

Børn- og ungepsykiatrisk dag- og døgnafsnit tilbyder en arbejdsplads hvor udvikling, høj faglighed, dialog og samarbejde med de unge og deres familier hele tiden er i fokus.
Vores vision er at have et trygt afsnit for patienter, personale og pårørende, hvor patienten og høj faglighed er i fokus. Vi samarbejder kontinuerligt på at finde gode strategier til gavn for den unge. Der arbejdes bl.a. ud fra miljøterapi, Safewards og bæltefri tilgang.

Udover miljøterapi, Safewards og bæltefri tilgang som retning for arbejdet på Børne- ungdomspsykiatrisk dag- og døgnafsnit arbejdes der ud fra Psykiatriplanen 2020-2024: ”Det bedst mulige behandlingsforløb er kendetegnet ved, at mennesker med psykisk sygdom mødes som ligeværdige partnere med indflydelse på deres egen behandling – og tilbydes et rettidigt, tilstrækkeligt, sammenhængende og recovery-orienteret patientforløb af høj kvalitet.”. Det ses ved at vi arbejder tværfagligt og tværsektorielt og vi har en helhedsorienteret og recoveryorienteret tilgang til børn og unge med psykiske lidelser og deres familier. Du vil derfor komme til at samarbejde med såvel andre sygehusafdelinger, kommuner, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner.
Den tværfaglige indsats er i højsædet. Personalegruppen er sammensat af læger, psykolog, social-og sundhedsassistenter, socialrådgiver, pædagoger, peer medarbejder samt medarbejdere med kompetence inden for misbrugsbehandling.

Oven på en turbulent tid, har vi aktuelt stort fokus på det gode arbejdsmiljø og trivsel blandt vores medarbejdere, hvor vi blandt andet kommer til at arbejde med akkumuleret belastningspsykologi. Derfor er det også en prioritet, at medarbejdere får de bedste muligheder for at få privat- og arbejdsliv til at gå hånd i hånd.

Der er tale om en fast stilling som social- og sundhedsassistent der har ønske om at varetage rollen som praktiskvejleder for social- og sundhedsassistenter med tiltrædelse 1 februar 2022 eller efter aftale.
I stilling er der mulighed for 37 timer/uge i blandede vagter. Stillingen omfatter weekendarbejde hver 3. weekend i 12 timers vagter eller hver 2. weekend i 8 timers vagter.

Vi søger en social- og sundhedsassistent, som

 • har erfaring med psykiatrisk sygepleje og rollen som praktikvejleder
 • Engagement og lyst til at uddanne kommende social- og sundhedsassistent i et tæt samarbejde med BUP’s personale.
 • Ønsker, at bidrage til at højne den psykiatriske sygepleje
 • Kan arbejde selvstændigt og i teams.
 • Har gode evner for kommunikation samt har evner ift. at strukturere, koordinere og bevare overblikket.

Vi kan tilbyde:

 • Introduktionsprogram
 • 4 ugers intro
 • Mentorordning det første år
 • Supervision
 • Monofaglige møder
 • Et godt kollegialt sammenhold og sociale arrangementer.
 • Ugentlig undervisning
 • Fortløbende fokus på udviklingspotentiale for den enkelte kollega og i fællesskabet. Du kan f.eks. blive tilbudt kurser i kognitiv adfærdsterapi, NADA, traume bevidst tilgang o.l.
 • Vi arbejder målrettet med at udvikle et godt behandlingsmiljø. Dette handler først og fremmest om, at vi har patienterne i centrum af behandlingen.

Generelt om Børn- og ungdomspsykiatrisk afdeling Aabenraa:
Fysisk er Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland placeret på tre matrikler og rummer ambulatorier i Vejle, Esbjerg og Aabenraa samt døgnafsnit i Esbjerg og i Aabenraa. Vi modtager patienter fra 13-19 år. Dag, aften, nat og weekend/ helligdage modtager afsnittet akutte patienter fra hele den jyske del af regionen.
Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionslederne, der har personaleansvar og de specialeansvarlige overlæger, der har det faglige udviklingsansvar. Sammen understøtter de medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark.

Ansøgningsfristen d. 26 december 2021. Ansættelsessamtaler afholdes løbende og senest uge 2, 2022.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte funktionsleder Louise Foldager Danielsen på mobil 2440 1219 eller mail

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner.

Vi glæder os til at høre fra dig

Lokation: Dag- og Døgnafsnit Aabenraa


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 26.12.2021

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 26.12.2021
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Om Region Syddanmark

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.