Medicinsk Sengeafsnit E2 søger tværsektoriel koordinator til sikring af kvalitet i patientforløb

Region Syddanmark

På Medicinsk sengeafsnit E2 søger vi en kollega, som vægter patienten og dennes forløb højt. En kollega som brænder for at sikre et sammenhængende forløb for både patient og pårørende. Stillingen er 37 timer ugentligt og med tiltrædelse den 1. marts 2022 eller efter aftale.

Medicinsk sengeafsnit E2 er et sengeafsnit med speciale i blodsygdomme, gigt- og bindevævssygdomme og mave-tarmsygdomme. E2 er normeret til 23 patienter, der primært indlægges akut via vores fælles akut modtagelse, men også via vores ambulatorier og åbne indlæggelsesforløb. Vores patientkategori spænder bredt fra kronikere, der har længere varende forløb på tværs af ambulatorier og sengeafsnit, til de akutte patienter. Vores mål er at faglighed, samarbejde, kommunikation og koordinering skal gå hånd i hånd. Du bliver en del af et stærkt hold bestående af 30 personaler fordelt på 2/3 sygeplejersker og 1/3 social- og sundhedsassistenter.

Vi tilbyder dig et individuelt introduktionsprogram, hvor du vil blive tilknyttet vores nuværende tværsektorielle koordinator som mentor. Som tværsektoriel koordinator vil du have fokus på at skabe patientforløb af høj kvalitet i det hele sundhedsvæsen. Funktionen er iværksat for at højne patientsikkerheden på tværs af sektorerne, og for at sikre kvalitet i overgangende herimellem.

Der er fordelt 10 tværsektorielle koordinatorer i medicinsk og kirurgisk regi på tværs af SVS. Der er etableret et godt samarbejde på tværs af afdelingerne hvor sparring og vidensdeling er i højsædet, for at have patienten i fokus. Der afvikles månedlige møder, hvor aktuelle emner drøftes. Hver tredje måned mødes de tværsektorielle koordinatorer med de afsnitsledende sygeplejersker, hvor gensidige ønsker drøftes.

Vi ynder at invitere øvrige samarbejdspartnere udefra, for at udvikle samarbejdet og kendskabet til hinandens fokusområder. Vi har tidligere haft oplæg og dialog med demensteams, frivillige organisationer, aktiv patientstøtte, social sygeplejersker mm. Derfor er din evne til samarbejde en vigtig egenskab i funktionen som tværsektoriel koordinator. Du vil desuden have et tæt samarbejde med vores to faste koordinatorer, som dagligt holder overblikket over flowet i afdelingen.

Du vil i introduktionsperioden få et indgående kendskab til SAM:BO, således du i dialog med den ansvarlige sygeplejerske, kan planlægge det bedste forløb for patienten.

Vi kan tilbyde:

 • Et arbejdsplads med højt til loftet og vi løfter i flok
 • Indgående kompetenceudvikling inden for SAM:BO
 • Mulighed for udvikling af egne kompetencer med et struktureret kompetenceudviklingsprogram.
 • Et afsnit i udvikling med fokus på evidensbasseret viden og forskning gennem to kliniske sygeplejespecialister.
 • En inspirerende arbejdsplads med flere specialer, og en bred patientgruppe.
 • Gode kolleger og netværk på tværs af sengeafsnit og tilhørende ambulatorier.
 • Indflydelse på tilrettelægning af din arbejdstid via ’MinTid’
 • Arbejde hver tredje weekend i 8 timers vagter og 6-8 aften/nattevagter fordelt på 4 ugers rul.

Vi forventer at du:

 • Har en sundhedsfaglig baggrund med gode samarbejdsevner
 • Kan optræde i rollen som videns deler og ressourceperson for SAM:BO
 • Har patienten og pårørende for øje i det hele sundhedsvæsen
 • Eventuelt har erfaring fra primær sektor
 • Vægter et godt arbejdsmiljø
 • Er rummelig, imødekommende og empatisk.
 • Besidder relationelle og kommunikative kompetencer
 • Flair for IT systemer, og det er en fordel hvis du har kendskab til Cosmic, FMK og Cetrea

Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelse er efter gældende overenskomst mellem DSR og Danske Regioner.

Yderligere information
Ansøgningsfrist d. 24. januar 2022 og ansøgninger vil blive læst løbende.

Ansættelsessamtaler uge 4 2022.

Du er velkommen til at høre mere ved at kontakte afsnitsledende sygeplejerske Mette Jeppesen Rechnagel på 79182354/20152862, også til en eventuelt fremvisning af afsnittet.

Du kan også læse mere om vores afsnit på hjemmesiden

Sengeafsnit E2 - gigt og bindevæssygdomme

Sengeafsnit E2 - Blodsygdomme

Vi glæder os til at høre fra dig

Lokation: Esbjerg


Placering

Geografiske områder

Deltidsjob
Fuldtidsjob
Ansøg inden 2 dage (24.01.2022)

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøg inden 2 dage (24.01.2022)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Om Region Syddanmark

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.