Psst.. Kig lige her!! Afdeling P40 Ø/V søger 1 SSA til vikariat på 6 måneder

Region Syddanmark

Stillingen er på 37 timer/uge, i blandede vagter, med weekendarbejde ca. hver 2. (-3.) weekend – og med mulighed for indflydelse i egen vagtplan. Stillingen ønskes besat senest 01.02.2022 eller snarest derefter.
Om os:
P40 Ø/V (P40) er 2 integrerede afsnit med 7 åbne pladser og 4 lukkede pladser i hvert afsnit. Den 01.05.2019 blev de 4 lukkede pladser på P40 V omdannet til 4 intensive pladser, hvor plejen er særlig intensiv på både læge-, sygeplejerske-, og terapeutsiden. Dette giver mulighed for en særlig indsats for de 4 mest syge i afdelingen, med hvilket vi har haft en særdeles stor succes.

Afsnittene bemandes af fælles personalegruppe og har fælles afsnitsledelse.

Afsnit P40 er præget af stor aktivitet, høj faglighed og tværfaglighed, en dynamisk hverdag karakteriseret ved spændende og faglige udfordringer. Vi er 45 dejlige, engagerede og humoristiske kollegaer med stor interesse for de psykisk sårbare patienter, og hvor teamwork og sikkerhed er i højsædet.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består, udover vores læger, af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, 1 pædagog, 2 ergoterapeuter, 1 socialrådgiver samt 1 psykolog.

Afsnittene har desuden et stort flow af uddannelsessøgende.

P40 har skut modtagefunktion og modtager patienter indenfor alle diagnoseområder.

P40 har særligt fokus på nedbringelse af tvang of arbejder målrettet med blandt andet Safewards.

Vi ønsker:

 • At du har erfaring eller interesse indenfor det psykiatriske område
 • At du er uddannet social- og sundhedsassistent
 • At du har lyst til at indgå i såvel mono- som tværfagligt samarbejde
 • At du har humor, er omstillingsparat og kan håndtere mange bolde i luften
 • At du kan lide nye udfordringer og forandringer
 • At du på sigt har lyst til at deltage i uddannelse af elever og studerende

Vi kan tilbyde:

 • Mentorordning og individuel oplæring og introduktion på afsnittene
 • Supervision og faglig sparring
 • Personalegoder i form af frisk frugt, kaffe- og the-ordning, samt massagestol
 • Gode muligheder for udvikling i form af kurser og videreuddannelse
 • Et godt arbejdsmiljø præget af høj faglighed, dialog og højt humør
 • Deltagelse i årshjul for nyansatte på Psykiatrisk Afdeling
 • Opsamlingsmøder i slutningen af hver vagt med fokus på, at vi får hjulpet hinanden færdige og får afsluttet vagter på god vis, så vi går hjem med smil på læben, samt at vi kan overdrage tingene på bedste vis til det nye vagthold.

Lyder ovenstående som noget for dig, så send en ansøgning og reserver den 27.01.22, hvor vi afholder samtaler. Ansøgningen skal være os i hænde senest den 24.01.22.
Du er meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Stina Crone Dons på tlf.: 24752545 eller stedfortrædende Jette Schärfe på tlf.: 99449200 for nærmere information.

Psykiatrisk Afdeling Odense er en røgfri matrikel.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Lokation: Odense


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Vikariat
Ansøg inden 2 dage (24.01.2022)

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøg inden 2 dage (24.01.2022)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Om Region Syddanmark

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.