Har du helikoptersyn, og vil du være en del af det bankende hjerte på Svendborg Sygehus?

Region Syddanmark

På Kardiologisk Sengeafsnit MK/KARMA, OUH Svendborg Sygehus søger vi til nyoprettede stillinger flowkoordinatorer med sundhedsfaglig baggrund, som har lyst til at indgå i et fantastisk tværfagligt team.
Stillingerne er fuld tid og i dag- og aftenvagter, men dine vagter tilrettelægges i høj grad ud fra dine ønsker og behov, hvor der også er mulighed for senvagter. Vi har et fast weekendrul hver tredje uge.
I dag varetages den koordinerende funktion af en sygeplejerske, men da vi gerne vil kunne udnytte og tilføre afsnittet og vores patienter endnu flere kompetencer og ressourcer, søger vi nu flowkoordinatorer.

Hvem er vi?
Vi er et kombineret akut- og medicinsk afsnit med plads til 36 patienter, men antallet er meget varierende, hvorfor det er vigtigt, at du trives i en uforudsigelig hverdag.
Patienterne modtager vi direkte på vores kardiologiske modtageafsnit, KARMA, eller fra øvrige afdelinger på OUH.
Foruden de indlagte og akutte patienter, får vi flere gange om ugen også elektive patienter ind til et stød af uregelmæssig hjerterytme. Disse patienter udskrives som regel kort efter proceduren.
Når de akutte patienter er afklarede - og såfremt de skal forblive indlagt, flyttes de som regel til vores sengeafsnit, MK, hvor de mere stabile patientforløb finder sted.

Hvad kan vi tilbyde?

 • En introduktion der tilrettelægges efter dine kompetencer og ønsker, og hvor du introduceres og oplæres af de sygeplejersker, der varetager den koordinerende funktion, samt vores sekretærer der har en central rolle, når det gælder patientflowet
 • En spændende og varierende hverdag, hvor to dage sjældent er ens, og hvor der er ”fart over feltet”
 • Et stærkt fællesskab med en uformel omgangstone der er præget af respekt og faglig stolthed
 • Et fællesskab hvor vi altid hjælper hinanden og løfter i flok
 • At du får en central rolle, når det gælder patientflowet i M/FAM

Hvem er du?
Dine faglige kvalifikationer:

 • Du har en sundhedsfaglig baggrund: Om du er lægesekretær, sygeplejerske eller noget helt tredje er underordnet, det vigtigste er, at du har viden om og indsigt i arbejdsgange og koordinerende funktioner fra sundhedsvæsnet
 • Du har et organisatorisk overblik og formår at bevare overblikket samt holde hovedet koldt på travle dage og i pressede situationer
 • Du har høje relationelle og kommunikative kompetencer samt gennemslagskraft
 • Du har flair for IT-systemer, og det er en fordel, hvis du har kendskab og evt. kan anvende FMK og Cetrea
 • Dine personlige kvalifikationer:
 • Du er mødestabil, har en høj arbejdsmoral og er omstillingsparat
 • Du er til ”fart over feltet” og trives i et miljø, hvor to dage ikke er ens
 • Du er nysgerrig, positiv og imødekommende

Dine opgaver som flowkoordinator
Dine primære opgaver vil være følgende:

 • Varetage koordinatortelefonen. Meldinger om nye patienter går til flowkoordinatoren. Meldingerne kan komme fra praktiserende læger, andre interne afdelinger samt forvagt og bagvagt
 • Have overblik over belagte og ledige senge i hele afsnittet. Herunder også have overblik over indlæggelser og udskrivelser i løbet af dagen
 • Have overblik og indsigt i personalemæssige ressourcer, fordeling og omprioritering af arbejdsopgaver og ressourcer i afsnittet
 • Ajourføre og varetage kapacitetsskema samt kapacitetsmøder

Selvom du vil blive ansat på en kardiologisk afdeling forventes det ikke, at du skal kunne overvåge og aflæse de forskellige hjerterytmer vi monitorerer, da dette er lægernes og sygeplejerskernes ansvar.

Hvis du har nogle spørgsmål eller har lyst til at besøge os, er du velkommen til at kontakte stedfortræder Peder Købmand Bertelsen eller stedfortræder og klinisk sygeplejespecialist Pernille Svendsen på telefon 63 20 12 31 eller på mail: .

Ansøgningsfristen er 25. januar 2022 kl. 12.00. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende, og ansættelsesstart er 1. marts eller efter aftale.
Din ansøgning stiles til oversygeplejerske Ann-Britt Juul, Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg Sygehus, Baagøes Alle 15, 5700 Svendborg, og modtages gerne elektronisk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Lokation: OUH Svendborg Sygehus


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøg inden 3 dage (25.01.2022)

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøg inden 3 dage (25.01.2022)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Om Region Syddanmark

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.