SSA til nyrenoveret Psykiatrisk Afdeling P3, Svendborg

Region Syddanmark

Vi søger en SSA hurtigst muligt
Stillingen er på 37 timer, og der planlægges med skiftende vagter og weekendvagt hver anden uge.

Hvis du ikke har erfaring inden for det psykiatriske speciale, men har lyst og mod på at lære og tilegne dig viden og kompetencer inden for det speciale som afsnittet i forvejen brænder rigtig meget for, - ja så hører vi også meget gerne fra dig. Du er også meget velkommen til, efter aftale, at komme på et helt uforpligtende besøg på P3, og vi vil vise dig rundt og fortælle om vores afdeling.

Hvem er vi
Vi er flyttet tilbage til en supermoderne og totalrenoveret afdeling, og P3 er i den forbindelse opnormeret. Afsnittet er et integreret afsnit indeholdende en åben og lukket del med plads til 20 patienter, hvor de 7 af de 20 sengepladser er skærmede pladser. Vi har fået træningsfaciliteter, sanserum, motionsrum og træningskøkken m.m. direkte placeret i afsnittet.

Vi arbejder tværfagligt og har fokus på det relationelle samarbejde med patienten i centrum, og hvor de pårørende og lokalpsykiatrien samt øvrige netværk spiller en meget vigtig rolle i samarbejdet, i den forbindelse anvender vi Åben Dialog og har Tidal Model som referenceramme.

Vi bygger vores sygepleje på safewardsprincipper, miljøterapi, relationsbehandling og ”Åbent-kontor”, hvor tilgængelighed er i højsæde. Vi arbejder i faste kontaktperson-teams, således er afsnittet organiseret i 5 teams.

Vi er en tværfagligt sammensat personalegruppe bestående af en overlæge, en funktionsleder, en stedfortræder, yngre læger, en psykolog, elever og studerende, en socialrådgiver, en ergoterapeut, en lægesekretær samt aktivitets-/Peermedarbejdere. Desuden er afsnittet bemandet med sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og pædagoger, som alle er organiseret i teams og i det daglige fungerer som kontaktpersoner for indlagte patienter.

Vi er i gang med at opbygge en helt ny ECT-klinik i tilknytning til afsnittet. Klinikken er placeret i helt nye lokaler og med det sidste nye udstyr og inventar. Afsnittet har et ECT-team bestående af sygeplejersker og SSA`ere, hvor der arbejdes tværfagligt sammen med læger og personale fra anæstesiologisk afdeling.

Afsnit P3 har et tæt samarbejde med de 2 øvrige sengeafsnit og lokalpsykiatrien. Vi arbejder med en række udviklingsopgaver, som du også bliver en del af og får indflydelse på. Det drejer sig bl.a. om forebyggelse af tvang, øget aktivitet for patienter, eks. fokuseret implementering af Safewards, fokus på øget patientinddragelse samt pårørendekontakt.

Vi søger en kollega, som

 • Gerne har erfaring med behandlingspsykiatrien.
 • Kan bevare overblik og engagement – også i pressede situationer.
 • Kan arbejde anerkendende, målrettet og relationelt i forhold til patienten og dennes netværk.
 • Vil og kan bidrage til et positivt miljø blandt patienterne.
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidigt forholde sig nysgerrig, reflekterende og lyttende.
 • Har gode samarbejdskompetencer og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø.
 • Trives i en organisation, der er i løbende udvikling og forandring.
 • Med humor, respekt og empati er med til at sætte præg på den gode og aktive hverdag.
 • Har klinisk vejlederuddannelse eller har lyst til at arbejde med elever.

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med fokus på et rigtig godt arbejdsmiljø.
 • En faglig engageret tværfaglig personalegruppe.
 • Mentorordning og introduktion til specialet, samt faglig sparring og tværfaglig supervision.
 • Et tværfagligt samarbejde i teamorganisering ud fra miljøterapeutiske principper m.m.
 • En spændende arbejdsplads, som er i rivende udvikling og har fokus på forbedringsarbejde.
 • En afdeling, hvor der arbejdes målrettet med nedbringelse af tvang og øget frivillighed bl.a. med fokus på Safewards og sanseintegration.
 • En afdeling hvor kompetenceudvikling er central.

Ansøgningsprocedure, løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er til besættelse snarest. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.
Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, samt dokumentation for erfaring/tidligere ansættelser.
Der indhentes altid - efter aftale med ansøger - referencer forud for endelig ansættelse.
Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.
Vi afholder samtaler løbende.

Hvis du vil vide mere om stillingen
Du er velkommen til at kontakte funktionsleder Susanne Falck Schmidt på tlf. 99 44 96 69, og du har også mulighed for, at aftale et helt uforpligtende besøg hos os.
For yderligere oplysninger kontakt gerne tillidsrepræsentant Merete Møller Andersen på eller tlf. 30 55 98 32.

Ekstra arbejde som assistent/assistentelev, sygeplejerske/sygeplejestuderende, ergo/fys, socialpædagog eller stud.med.
Du leder måske hverken efter fast arbejde eller et vikariat, men har alligevel lyst og overskud til løse vagter indimellem, når det passer dig?
Så skal du introduceres til vores vikarpulje på Psykiatrisk Afdeling Svendborg.
Her vil du blive tilbudt ledige vagter via sms, og så ringer du blot tilbage, hvis du vil have den pågældende vagt.
Er du ikke interesseret i vagten, skal du ingenting gøre. Det er helt enkelt. Kontakt afdelingen på samme tlf.nr. som ovenstående, hvis det kunne være noeget for dig.

Lokation: P3


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Vikariat
Ansøgningsfrist: snarest muligt

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist: snarest muligt
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Om Region Syddanmark

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.