Social- og sundhedsassistent - Sygehusenheden Ærø, OUH Svendborg Sygehus

Region Syddanmark

Nu er der mulighed for at arbejde på Danmarks eneste Ø-Sygehus.

Vil du have tid til patienten – vil du have et godt arbejdsmiljø – vil du have et individuelt introduktions forløb ?

Sygehusenheden Ærø, OUH Svendborg Sygehus søger en social- og sundhedsassistent til fastansættelse i sengeafsnittet fra 1. marts 2022, eller efter aftale. Mulighed for leje af bolig i tilknytning til sygehuset.

Stillingen er på 37 timer om ugen eller efter aftale med blandede vagter og med weekendvagt hver 2. eller 3. uge.

Lidt om Sygehusenheden Ærø;
Sygehusenheden Ærø ligger smukt placeret i naturskønne omgivelser i Ærøskøbing tæt på havnen med færgeforbindelse til Svendborg. Ærø ligger midt i Det Sydfynske Øhav, her er rig mulighed for fritidsinteresser som for eksempel sejlads, kajak og golf. Kommunen har børnepasningsgaranti, skoler, idrætsfaciliteter mv.

Sygehusenheden Ærø har 12 sengepladser incl. 1 telemedicinsk hospiceplads, ambulatorium, skadestue/modtagelse, laboratorium, røntgenafdeling, testcenter, lægevagt samt flere regionale, kommunale & private samarbejdspartnere helt tæt på.

Sygehusenheden Ærø betjener øens 6.000 borgere samt de henved 300.000 turister, der årligt besøger øen. Personalet er uddannet i traumemodtagelse, hjertestopbehandling, akut medicinsk behandling, behandling af kronisk syge og døende samt rehabilitering af patienter efter større operationer på andre sygehuse.

Sygehuset har årligt ca. 900 indlæggelser og ca. 2.000 ambulante behandlinger.

Sygehuset er en af Ærø største arbejdspladser med ca. 50 ansatte og har eksisteret siden 1891.

På Sygehusenheden Ærø har vi særligt fokus på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og har flere udviklingsprojekter og tæt samarbejde med kommunen.

Sygehusenheden Ærø understøtter ”Den Digitale Ø” bl.a. via virtuelle konsultationer og en telemedicinsk Hospiceseng.

Som social- og sundhedsassistent i Medicinsk Sengeafsnit vil du møde mange forskellige sygeplejefaglige problemstillinger og udfordringer blandt de medicinske og kirurgiske patienter, der indlægges.

Vores primære patientgruppe er den ældre medicinske patient med komplekse problemstillinger.

Vi lægger vægt på medinddragelse af patient og pårørende og på at yde høj kvalitet i pleje og behandling.

I hverdagen arbejder vi meget tæt sammen for, at tilbyde patienterne den bedst mulige pleje og behandling. Vi har ligeledes et tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens fysioterapeuter og læger.

Vi uddanner social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende og har et godt tilrettelagt studiemiljø med engagerede vejledere

Vi søger en social- og sundhedsassistent:

 • der kan arbejde selvstændigt, effektivt og omsorgsfuldt og som har en positiv, glad og motiverende adfærd
 • der kan se værdierne ved at arbejde tværfagligt til gavn for patienterne og som evner at indgå i et veletableret tværfagligt samarbejde
 • der ser det som en udfordring at arbejde med både akutte og komplekse patientforløb
 • med stor ansvarsfølelse for relationen med patienterne og deres pårørende
 • der aktivt medvirker til kontinuerlige forbedringer og som bidrager til, samt støtter op, omkring udviklingen af nye tiltag

Du får:

 • individuel grundig introduktion med tilknyttet mentor
 • en velfungerende arbejdsplads, hvor kvalitet og menneskelige værdier går hånd i hånd
 • et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde
 • engagerede kollegaer, der brænder for arbejdet med patienter og pårørende
 • en veluddannet og kompetent kollegagruppe der sætter patienten først og som har et stærkt fagligt sammenhold
 • muligheden for at arbejde med komplekse plejemæssige problemstillinger i et miljø, hvor det dagligt er muligt at trække på såvel mono- som tværfaglige sparringspartnere
 • en arbejdsplads med stor mulighed for indflydelse og medinddragelse og med et højt informationsniveau
 • mulighed for leje af værelse eller lejlighed

Løn og ansættelsesvilkår:
Aflønning sker i henhold til overenskomst med FOA, og stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Derfor er et fyldestgørende CV vigtigt.

Yderligere oplysninger:
Du er meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lene Søndergaard Luth på mail;

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler på Ærø d. 28. januar 2021. Ansøgningsfristen er den 25. januar 2021.

Vi håber, at du også har lyst til at være en del af Sygehusenheden Ærø og glæder os til at høre fra dig.

Lokation: Ærøskøbing


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist: snarest muligt

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist: snarest muligt
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Om Region Syddanmark

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.