Vil du være en del af Ungdomspsykiatrisk Dag- og Døgnafsnit Aabenraa, og brænder du for at arbejde med børn og unge med psykiske problemstillinger. Vi

Region Syddanmark

Brænder du for at arbejde med unge mennesker? Vi tilbyder en arbejdsplads hvor udvikling, høj faglighed, dialog og samarbejde med de unge og deres familie hele tiden er i fokus. Ungdomspsykiatrisk Dag- og døgnafsnit i Aabenraa søger 1-2 social- og sundhedsassistenter til fast stilling 32-37 timer/uge med tiltrædelse 1. marts 2022, eller efter aftale.

Sengeafsnittet er en del af Børne- og ungepsykiatrisk afdeling Sydjylland, og har 18 sengepladser, og 4 dagspladser. Afsnittet har egen skole tilknyttet og sygehuset har egen hal og motionscenter. Sengepladserne er fordelt på behandling af spiseforstyrrelser og unge med almenpsykiatriske tilstande. Dagspladserne rummer begge områder.

Medarbejdergruppen er sammensat af tværfagligt personale, hvor faglig sparring går på tværs af faggrupper. Vi samarbejder kontinuerligt på at finde gode strategier til gavn for den unge og netværket omkring den unge. Der arbejdes ud fra en miljøterapeutisk tilgang, hvor blandt andet safewards og sanseintegration anvendes som metode til forebyggelse af tvang.

Oven på en turbulent tid, har vi aktuelt stort fokus på det gode arbejdsmiljø og trivsel blandt medarbejdere, hvor vi blandt andet kommer til at arbejde med akkumuleret belastningspsykologi.

Vi tilbyder:

 • En bred sammensætning i personalegruppen bestående af sygeplejersker, assistenter, social pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgiver, medarbejder med brugerbaggrund, psykologer, og læger.
 • Et meningsfuldt og varierende arbejde, hvor faglighed og udvikling prioriteres højt.
 • En helhedsorienteret sygepleje, med fokus på den unges egen recovery.
 • Arbejde med Safewards.
 • Løbende undervisning, kurser, samt fast supervision.
 • Relevant efteruddannelse.
 • Introduktions inden opstart.
 • Mentorordning det første år.

Vi kan tilbyde:

 • Introduktionsprogram
 • 4 ugers intro
 • Mentorordning det første år
 • Supervision
 • Monofaglige møder
 • Et godt kollegialt sammenhold og sociale arrangementer.
 • Ugentligt undervisning
 • Fortløbende fokus på udviklingspotentiale for den enkelte kollega og i fællesskabet. Du kan f.eks. blive tilbudt kurser i kognitiv adfærdsterapi, NADA, traume bevidst tilgang o.l.
 • Vi arbejder målrettet med at udvikle et godt behandlingsmiljø. Dette handler først og fremmest om, at vi har patienterne i centrum af behandlingen.

Generelt om Børn- og ungdomspsykiatrisk afdeling Aabenraa:
Fysisk er Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland placeret på tre matrikler og rummer ambulatorier i Vejle, Esbjerg og Aabenraa samt døgnafsnit i Esbjerg og i Aabenraa. Vi modtager patienter fra 13-19 år. Dag, aften, nat og weekend/ helligdage modtager afsnittet akutte patienter fra hele den jyske del af regionen.
Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionslederne, der har personaleansvar og de specialeansvarlige overlæger, der har det faglige udviklingsansvar. Sammen understøtter de medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark.

Ansøgningsfristen 1. februar 2022. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Funktionsleder Louise Foldager Danielsen på mobil 2440 1219 eller mail

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner.

Vi glæder os til at høre fra dig

Lokation: Dag- og Døgnafsnit Aabenraa


Placering

Geografiske områder

Deltidsjob
Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 01.02.2022

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 01.02.2022
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Om Region Syddanmark

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.