Daglig driftsleder af COVID-19 test og vaccinationscenter, Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark

Daglig driftsleder af COVD-19 test- og vaccinationscenter, Sygehus Lillebælt
Brænder du for at lede tværfagligt samarbejde og opgaveløsning? Har du flair for planlægning og koordinering? Trives du i en omskiftelig hverdag?

Vi står overfor, at vores nuværende test- og vaccinecentre fremadrettet skal placeres på samme matrikel, og vi søger i den forbindelse en daglig leder, som med afsæt i Sygehus Lillebælts værdier om resultater, ordentlighed, samarbejde og excellence bidrager til ledelse og sammenlægning af test- og vaccinecentrene af det nye center i henholdsvis Vejle og Kolding i perioden 1. marts – 1. oktober 2022.

Om centrene
Vores vaccinepersonale vaccinerer borgere i alle aldersgrupper mod COVD-19 ud fra myndighedernes vaccinationsstrategi. Vaccinationscenteret bemander vores lokale vaccinationsklinik i Middelfart og varetager hjemmevaccinationer af borgere, som af forskellige årsager ikke kan vaccineres i centeret.

Vaccinecenteret består af en tværfaglig personalegruppe med sundhedsfagligbaggrund som læge, tandlæge, jordemoder, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent/-hjælper, farmakonom, fysioterapeut, sygeplejerske- og medicinstuderende mv.

Der udføres test for COVID-19 jf. den overordnede strategi af borgere i alle aldersgrupper. På nuværende tidspunkt tilbydes udelukkende PCR-test (svælg-prøve). Personalegruppen i test består af både faglærte og ufaglærte, unge på sabbatår, folk på efterløn/pension mv.

Vi har fokus på patientsikkerhed, hygiejne, godt samarbejde samt fokus på at sikre et trygt og roligt miljø omkring borgeren i forbindelse med deres besøg i centret jf. Sygehus Lillebælt målsætning om Patienten først.

Vi tilbyder
Ledelse af en flok medarbejdere der med forskellig alder, anciennitet og faglig baggrund vægter opgaveløsningen, og det gode arbejdsmiljø højt.

Ledelse og udvikling i tæt samarbejde med oversygeplejersken og samarbejdspartnere.

Mulighed for at sætte præg på funktioner, organisering og opgaveløsning i centeret.

Chancen for at bidrage til den samfundsmæssige opgaveløsning omkring bekæmpelsen af COVID-19.

En arbejdsplads hvor hver dag er forskellig, og opgaveløsningen kalder på alternative og fleksible løsninger.

Din profil
Du er en leder, som med engagement, nærvær, synlighed og en motiverende tilgang skaber følgeskab og sætter retning for test- og vaccinationscenteret jf. myndighedernes strategi.

Du evner koordinering og planlægning af opgaveløsning, herunder at sikre optimal udnyttelse personalemæssigt- og øvrige ressourcer.

Du anser samarbejde som naturligt og centralt for at lykkes i hverdagen, og i sammenlægningen af centrene.

Du har humor, højt engagement, god energi, er driftssikker, og løsningsorienteret. Du udviser tydelig og autentisk kommunikation og tør tage den direkte dialog.

Du prioriteret et arbejdsmiljø med fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsglæde og udvikling omkring opgaveløsningen.

Du har ledelseserfaring, og gerne lederuddannelse på diplomniveau eller motivation for at tilegne dig en sådan.

Du har gerne sundhedsfaglig baggrund.

Har du erfaring fra COVID-19 test- og vaccinationsindsatsten er det en fordel, men ikke et krav.

Du bedes præcisere i din ansøgning, om du er interesseret i plaseringen Kolding eller Vejle.

Ansøgning og ansættelsesvilkår
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Sira Skibsholt på tlf. 51719948.

Ansættelses perioden 01.03.2022 - 01.10.22 med mulighed for forlængelse.

Ansøgningsfrist 26. januar 2022. Der afholdes samtaler d. 28. januar 2022. I fald du indkaldes til samtale hører du fra os senest 27. januar inden kl. 12.

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst. Vi indhenter reference og børneattest i forbindelse med endelig ansættelse.

Lokation: Covid-19 enheden


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 26.01.2022

Jobsøgerinteresse


Ansøg
Ansøgningsfrist d. 26.01.2022
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Om Region Syddanmark

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.