Nyoprettet vagtplanlægger-stilling, med mulighed for at præge egen funktion søges til sengeafsnit U1, U-amb. og UCR, Neurokirurgisk Afdeling U, OUH Od

Region Syddanmark

Vi søger en engageret kollega til en spændende nyoprettet vagtplanlæggerstilling.

Du får ansvaret for vagtplansdelen på U1, U- amb. og Rygcenteret, og desuden vil arbejdet suppleres med andre administrative opgaver efter aftale med funktionsledelsen.

Det betyder også, at du vil få mulighed for at præge din funktion i forhold til dine kompetencer og uddannelsesmæssige baggrund.

Neurokirurgisk afd. U anvender vi MinTid, så personalet i videst mulig omfang har medindflydelse på egen arbejdstidstilrettelæggelse. Din centrale opgave er at modtage ønsker, udarbejde udkast til vagtplan, bistå medarbejderne i pusleperioden og færdiggøre vagtplanen i tæt samarbejde med medarbejdere og ledelse. Desuden varetager du den daglige vagtplansdel i forhold til sygdom og andet fravær.

I arbejdet tages hensyn til medarbejdernes kompetencer, afdelingens drift og naturligvis også medarbejdernes ønsker.

Du vil få en central rolle med stor berøringsflade til både kolleger internt i afsnittet og til eksterne konsulenter i Lønafdelingen, og vagtplanlægningen vil ske i tæt samarbejde med ledelsen.

Vi ser også frem til det kommende arbejde med HOS-INFO, et nyt planlægningssystem, som vil blive taget i brug på OUH. Du vil naturligvis være central deltagende i dette arbejde.

Din baggrund er ikke vigtig for os. Vi lægger mere vægt på din personlighed, kompetencer, dine kommunikative evner og evt. erfaring med vagtplanlægning.

Ansvars- og arbejdsopgaver

 • Vagtplanlægning, herunder tastning, bytninger og efterreguleringer for alle vagtlag
 • Dække vagter ved sygdom og øvrige afvigelser i vagtplan
 • Overholdelse af normtid, arbejdstidsregler og overenskomst
 • Planlægge og have overblik over restferie, afspadsering og andre fridage
 • Udfærdige og opdatere daglige fremmødeplaner
 • Skema- og lønindtastning i Tjenestetid
 • Øvrige administrative opgaver, som defineres med ledelsen

Dine kvalifikationer

 • Gerne erfaring med vagtplanlægning i sundhedsvæsenet
 • Gerne kendskab til overenskomst for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter – eller lyst til at erhverve det ved start
 • Har flair for IT og gerne kendskab til Tjenestetid og Office-pakken
 • Evner at arbejde struktureret med sans for detaljen
 • Er stringent i rammer og retning for aftaler om vagtplanlægning
 • Skal kunne balancere vagtplanlægning i krydspresset mellem arbejdsliv og privatliv
 • Have stort overblik, være systematisk og god til at organisere dit eget arbejde
 • Besidde gode kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt

Ny stilling matchende vores kommende ambitioner
Afd. U1, U-amb. og UCR har fokus på vision, mål, struktur, udvikling og samt bevarelse og styrkelse af et højt fagligt miljø.

Vagtplanlæggerstillingen er central i afdelingerne og derfor afvekslende og selvstændig. Funktionen løses i tæt samarbejde med medarbejdere og ledelse, og det forventes, at du i høj grad selv er med til at præge eget arbejdsområde inden for givne rammer.

For afd. U er stillingen ny, og denne understøtter den kommende fremtid, vi har fælles, nemlig at styrke samarbejdet tværgående. I dag har de tre afdelinger ikke fælles vagtplanlægning.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er vagtfri, dog med hjælp ved sygdom og øvrige afvigelser i vagtplanen.

Timeantallet på 37 timer pr. uge, og du møder kl. 7.00.

Tiltrædelse 01.08.2022 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst for dit fagområde og er omfattet af aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse. Hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, er der 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger
Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Anne Madsen, tlf. 23 23 44 46 på sms, og jeg ringer gerne tilbage.

Har stillingen vakt din interesse, er du meget velkommen til at sende en motiveret ansøgning med CV. Vi foretrækker at modtage ansøgningen elektronisk via linket i denne annonce.

Ansøgningsfrist: 26.06.2022

Ansættelsessamtaler: forventes afholdt d. 29 og 30 juni

Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig.

Der vil ved ansættelse blive indhentet børneattest.

Lokation: Odense

Ansøgningsfrist: 26 Jun 2022


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøg inden 1 dag (26.06.2022)

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøg inden 1 dag (26.06.2022)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!