Vi søger sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter - Grejsdalen 25

Region Syddanmark

Vil du gerne udvikle dine kompetencer inden for sygepleje, hvor både somatik og psykiatri er i spil? Og med interesse for mennesker med betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Botilbuddet Grejsdalen 23-25 søger sundhedsfaglige medarbejdere med interesse for at yde omsorg og pleje for mennesker med betydelig og varige nedsat funktionsevne. Vi har 2 faste stillinger klar til Jer. Timetallet er fleksibelt, og du kan selv bestemme (30 - 37 timer ugentlig). Begge stillinger omfatter dagvagter i tidsrummet 06.00-17.00, med mulighed for tilkald efter behov aftener og weekender.

Grejsdalen 23-25 er en del af Handicapcenter Fyn (HCF), som tilbyder bo-, aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Tilbuddene er målrettet mennesker med:

 • udviklingshæmning
 • autisme
 • hjerneskader
 • epilepsi eller andre varige lidelser
 • Prader Willi, Rett, Angelmann og andre syndromer

Centeret har afdelinger på flere matrikler i Nyborg, Odense og Kerteminde. Din fremtidige arbejdsplads ligger i Nyborg, Grejsdalen 23-25.

Vi er et højtspecialiseret team, som med et KRAP-teoretisk afsæt, arbejder neuropædagogisk, ressourcefokuseret og anekendende, med henblik på at støtte den enkelte borger i at udnytte egne ressourcer.

Vi mangler sundhedsfaglige kolleger som brænder for at skabe optimal omsorg og de bedste sundhedsfaglige rammer for vores 16 borgere. Værdierne vi arbejder ud fra er: Rummelighed - Anerkendelse - Respekt. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med at støtte den enkelte borger i at udnytte egne potentialer, så de bliver i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Personalet har erfaring med, og uddannelse til, at håndtere og rumme mennesker med svære handicaps, som kan medføre udad reagerende og selvskadende adfærd. Ved hjælp af en målrettet sundhedsfaglig indsats, samt et rummeligt menneskesyn og en anerkendende pædagogik arbejdes der kontinuerligt på at mindske borgernes angstniveau, og derved nedbringe den, den for omgivelserne, uhensigtsmæssige adfærd.

Dine ansvarsområder:

 • Medicinhåndtering på to afdelinger.
 • Implementering af sundhedsfaglige indsatser på to afdelinger.
 • Oplæring og uddelegering af sundhedsfaglige opgaver til pædagogisk personale.
 • Kvalitetssikring af sundhedsfaglige opgaver på afdelingsniveau i forhold til borgernes somatiske og psykiatriske problemstillinger, herunder samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, såsom lægekontakt, psykiaterkontakt etc.
 • Kvalitetssikring af sundhedsfaglig dokumentation, herunder korrekt medicinhåndtering, UTH, både internt og ved sektorovergange samt dokumentation i Nexus.

Vi forventer meget af dig, men mest af alt at du:

 • Har interesse i og lyst til at lære om den pædagogik vi omgiver vores borgere med.
 • Ser dig selv i en central rolle og nøgleperson i borgernes liv.
 • Har lyst til at arbejde anerkendende og understøttende i forhold til borgernes ønsker, behov og ressourcer.
 • Kan arbejde systematisk, struktureret og i samarbejde med borger, kolleger og pårørende.
 • Kan arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig teamorganisering.
 • Er åben, fagligt nysgerrig og engagerer dig i den faglige udvikling.
 • Udviser rummelighed og respekt over for borgernes værdier og livsform.
 • Kan vurdere komplekse situationer både somatisk og psykiatrisk og involvere rette samarbejdspartnere.
 • Er interesseret i og tager initiativ til at udvikle egne og arbejdsstedets kompetencer.
 • Kan indgå i et professionelt samarbejde, hvor faglig åbenhed og feedback er centrale begreber.
 • Er uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent - gerne med relevant overbygning.
 • Er udviklingsorienteret og har lyst til at styre udviklings- og implementeringsprocesser
 • Har stor viden om det sundhedsfaglige område, gerne med kommunal erfaring
 • Trives med at arbejde i krydsfeltet mellem mange samarbejdspartnere
 • Formår at navigere i kompleksitet og se muligheder
 • Har kendskab til dokumentationssystemet Nexus

Vi tilbyder dig:

 • At blive en del af to tværfagligt højtspecialiserede teams, du bliver også en del af et sundhedsfagligt centerteam bestående af sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Her finder du sparring på centerniveau, hvor du ligeledes vil blive en del af diverse sundhedsfaglige implementeringsprocesser.
 • En unik mulighed for at fordybe dig i en afgrænset borgergruppe. Vores borgere bor som oftest hos os hele livet og de relationerne vi får til dem, bliver dybe og noget helt særligt.
 • Et introduktionsprogram og opfølgende samtaler med nærmeste leder
 • Supervision med ekstern supervisor
 • Tilknytning til eget team
 • Gode muligheder for faglig udvikling og indflydelse
 • Kollegaer, der er åbne for faglig sparring
 • Et godt kollegialt arbejdsmiljø med god humor
 • Du får stor indflydelse på din arbejdsplan
 • 16 fantastiske borgere med hver deres store personlighed.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder, Sandie Holmer, på alle hverdage i tidsrummet 12.00-15.00 på tlf. 2464 9648.

Stillingerne ønskes besat 1.aug. eller snarest herefter.

Yderligere information findes på: http://handicapcenterfyn.dk

Send din ansøgning senest 26.juni 2022. Samtaler afholdes løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig

Lokation: Grejsdalen 25

Ansøgningsfrist: 26 Jun 2022


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøg inden 1 dag (26.06.2022)

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøg inden 1 dag (26.06.2022)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!