Psykolog til Gruppeterapeutisk Team pr. 1. oktober 2022

Region Syddanmark

Gruppeterapeutisk Team ved Psykiatrisk afdeling Aabenraa søger psykolog til en fast stilling på 37 timer.

Som psykolog bliver du en del af et dynamisk, tværfagligt, psykoterapeutisk team bestående af psykolog, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, socialrådgiver og speciallæge. Størstedelen heraf er uddannede gruppeanalytikere ved Institut for Gruppeanalyse i Aarhus.

Teamet varetager ambulant behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser, som henvises fra Lokalpsykiatri Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa.

Teamet varetager udredning og vurdering af terapi- og gruppeegnethed, psykoedukation i gruppe samt gruppeterapi inden for rammerne for pakkeforløb. Psykoterapeutisk arbejder vi inden for en gruppedynamisk og MBT-orienteret referenceramme, hvor den enkelte patient har mulighed for 2-3 års gruppeterapi.

Gruppeterapeutisk team er aktuelt placeret i Lokalpsykiatri Sønderborg men der er planer om, at teamet på sigt flytter til Aabenraa.

Psykologen vil være den ene af 2 psykologer i teamet og aktuelt 5 psykologer i Lokalpsykiatri Sønderborg. Derudover er der løbende samarbejde med de ca. 20 psykologer der er ansat i afdelingens forskellige matrikler.

Dine opgaver vil være:

 • psykoterapi i gruppe med co-terapeut
 • psykoedukation i gruppe med co-terapeut
 • udredning og vurdering af egnethed til psykoterapi
 • Kontaktpersonfunktion
 • varetage psykopatologisk diagnostisk udredning og psykologisk undersøgelse
 • udarbejde behandlingsplaner og epikriser
 • supervisere tværfagligt personale, og evt. egen faggruppe.
 • debriefing opgaver
 • deltage i konferencer og i øvrigt tage medansvar for teamets fortsatte ressourceanvendelse og udvikling.

Vi ønsker os en kollega

 • med interesse for, og erfaring med, patienter med personlighedsforstyrrelser.
 • med interesse for psykodynamisk terapi og gruppeterapi.
 • med mod på at arbejde med overføring og modoverføring i patientrelationen.
 • som er rummelig, reflekterende, fagligt kompetent og personligt robust.
 • som har psykiatrierfaring, gerne specialist i psykoterapi eller lyst til at blive det.

Vi tilbyder:

 • at du bliver en del af et tværfagligt, engageret og erfarent team.
 • individuelt tilrettelagt introduktion og oplæring.
 • selvstændige og udviklende arbejdsopgaver, hvor både faglige og personlige kompetencer kommer i spil.
 • et åbent arbejdsmiljø præget af gensidig respekt, opbakning, høj faglighed og kollegial sparring i hverdagen.
 • gode muligheder for supervision og videreuddannelse
 • et dynamisk psykologfagligt miljø og fællesskab med andre psykologer og specialpsykologer
 • en arbejdsplads med opmærksomhed på psykisk arbejdsmiljø og engagement
 • en travl afdeling med høj faglighed og veluddannet personale med gode sociale relationer og en evne til at løse opgaver og udfordringer på en fleksibel og hjælpsom måde.

Lokalpsykiatri Sønderborg er en del af Psykiatrien i Aabenraa, der er én af fem hovedfunktioner i psykiatrien i Region Syddanmark (se www.regionsyddanmark.dk). Lokalpsykiatri Sønderborg består, ud over et gruppeterapeutisk team, af et alment ambulant tilbud og et opsøgende psykoseteam. Lokalpsykiatrien er placeret Sydvang 3B, 6400 Sønderborg.

Yderligere oplysninger kan fås hos ledende psykolog Lene Gam Jørgensen på tlf. 99445587 (), funktionsleder Kristine Visby på tlf. 99445812 () eller psykolog i gruppeterapeutisk team Jacob Bredtoft på tlf. 99445843 ().

Ansøgningsfrist 15. august 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 19. august 2022.

Ansøgningen indsendes elektronisk. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske regioner og Dansk Psykologforening.

Lokation: Gruppeterapeutisk Team, Sønderborg

Ansøgningsfrist: 15 Aug 2022


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 15.08.2022

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 15.08.2022
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!