1 Social og Sundhedsassistent 32 timer med lyst til at prøve kræfter i et pædagogisk miljø, i Skovhuse i Nyborg 01. august/september 2022 Tjeneste hve

Region Syddanmark

Skovhuse er en del af Handicapcenter FYN, som er et af Region Syddanmarks sociale centre. Centret har bo - og aktivitetstilbud til voksne og børn med udviklingshæmning og andre fysiske og psykiske handicaps.

Sproget skaber virkeligheden, er husets motto. Vores virkelighed lige nu er, at vi skal have en ny kollega, gerne dig.
Du skal have mod på det skriftlig arbejde og have flair for at arbejde på computer, ud over alle de mange andre ting du som SSA også arbejder med. Du arbejder på lige vilkår med de øvrige faggrupper i huset, vi er alle sammen en tand i et tandhjul, som skaber hverdagen for borgerne i Skovhuse.
Du skal have lyst til at arbejde med denne målgruppe, de fortjener personale som vil dem.
Personalegruppen rummer, pædagoger, pædagogisk assistent, social og sundhedsassistent, omsorgsmedhjælpere samt social og sundhedshjælper.
I forhold til antal timer pr. uge, kan vi tale om det. Der er weekendarbejde hver fjerde weekend.
Vi ønsker at du vil være praktikvejleder for SSA elever, da det giver meget til fagligheden at have elever i huset.

Skovhuse er normeret til 16 borgere. Stillingen er i det ene hus hvor der bor 8 borger.

Borgerne har forskellige handicaps, og dermed også forskellige kompetencer, behov, udfordringer og ønsker.
Borgerne er svagt kognitive, med mange års livserfaring. De er i alderen 17 til 72 år.

Huset er indrettet med hjælpemidler som sikrer gode forflytninger.
Hver borger har sin egen et´ værelses lejlighed med udgang til store dejlige fælles arealer og yderlig egen terrasse.
Borgerne har individuelle pædagogiske planer, som tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov med et rehabiliterende sigte, hvilket er vores styringsredskab i hverdagen.

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og støtter udviklingen derfra.

De faglige tiltag relaterer sig til den enkelte med KRAP og Basal stimulation, som metode og grundtanke.

Vi arbejder med sundhedsplaner og andet relevant dokumentation i forhold til sundhed. Der arbejdes pædagogisk med sundheden på daglig basis, både den fysiske og mentale.

 • Vi er et tilbud til borgere med gennemgribende fysisk- og psykisk udviklingshæmning med behov for hjælp i alle dagligdags funktioner
 • De fleste af borgerne har nedsat mobilitet og er meget begrænsede i deres verbale kommunikation.
 • Udviklingshæmmede borgere med psykiatrisk overbygning
 • Udviklingshæmmede borgere med demens
 • Udviklingshæmmede borgere med syns og hørenedsættelse

Sundhedsfaglige opgaver
I Handicapcenter FYN er der ansat 3 center sygeplejersker som SSA kan bruge og sparre med, ud over kollegaerne i huset og almen praktiserende læge og øvrige samarbejdspartner, i forhold til det sundhedsfaglige. Der er ansat SSA i flere huse i Handicapcenter FYN, som du vil være i netværk med.

 • Varetager rollen som medicinansvarlig, er fortrolig med FMK, eller bliver det.
 • Udarbejde sundhedsplaner og opfølgning i Nexus
 • Varetage introduktion til nye medarbejder i forhold til medicin mv.
 • Være eller blive vejleder for SSA elever, da vi er uddannelses sted.
 • Deltage i netværk i centeret i forhold til SSA opgaver
 • Være tovholder i forhold til de sundhedsfaglige problemstillinger

Pædagogik
I Handicapcenter FYN er dagsstruktur et vigtigt element i den pædagogiske værktøjskasse. Vi har på baggrund af vores kendskab og faglige erfaring, udarbejdet en beskrivelse af hverdagen, for den enkelte borger, der har til formål:

- At der bliver skabt forudsigelighed for den enkelte borger.

- At borgeren ud fra beskrivelsen ved, hvad der forventes af ham eller hende.

- At sikre, at medarbejder ikke fratager borgeren færdigheder, som vedkommende mestrer.

- At der sikres en rehabiliterende tilgang til den enkelte borger og fokus på udvikling samt selv og medbestemmelse.

- At der er særligt fokus på relationer som en naturlig del af det pædagogiske arbejde.

- At sikre, at der er en ensartet tilgang til den enkelte borger.

Dagsstrukturen bliver udarbejdet, så det tydeligt bliver beskrevet, hvilken hjælp hver enkelt borger har brug for i hverdagen.

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med fokus på faglig og organisatorisk udvikling.
 • Engagerede og faglig dygtige kollegaer der brænder for området
 • Et udfordrende og spændende arbejdsmiljø hvor vi har fokus på din sikkerhed og trivsel.
 • Et spændende og alsidigt job med rum til faglig og personlig udvikling.
 • En arbejdsplads som arbejder tværfagligt i det enkelte hus og i centeret.
 • Et målrettet pædagogisk arbejde, hvor der er fokus på at øge livskvaliteten gennem pleje, omsorg og pædagogisk støtte.
 • At arbejde systematisk i centrets pædagogiske ramme.
 • Supervision med ekstern supervisor 4 gange årligt
 • Teamorienteret arbejde omkring borgerne, sammen med engagerede kolleger.
 • Mulighed for efteruddannelse og deltagelse på forskellige kursusdage, foredrag mm.
 • Samarbejde med frivillige tilknyttet centret og lokalt i Skovhuse
 • At arbejde pædagogisk med både den fysiske og mentale sundhed.
 • At arbejde med kerneværdiprocesser og har i hver afdeling en ambassadør

Vi forventer at du:

 • Er uddannet social og sundhedsassistent, og kan se sig selv arbejde i et pædagogisk miljø.
 • Er villig til at lære de ting du ikke kan fra starten, vi har ikke en forventning om at du kan alt når du starter.
 • Varetager rollen som medicinansvarlig, og er/blive fortrolig med FMK.
 • Kan skriftlig dokumentere dagligt i det borgeradministrative system NEXUS.
 • Kan håndtere IT på brugerniveau, vi arbejder i Word og Outlook.
 • Understøtter det pædagogiske arbejde i den sundhedsfaglige kontekst, og kan se pædagogik selv i den mindste detalje, når f.eks. borgerne hjælpes med af - og påklædning eller med at dække basale behov.
 • Kan arbejde med din sundhedsfaglige baggrund i de pædagogiske udviklingsprocesser for borgeren, ud fra den pædagogiske ramme som centretpraktiserer.
 • Besidder en roskabende fremtoning i relationen med borgerne og i det kollegiale samarbejde.
 • Du kan arbejde morgen/aften i tidsrummet 06.00 – 22.00 og hver fjerde weekend i ulige uge.
 • Har kørekort B og er villig til, at køre i centrets busser.

Stillingen har en fast vejledende rulle plan som køre over 4 uger. Hver uger er der et skift fra aften til morgen arbejde.

Yderligere information om Handicapcenter FYN og de enkelte tilbud kan ses på vores hjemmeside: http://www.handicapcenterfyn.dk/wm511929

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst for alle stillinger.
Ansøgningsfristen løbende senest 15.08.22
Ansættelsessamtaler holdes løbende.
Yderligere oplysninger fås ved afdelingsleder Brit Bremer på 21 64 66 90.

Lokation: Skovhuse

Ansøgningsfrist: 15 Aug 2022


Placering

Geografiske områder

Deltidsjob
Ansøg inden 3 dage (15.08.2022)

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøg inden 3 dage (15.08.2022)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!