Pædagog til barselsvikariat i Ringe

Region Syddanmark

Barselsvikar søges til Holmehøj i Ringe, hus b

1 pædagog søges til Holmehøj i Ringe - en del af Autismecenter Syddanmark.

Barselsvikariat pr. 1. december 2022. Stillingen er på 37 timer om ugen i blandede vagter.

Er du måske vores nye kollega?

Vil du arbejde med indflydelse på eget liv og livskvalitet for voksne borgere med autisme?

Holmehøj er en del af Autismecenter Syddanmark med afdelinger i Kværndrup, Ringe, Odense, Middelfart & Kolding, hvor der er fokus på udvikling, styrket samarbejde på tværs af grupper & faglighed.

Vi er et Center i udvikling, hvor teamsamarbejde, indflydelse på eget liv, tværfaglighed og refleksion er vigtige elementer.

3 overordnede værdier danner grundlaget for Region Syddanmarks personalepolitik:

Ordentlighed i det vi gør og siger

Vækst i fagligheden

Rum til fornyelse og begejstring

De fælles personalepolitiske værdier styrker vores samarbejde, så vi kan agere effektivt sammen.

Kerneopgaven:

Med afsæt i den enkelte borgers ressourcer, drømme og håb styrker vi selvbestemmelsen og fremmer selvhjulpenheden, for at understøtte borgerens egen oplevelse af livskvalitet og et meningsfuldt liv.

Holmehøj er et højt specialisteret døgntilbud med 8 lejligheder. Holmehøj er et tilbud til voksne med autisme eller autismelignende diagnoser. Borgerne er fra 30 til 70 år. Alle har brug for guidning i forhold til deres sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige udvikling. Vi yder pædagogisk og sundhedsfaglig støtte til borgere i Det Gule Hus samt borgere i eget hjem, samt vi er VISO-leverandør. Der er tæt samarbejde med Centrumværkstedet, som er borgernes dagtilbud. Desuden har vi et tæt samarbejde med borgernes pårørende og andre relevante samarbejdspartnere, dette for at skabe en rød tråd i arbejdet omkring den enkelte borger og indsatsen omkring denne.

Vores pædagogiske grundlag tager sit afsæt i den anderkendende metode TEACCH, hvor rammen for hverdagen og forudsigelighed er vigtige elementer. Vi arbejder med KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anderkendende Pædagogik) og Low Arousal. Derudover arbejder vi med udviklingsbeskrivelser og sensoriske udredninger. Vi arbejder målrettet med udvikling af borgernes potentiale. Dette med henblik på at skabe de bedste rammer for borgernes mulighed for at leve et godt liv på egne betingelser. Vi arbejder konflikt nedtrappende – arbejdet kræver, at du har overblik og kan være i situationer med høje følelsesmæssige krav, hvor borgerne har udfordrende adfærd. Borgerne på Holmehøj har brug for kompenserende socialpædagogisk støtte.

Vi kan tilbyde dig:

 • Et stærkt fagligt miljø med en høj grad af specialisering
 • Kompetenceudviklingsforløb igennem ansættelsen
 • Arbejde i et Center, hvor der er fokus på faglig kompetenceudvikling
 • Et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger
 • En spændende arbejdsplads med mulighed for både interne og eksterne opgaver på tværs
 • Du bliver tilknyttet et team, hvor der er høj grad af beslutningskompetence
 • Arbejde dag/aften og hver anden weekend i tidsrummet kl. 07.00-23.00

Din profil:

 • Kan og tør reflektere over egen og andres praksis.
 • Kan modtage og give konstruktiv feedback med henblik på fælles mål og udvikling omkring kerneopgaven.
 • Kan opstille og dokumentere sundhedsfaglige og faglige SMARTE delmål for borgeren og arbejde både struktureret og efter intuition, når opgaven kalder på dette
 • Er klar og tydelig i din kommunikation, både skriftligt og verbalt
 • Arbejder anerkendende og konfliktnedtrappende.
 • Kan og vil arbejde for det gode arbejdsmiljø, med åbenhed og anerkendelse.
 • Opfatter personlig pleje og omsorg som en naturlig del af arbejdet.
 • Er i besiddelse af gyldigt kørekort.
 • Omstillingsparat, god til at organisere, planlægge og improvisere, når tingene ikke går som planlagt.
 • Er ansvarlig, påtager sig opgaver og er en teamplayer
 • Har lyst til at skabe udvikling hos borgerne med et inkluderende fokus på selv- og medbestemmelse
 • Løn og ansættelse efter overenskomst

Se hjemmesiden: https://www.regionsyddanmark.dk

Nærmere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Lisa Vinther Hansen på mobil 23496672

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for uddannelse, fyldestgørende CV og relevante bilag.

Søg elektronisk via linket herunder

Ansøgningsfristen er torsdag d. 6. oktober, samtaler forventes afholdt torsdag den d. 13. oktober

Lokation: Holmehøj Hus B, Lisa

Ansøgningsfrist: 06 Oct 2022


Placering

Geografiske områder

Vikariat
Ansøgningsfrist d. 06.10.2022

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 06.10.2022
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!