Engbo Nyborg søger nattevagter/omsorgsmedarbejdere

Region Syddanmark

”I Region Syddanmark arbejder vi vedholdende og konsekvent med at sætte borgeren først.”

  • Har du lyst til at arbejde på et botilbud for voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
  • Vil du være med til at skabe en tryg hverdag med værdi for den enkelte borger.
  • Kan du samtidig skabe ro, være tydelig i din kommunikation, arbejde efter en klar struktur, så er det dig, vi mangler!

I Engbo, Nyborg bor der 32 meget forskellige borgere, der bor fordelt i fire huse, der ligger under samme tag. Kendetegnende for borgerne er, at de har brug for hjælp til de fleste af livets gøremål, og der er en del pleje og personlig hygiejne i de daglige arbejdsopgaver. Du vil opleve borgere der har forskellige diagnoser og andre udfordringer. Her er der tale om blandt andet skizofreni, demens, depressiv- og selvskadende adfærd og kompleks epilepsi.

På Engbo er der som minimum to vågne nattevagter, der samarbejder om nattens gøremål. Støttebehovet er om natten meget svingende. Nogle borgere er vågne og skal have støtte til at falde i søvn igen, og andre borgere sover hele natten. Nogle har brug for personlig pleje, eller medicingivning, hvor andre har det psykisk svært om natten og har brug for nærvær, tydelighed og støtte til konflikthåndtering.

Ud over primær opgaverne hos borgerne, er der også andre praktiske natopgaver, såsom let rengøring af fællesarealer og lignende.

Nattevagterne møder i tidsrummet 21.45 til 06.15. Det forventes, at man kan arbejde hver anden weekend og vi har åbent 365 dage om året. Stillingen er på op til 28 timer om ugen, hvilket du selv kan have indflydelse på. Der er også mulighed for ekstra timer. Nattevagterne har personalemøde én gang om måneden. Dette ligger fast i arbejdsplanen. Nattevagterne tilbydes og deltage i VISO-forløb, supervision og lignende sammen med husene, hvis der skal tages emner op, som også er relevant for natteamet.

Vi er en blandet medarbejdergruppe – pædagoger, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt pædagogmedhjælpere, der samarbejder på tværs af faggrupper.

Vores pædagogiske tilgange tager blandt andet afsæt i KRAP, basal stimulation, relationsdannelse, og vi arbejder kontinuerligt på, at borgeren har det bedst muligt og med stor indflydelse på sit eget liv.

Vi lægger vægt på samarbejde og sparring med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Og vi arbejder ud fra ordentlighed, i det vi siger og gør. Hos os får du god intro, oplæring og relevante kurser, herunder medicinkursus, så du er kompetent til at tage fagligt gode beslutninger.

Vi forventer, at du:

  • Er en stabil og robust kollega, både fysisk og psykisk, som også tager del i og giver til et psykisk godt arbejdsmiljø.
  • Er tryghedsskabende, anerkendende, troværdig og åben for nytænkning med fokus på et omsorgsfuldt blik for den enkelte borgers behov.
  • Kan samarbejde og arbejde under et pres, mens du stadig holder hovedet koldt og kan håndtere følelsesmæssige krav.
  • Er handlekraftig og tør tage beslutninger, som er for borgernes bedste.
  • Er humoristisk, energisk og omstillingsparat.
  • Har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring med IT på brugerniveau - erfaring med KMD Nexus er en fordel.

Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst, hvilket blandt andet indebærer pensionsordning, 6. ferieuge, tillæg for weekend- og helligdagsarbejde samt erstatningsfri for helligdage.

Ansøgningsfristen er søndag den 9. oktober 2022. Samtalerne bliver afholdt løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamkoordinatorerne: Linda Møller på telefon 24 65 35 27 eller afdelingsleder Birgitte Høgsbro Nyhus på telefon 24 95 27 22.

Send ansøgning vedlagt dokumentation for eventuelle uddannelse og erfaring via nedenstående link.

”Region Syddanmark har vedtaget en strategi om, at alle stillinger i regionen skal slås op som fuldtidsstillinger. Samtidig har Region Syddanmark en livsfasepolitik, der medfører, at der også skal være plads til medarbejdere, der i perioder af livet har behov for en mere fleksibel ansættelse, eksempelvis at være ansat på deltid. Hvis du vælger at søge stillingen, og du vurderer, at du er i en livsfase, hvor du har behov for en deltidsstilling, skal du angive dette i din ansøgning. Vurderingen af, om du kan ansættes i stillingen på deltid, vil blive foretaget individuelt og konkret.”

Handicapcenter Fyn – Engbo Nyborg er et botilbud til voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Målgruppen er borgere med tidligt erhvervede hjerneskader eller udviklingshæmning som følge af medfødt syndrom. Ofte har borgerne en kombination af forskellige handicaps og adfærdsproblematikker. Alle borgere har en grad af mobilitetsvanskeligheder og mange benytter rollator eller kørestol.

Lokation: Engbo Nyborg

Ansøgningsfrist: 09 Oct 2022


Placering

Geografiske områder

Deltidsjob
Ansøgningsfrist d. 09.10.2022

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 09.10.2022
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!