Kære social- og sundhedsassistent. Vi har to stillinger ved natteamet på specialområdet socialpsykiatri ved Syrenparken i Børkop.

Region Syddanmark

Hvem er du?
Du er social- og sundhedsassistent og har lyst til at arbejde om natten, 37 timer om ugen på det specialiserede socialområde, med socialpsykiatri.

Den ene stilling er en faststilling, den anden er tidsbegrænset på ca. 6 uger fra oktober til november 2022.

I Region Syddanmark skal alle stillinger i regionen slås op som fuldtidsstillinger. Dog skal det nævnes, at hvis du vælger at søge stillingen, og du ønsker en deltidsstilling, skal du angive dette i din ansøgning

Du brænder for at indgå i samarbejdet med og om borgerne, i en koordineret rehabiliterende indsats. Du byder ind med din monofaglighed og praksiserfaring i et tværprofessionelt samarbejde i en teambaseret organisation.

Hvem er vi?
Socialcenter Lillebælt, afdeling Syrenparken er beliggende i Børkop og er et højt specialiseret regionalt botilbud for 46 borgere med psykiske sårbarheder.

Syrenparken består af 3 bostøtte-enheder, der arbejder i to arbejdslag dag og aften, samt hver anden weekend. Dertil er der natteam, samt service og administration.

Der er 3 afdelingsledere, samt en række støttefunktioner såsom centersygeplejerske, planlægger og koordinator m.m.

Personalet er tværprofessionelt sammensat af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og ergoterapeuter (i alt ca. 80 personer). Vi har endvidere et godt studiemiljø for SSA-elever, sygepleje- og pædagog- studerende

Opgaven er
At understøtte den sundhedsfaglige og pædagogiske opgave jf. sundhedsloven og serviceloven, i nattetimerne. At levere en helhedsorienteret indsats, hvor borgerens ønsker og behov er tænkt ind, således at borgerens empowerment proces styrkes. At yde hverdagsrehabilitering til borgere, med sociale og psykiske problemer. Nogle kan have svært ved at honorere krav og forventninger, samt at udsætte egne behov, hvilket stiller krav til medarbejdernes kommunikative færdigheder. Det er borgere med massive sociale og psykiske problemer, hvor deres forhold til omgivelserne ofte er kaotiske og konfliktfyldte.

Faglige metoder og tilgange
Med et rehabiliterende sigte anvender vi LA2, kognitiv behandling, NADA, systemisk tænkning og Åben Dialog som tilgang.

Vi tilbyder:

 • Et velfungerende botilbud med uddannede, erfarne og engagerede kollegaer
 • Regelmæssig supervision, team møder og refleksion
 • Mentorordning og god introduktion til specialet
 • Kursus og uddannelse efter tilbuddets kompetenceudviklingsplan
 • Indflydelse på egen arbejdsplan via "Min Tid" (vagtplanssystem)
 • Overenskomstløn + beklædningstillæg + evt. kvalifikationstillæg og/eller funktionstillæg jf. forhåndsaftale.

Vi søger en kollega:

 • Der er faglig bevidst og ønsker aktivt at deltage i Syrenparkens udvikling og kvalitetssikring
 • Der har gode samarbejdsevner og sætter pris på et godt arbejdsmiljø
 • Der er åben og anerkendende i kommunikation og adfærd
 • Der er mødestabil og fleksibel
 • Der har kørekort til personbil.

Har du lyst til at være en del af fantastiske Syrenparken, hører vi meget gerne fra dig.

Yderligere informationer gives gerne:
Afdelingsleder Birgitte Rosenberg tlf. 2434 6070

Ansøgningsfrist: Den 25. september 2022

Ansættelsessamtaler: Vi vil løbende indkalde til samtale, dog senest den 28. september 2022

Tiltrædelse 1. november 2022 eller gerne før
Arbejdssted:Socialcenter Lillebælt, Syrenparken, Syrenvej 18, 7080 Børkop

Der vil blive indhentet reference, samt offentlig straffeattest inden ansættelse.
Det er en betingelse for ansættelsen, at straffeattesten vurderes tilfredsstillende.

Lokation: Syrenparken

Ansøgningsfrist: 25 Sep 2022


Placering

Geografiske områder

Deltidsjob
Ansøg senest i dag (25.09.2022)

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøg senest i dag (25.09.2022)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!