Botilbudsteam – hvor der arbejdes systematisk med forebyggelse af tvang, kompetenceudvikling og øge borgere/ patienters trivsel og livskvalitet – er d

Region Syddanmark

Psykiatrisk afdeling Vejle indgår i et SATS-puljeprojekt fra den 1. november 2022 til ultimo 2023. Projektet består i at et team sammensat på tværs af Region Syddanmark og Vejle kommune sammen arbejder på bosteder med det formål at bidrage til forebyggelse af tvangs- og genindlæggelser fra botilbud.

I projektperioden arbejdes der med at sikre og udarbejde gode arbejdsgange på tværs af sektorerne, samt støtte de tilknyttede borgere ved indlæggelse, under indlæggelse og ved udskrivelse til botilbud. Derudover skal projektet bidrage til forebyggelse af vold mod medarbejderne på botilbuddet samt styrke samarbejdet på tværs af behandlings- og socialpsykiatri.

Herunder skal projektet også bidrage til gensidig kompetenceudvikling og læring til bedre at håndtere de sværeste psykiatriske patienter på botilbuddene med henblik på bedre koordinering af den samlede indsats til borgere med forløb på tværs af den regionale psykiatri og botilbuddet.

Indhold i jobbet
Indsatsen består af et tværsektorielt botilbudsteam, bestående af sundhedsfaglige og socialfaglige kompetencer, hvis primære arbejdsplads er på de samarbejdende botilbud.

Teamet bemandes af seks medarbejdere. Heraf skal de tre ansættes ved Psykiatrisk Afdeling Vejle og de øvrige ansættes ved de respektive botilbud.

Psykiatrisk afdeling Vejle søger 1 sygeplejerske. Det sundhedsfaglige team vil bestå af 1 sygeplejerske og 2 social- og sundhedsassistenter. Du skal have erfaring med psykiatriske patienter og gerne fra patienter med svær psykisk sygdom, dine erfaringer kan være suppleret med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje.

For at sikre den høje faglige kvalitet i projektet benyttes den syddanske forbedringsmodel. Botilbudsteamet skal arbejde med forbedringsmetoden for at afprøve hvilke redskaber, der er mest gavnlige i samarbejdet mellem botilbud og psykiatrisk afdeling, om forebyggelse af tvangsindlæggelser og forebyggelse af voldsepisoder på botilbuddet.

Der vil i projektperioden blive monitoreret på blandt andet borgere /patienters trivsel og livskvalitet samt et fald i antallet af gen- og tvangsindlæggelser.

Forventninger til projektmedarbejder
Som projektmedarbejder forventes det, at du arbejder systematisk efter de initiativer, der aftales og udvikles i projektperioden og er i stand til at se rationel og positivt på initiativerne. Du skal også være i stand til at arbejde tæt sammen med andre og relativt hurtigt være i stand til sammen med samarbejdspartnere at planlægge, udføre og evaluere indsatser.

En del af arbejdet vil også være at generere data til projektlederen.

Arbejdet vil primært foregå på tre udvalgte kommunale bosteder i dagtimerne på hverdage, stillingerne er med fuldtidsansættelse. Du vil være tilknyttet til staben i psykiatrisk afdeling Vejle og referere til lederen af staben.

Er du interesseret i at arbejde systematisk med forebyggelse af tvang, kompetenceudvikling og øge borgere/ patienters trivsel og livskvalitet? Er du samtidig en god formidler, så kolleger kan være med til at omsætte nye arbejdsgange så borgere / patienter opnår højere trivsel og livskvalitet så søg stillingen.

Ansøgningsfrist, samtaler og spørgsmål
Der vil løbende være jobsamtaler. Ansøgningsfristen er senest mandag 3. oktober 2022.

Ansættelse er fra den 1. november eller efter aftale. Ansættelsen vil være tidsbegrænset, det vil sige ansættelsen varer indtil den 31. december 2023.

Har du spørgsmål så skriv eller ring til Dorthe Lunding, oversygeplejerske, eller 9944 7523.

Lokation: Psykiatrisk Afdeling Vejle

Ansøgningsfrist: 03 Oct 2022


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 03.10.2022

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 03.10.2022
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!