Sundhedsfaglig vågen nattevagt til den sikrede døgninstitution Egely.

Region Syddanmark

Trives du med natarbejde og har du lyst til at arbejde med sundhedsfaglige opgaver, hvor du er med til at gøre en forskel for kriminalitetstruede unge? Og er du social- og sundhedsassistent eller sygeplejeske? Så er det måske dig vi søger til en til en nyoprettet stilling som sundhedsfaglig nattevagt på den sikrede institution Egely.
Arbejdstiden er tilrettelagt således, at du arbejder 7-7.
Syv dage fra kl. 23.15 – 07.30 og syv dage fri, med en gennemsnitlig normtid på 34 timer om ugen. I forbindelse med afvikling af ferie, vil der være ændring i arbejdsrullet.

Egely modtager i øjeblikket et stigende antal unge mennesker, som udover sociale- og kriminalitetstruede problematikker, ofte også har psykiske eller psykiatriske problemstillinger med sig. Derfor løser vi et stigende antal sundhedsfaglige opgaver - også om natten.

Dine opgaver som sundhedsfaglig nattevagt
Dine opgaver vil veksle mellem sundhedsfaglige opgaver, som primært vil være fokuseret omkring, medicindosering og ajourføring af FMK samt aktuelle sundhedsplaner og skemalagte rengøringsopgaver. Timeantal til rengøring vurderes til ca. 1 ½ time pr. medarbejder pr. nat.

Vores nattevagter har det overordnede ansvar for tilsyn med de unge i tidsrummet fra kl. 23.15 – 07.30 og dermed ansvar for de tilhørende opgaver i dette tidsrum.

Øvrige opgaver som du som en del af natteamet er med til at håndtere:

 • Tilsyn på afdelingerne og i særlige tilfælde med konkrete unge
 • Udarbejdelse af daglister/oversigt over hvem der er på arbejde
 • Opdatering af informationstavlerne på afdelingerne
 • Administrative opgaver i forbindelse med bl.a. arbejdsplaner, sygemeldinger og registrering af dokumenter
 • Ad hoc opgaver til løsning af kerneopgaven

Derudover varetager du en vigtig funktion for de beboere, som har brug for tilgængelighed, tryghed og en samtale om natten.

Hvem er vi?
Egely er en sikret institution med plads til 15 unge på de almindelig sikrede pladser og fem unge på de særlig sikrede pladser. Egely løser opgaver på landsplan for børn og unge mellem 12-17 år. Størstedelen af de unge er anbragt i varetægtssurrogat eller som led i en ungdomssanktion. En mindre del anbringes i pædagogisk observation eller efter andre særlige lovmæssige kriterier f.eks. mindreårige uledsagede flygtninge, længerevarende behandling eller på farlighedskriteriet.

Vi er ca. 80 medarbejdere ansat på Egely bestående af pædagoger, lærere, faglærere, social- og sundhedsassistenter, husassistenter, omsorgsmedhjælpere, stabs- og administrative medarbejdere.

Som sundhedsfaglig nattevagt vil du indgå i natteamet, som består af seks faste natmedarbejdere fordelt på to hold. Ud over natteamet vil ud også indgå Egelys sundhedsfaglige team, som arbejder i dag- og aften- timerne.

Vi forventer at du:

 • Har en sundhedsfaglig uddannelse som social- og sundhedsassistent eller sygeplejeske
 • Kan varetage medicinhåndtering, dosering og ajourføring af FMK i samarbejde med relevant samarbejdspartnere
 • Kan understøtte arbejdet med aktuelle sundhedsplaner samt kan formulere dig på skrift
 • Har kørekort til personbil.

Du kan læse mere på vores hjemmeside: Socialcenterlillebaelt.dk/afdelinger/egely eller Egelysfagligecirkel.dk

Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jeppe Hassel-Pflugh på telefon 21 67 29 31

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med fokus på høj faglighed og det professionelle samarbejde
 • Et afvekslende job i en dynamisk og udviklingsorienteret organisation
 • Introdage, hvor du bliver grundigt introduceret til arbejdet, både det sundhedsfaglige, men også i det pædagogiske arbejde
 • Kompetenceudvikling via temadage, sidemandsoplæring, faglig sparring, e-læring, samt supervision
 • Kurser og uddannelse der bidrager til løsning af kerneopgaven
 • Overenskomstløn, beklædningsgodtgørelse + lukke-/sikretillæg + evt. kvalifikationstillæg.

Ansøgningsfrist: Den 12. oktober 2022 – samtaler forventes afholdt i uge 42

Tiltrædelse: Den 1. november 2022 eller efter aftale

Arbejdstid: 34 timer i gennemsnit pr. uge

Arbejdssted: Socialcenter Lillebælt, Egely, Søndergaardsvej 9, 5580 Nr. Åby, tlf. 99 44 21 00

Der vil blive indhentet reference, samt børne- og offentlig straffeattest inden ansættelse.
Det er en betingelse for ansættelsen, at straffeattesten vurderes tilfredsstillende.

Lokation: Egely

Ansøgningsfrist: 12 Oct 2022


Placering

Geografiske områder

Deltidsjob
Ansøgningsfrist d. 12.10.2022

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 12.10.2022
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!