Social- og sundhedsassistent eller ergoterapeut til Dalen/Skrænten, Bo-Vejle

Vejle KommuneKonge i eget liv!
Vi søger social og sundhedsassistent
der vil elske at arbejde med denne
kerneopgave

Brænder du for, at borgerne lever et liv med selvbestemmelse, mest mulig selvhjulpenhed og hvor det meningsfulde liv er i centrum? Har du faglige ambitioner, lyst og mod til det professionelle samarbejde, ser mulighederne for at være med til at udvikle organisationen, tør og vil byde ind med dine kompetencer? Så er det lige dig, vi mangler på vores fantastiske hold.

Pr. 1. februar 2023 søger vi en social og sundhedsassistent eller ergoterapeut i fast stilling – 30/37 timer pr. uge til afdelingen Dalen/Skrænten i Bo-Vejle – fysisk placeret på Søndermarken i Give.

Drømmer du om at arbejde døgn, hvor du arbejder med borgerens hele livssituation – men er afskrækket af arbejdstiderne – så skal du vide at vi:

 • kun arbejder hver 3. weekend
 • kun arbejder gennemsnitlig ca. 1,7 aften pr. uge
 • har 1-2 ekstra fridage pr. uge
 • har sammenhængende arbejds- og fridage

Give ligger lige midt i alting – og med motorvejen og banegården i baghaven – er det let og hurtigt at komme hertil både i bil og med tog.

Hos os betyder det meget, at vi har et sundt og godt samarbejdsmiljø, hvor alle skal trives, samtidig med at vi sætter faglighed højt og er ambitiøse i arbejdet.

Hvis du har brug for at mærke hvilket sted vi er – så er du velkommen til at aftale et besøg – men vær forberedt på at blive grebet af den gode stemning!

Vi synes selv at vi har den fedeste kerneopgave:
Kerneopgaven i Bo-Vejle er at understøtte et værdigt liv på egne præmisser for den enkelte borger. Et værdigt liv på egne præmisser er først og fremmest et liv med selvbestemmelse, hvor borgeren træffer sine egne valg. Det er også et liv, hvor borgeren selv definerer, hvad en meningsfuld tilværelse handler om. Og det er et liv med selvhjulpenhed, hvor borgeren med tilpas støtte kan mestre mest muligt selv.

Bo-Vejle
Dalen/Skrænten er en afdeling i Bo-Vejle, og en del af Vejle Kommunes samlede tilbud til personer med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
I Bo-Vejle bor der borgere med forskellige fysiske og psykiske handicaps. I alt er der 11 afdelinger fordelt på 4 matrikler på Grundet og Bredballe i Vejle samt i Give. Vi er en stor organisation og det giver mulighed for at borgerne kan tilbydes sociale arrangementer, så som fester og ferieture på tværs af afdelingerne.
Som medarbejder i Bo-Vejle er man en del af en stor organisation og det betyder bl.a. at man kan deltage i fælles kompetenceudvikling og har mulighed for at udleve ambitioner om deltagelse i tværgående opgaver på organisatorisk niveau – udvalgsopgaver – undervisning – arbejdsmiljø m.m. Du kan opbygge en karriere hos os, med stor indflydelse på dine opgaver og hvilken vej du ønsker at udvikle dig, og med mulighed for på sigt at skifte mellem forskellige afdelinger med forskellige målgrupper.
For at lykkes med kerneopgaven, kræver det at medarbejderne besidder både de faglige og de samarbejdsmæssige kompetencer, og hos os er man ansat til at arbejde professionelt med begge.

Faglighed
Den overvejende faggruppe hos os er pædagoger, men da vi også har mange sundhedsfaglige og ergoterapeutiske opgaver søger vi en social og sundhedsassistent eller ergoterapeut. Uanset faggruppe løser alle på lige fod de daglige opgaver – men varetager forskellige overordnede ansvarsområder relateret til den uddannelse man har. Den pædagogiske tilgang er individuelt opbygget ud fra den enkeltes behov og ønsker, med afsæt i en neuropædagogisk grundforståelse og en sansestimulerende indsats. På Skrænten har vi lige fået et nyt demens sansemiljø, som er indrettet i fællesstuen. KRAP med den anerkendende og ressourcefokuserende tilgang, er vores grundlæggende pædagogiske værktøj i arbejdet med kerneopgaven (alle medarbejdere er og bliver uddannet i KRAP).
Vi arbejder i teams, og her er man ansvarlig for at udarbejde individuelle struturer og støttesystemer, så borgerne oplever at være mest mulig selvhjulpne. Vi arbejder pædagogisk målrettet ud fra indsatser og delmål, som løbende evalueres og justeres.
Der arbejdes med fast ekstern faglig supervision – 4 gange årligt, hvor hele personalegruppen deltager.

Dalen/Skrænten
Dalen er et botilbud for seks borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Deres kognitive udfordringer gør at de har behov for høj grad af pædagogisk støtte og vejledning, enkelte er dog forholdsvis selvhjulpne i forhold til praktiske opgaver. Borgergruppen er blandet, unge borgere med lyst til livets mange muligheder og udfordringer, og borgere der er på vej til at blive ældre og hvor demens begynder at spille en rolle.

Skrænten er et botilbud for seks ældre borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Skrænten er desuden vores specialiserede tilbud til udviklingshæmmede med demens. Borgerne har behov for omfattende hjælp, støtte, pleje og omsorg, at der udvises respekt for den livsfase de befinder sig i, og at de mennesker de har omkring sig, kan være til stede og nærværende i de små daglige oplevelser.

De fysiske rammer er funktionelle, alt er handicapvenligt indrettet med alle nødvendige hjælpemidler. Der er et fælles sanserum, fællesstuerne er indrettet så vi kan arbejde med sanserne, et fælles mødelokale samt dejlige udenomsarealer.

Den samlede personalegruppe har ansvaret for begge afdelinger, og man arbejder lige meget på Skrænten og på Dalen.

Som arbejdsplads tilbyder vi:

 • et ambitiøst og professionelt fokus på kerneopgaven
 • et ønske om at være aktive medspillere i de tiltag, som såvel borgere, pårørende, myndighed og samfundet møder os med
 • fagligt kompetente og engagerede kollegaer - hvor arbejdsglæden trives
 • en kultur hvor vi er optaget af, at udvikle på fagligheden både i den daglige praksis, via kurser og gennem supervision
 • en arbejdsplads hvor vi er stolte over indsatsen og samtidig altid tror, at vi kan udvikle os
 • en målrettet indsats for et godt arbejdsmiljø – herunder fokus på et psykisk arbejdsmiljø med fokus på gensidig opbakning, respekt og forventninger til hinanden – et forpligtigende arbejdsfællesskab
 • høj grad af medindflydelse og medansvar
 • en anerkendende og synlig ledelse
 • relevant oplæring i kerneopgaven, samt de administrative opgaver. Du får en mentor og en introplan, hvor du bl.a. bliver introduceret til kerneopgaven, KRAP, neuropædagogik, medicinhåndtering og meget andet

Vi søger en medarbejder der:

 • vægter borgernes selvbestemmelse højt, og er i stand til, både i tanke og praksis at arbejde ud fra dette
 • formår at sætte borgeren i centrum og selv træde et skridt tilbage
 • finder sin arbejdsglæde og faglige stolthed i at se borgeren lykkes med det de ønsker for deres liv
 • brænder for arbejdet med fysisk og psykisk udviklingshæmmede og kan rumme borgerne i alle situationer – kan arbejde selvstændigt og være i akut opståede opgaver
 • kan indgå i et åbent, tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde med borgerne, de pårørende, kollegaer og ledelse
 • har en høj grad af faglighed, ansvarlighed og engagement – tør handle hvor det kræves
 • er en åben og positiv person der udstråler gejst og energi
 • kan bidrage aktivt ind i ovenstående beskrivelse af vores arbejdsfællesskab og vægter det psykiske arbejdsmiljø – du skal være en teamplayer

Arbejdstider og ansættelsesvilkår
Arbejdstiderne er skiftende mellem dag og aften i tidsrummet mellem kl. 6:30-23:00, og indebærer arbejde hver tredje weekend samt en ekstra lørdag eller søndag i løbet af en normperiode på 12 uger.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Vejle Kommune og den aktuelle faglige organisation.

Flere oplysninger
Er du interesseret i at høre mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til afdelingsleder Dorthe Schmidt Jensen tlf. nr. 23 30 98 34 eller til afdelingen på tlf. nr. 20 29 96 44 – evt. aftale et besøg.

Du kan se vore præsentationsfilm her:

Du kan også læse mere om Bo-Vejle på Vejle Kommunes hjemmeside. https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/handicap-psykiatri-og-udsatte-over-18-aar/botilbud/bo-vejle/
Og du kan læse mere om vores kerneopgave på følgende link: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/handicap-psykiatri-og-udsatte-over-18-aar/botilbud/bo-vejle/ i afsnittet ”Hvordan er hverdagen”.

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest søndag d. 11. december 2022.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler mandag den 19. december på adressen: Søndermarken 28, 7323 Give

Straffeattest
Vejle Kommune indhenter straffeattest.

Send din ansøgning
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 11.12.2022

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 11.12.2022
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!