Vikarer til vores afdeling i Kværndrup

Region Syddanmark

Vi søger vikarer til vores afdeling i Kværndrup

  • Vil du arbejde på en spændende arbejdsplads med fokus på den enkeltes livskvalitet og indflydelse på eget liv?
  • Vil du være en del af en arbejdsplads, hvor udvikling, samarbejde og refleksion er vigtige elementer?
  • Har du en ro der smitter af på andre?

Så er du måske vores nye kollega i Kværndrup?

Hus C er et højt specialisteret døgntilbud med 6 pladser, der alle har karakter af særforanstaltninger. Borgerne kan være udadreagerende og have selvskadende adfærd og trives bedst i 1:1 støtte. Alle har brug for guidning i forhold til deres sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige udvikling. Borgerne er i alderen 26-31 år. Vi samarbejder tæt med Hus A og Værkstedet, som er beliggende på samme matrikel. De fleste af borgerne har et dagtilbud på vores interne dagbeskæftigelse.

Vores pædagogiske grundlag er bygget på valide og anderkendende metoder, med fokus på den rehabiliterende tilgang, som er baseret ud fra TEACCH, hvor struktur og forudsigelighed er vigtige elementer. Vi arbejder desuden ud fra KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anderkendende Pædagogik) og Low Arousal. Borgerne i Hus C har brug for gennemgribende kompenserende socialpædagogisk støtte. Vi arbejder konflikt nedtappende – men arbejdet kræver, at du er psykisk stærk, har overblik og kan være i situationer hvor borgerne har udfordrende adfærd.

Vi kan tilbyde dig:

◾Et stærkt fagligt miljø med en høj grad af specialisering

◾Introdage, hvor du får grundig introduktion til arbejdet

◾Et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger

◾At du bliver en del af en personalegruppe, der samtidig er en del af en stor organisation, hvor vidensdeling på tværs er vigtig

◾En ledelse og omgangstone, der er præget af synlighed og anerkendelse

◾Arbejde - dag/aften og hver 2. weekendi tidsrummet 7.00-23.00, i enkelte tilfælde kan der forekomme natarbejde.

◾Løn og ansættelse efter overenskomst

Vi forventer at vores nye kollega:
◾Kan og tør reflektere over egen praksis.

◾Arbejder anerkendende og konfliktnedtrappende.

◾Kan og vil arbejde for det gode arbejdsmiljø, med åbenhed og anderkendelse.

◾Er fysisk og psykisk robust, for blandt andet at kunne bevare roen i arbejdet med borgeren.

◾Opfatter personlig pleje og omsorg som en naturlig del af arbejdet.

◾Har gode IT kundskaber.

◾Er i besiddelse af gyldigt kørekort.

Klik her - og få et indblik i hverdagen ved Autismecenter Syddanmark.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Rikke Wilkens på telefon 2467 6126 i tidsrummet 8-10 på hverdage.

Hvis du ønsker at få tilsendt linket til filmen ”små skridt på vejen” som handler om borgerne der bor i Hus C, er du velkommen til at skrive en mail til .

Ansøgningen skal indeholde fyldestgørende CV og relevante bilag.

Ansøgningsfrist er den 14.2.23

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Afdeling: Autismecenter Syddanmark, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Omsorgsmedhjælper

Arbejdstid: Varierende

Arbejdssted: Kværndrup

Ansøgningsfrist: 14-02-2023


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 14.02.2023

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 14.02.2023
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!