Fast stilling som social- og sundhedsassistent, i Børn- og ungepsykiatrisk dag- og døgnafsnit, Aabenraa

Region Syddanmark

Børn- og ungepsykiatrisk dag- og døgnafsnit tilbyder en arbejdsplads hvor udvikling, høj faglighed, dialog og samarbejde med de unge og deres familier hele tiden er i fokus.
Vores vision er at have et trygt afsnit for patienter, personale og pårørende, hvor patienten og høj faglighed er i fokus. Vi samarbejder kontinuerligt på at finde gode strategier til gavn for den unge. Der arbejdes bl.a. ud fra miljøterapi og Safewards.

Udover miljøterapi og Safewards som retning for arbejdet på Børne- ungdomspsykiatrisk dag- og døgnafsnit arbejdes der ud fra Psykiatriplanen 2020-2024: ”Det bedst mulige behandlingsforløb er kendetegnet ved, at mennesker med psykisk sygdom mødes som ligeværdige partnere med indflydelse på deres egen behandling – og tilbydes et rettidigt, tilstrækkeligt, sammenhængende og recovery-orienteret patientforløb af høj kvalitet.”. Det ses ved at vi arbejder tværfagligt og tværsektorielt og vi har en helhedsorienteret tilgang til børn og unge med psykiske lidelser og deres familier. Du vil derfor komme til at samarbejde med såvel andre sygehusafdelinger, kommuner, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner. Den tværfaglige indsats er i højsædet. Personalegruppen er sammensat af læger, psykolog, social- og sundhedsassistent, social-og sundhedsassistenter, socialrådgiver, pædagoger og peer medarbejderer.

Oven på en turbulent tid, har vi kontinuerlig stort fokus på det gode arbejdsmiljø og trivsel blandt vores medarbejdere, hvor vi blandt arbejder med akkumuleret belastningspsykologi. Derfor er det også en prioritet, at medarbejdere får de bedste muligheder for at få privat- og arbejdsliv til at gå hånd i hånd.

Vi søger en social- og sundhedsassistent, som:

 • Gerne har erfaring med psykiatrisk sygepleje, dog ikke et krav
 • Ønsker, at bidrage til at højne den psykiatriske sygepleje
 • Kan arbejde selvstændigt og i teams
 • Har gode evner for kommunikation samt har evner ift. at strukturere, koordinere og bevare overblikket

Vi kan tilbyde:

 • Introduktionsprogram
 • 4 ugers intro
 • Mentorordning det første år
 • Supervision
 • Monofaglige møder
 • Et godt kollegialt sammenhold og sociale arrangementer
 • Ugentlig undervisning
 • Fortløbende fokus på udviklingspotentiale for den enkelte kollega og i fællesskabet. Du kan f.eks. blive tilbudt kurser i kognitiv adfærdsterapi, NADA, traume bevidst tilgang o.l.
 • Vi arbejder målrettet med at udvikle et godt behandlingsmiljø. Dette handler først og fremmest om, at vi har patienterne i centrum af behandlingen

Generelt om Børn- og ungdomspsykiatrisk afdeling Aabenraa:
Fysisk er Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland placeret på tre matrikler og rummer ambulatorier i Vejle, Esbjerg og Aabenraa samt døgnafsnit i Esbjerg og i Aabenraa. Vi modtager patienter fra 13-19 år. Dag, aften, nat og weekend/ helligdage modtager afsnittet akutte patienter fra hele den jyske del af regionen.
Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionslederne, der har personaleansvar og de ledende overlæger, der har det faglige udviklingsansvar. Sammen understøtter de medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en afdelingschef og en oversygeplejerske. Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark.

Der er tale en fast ledige stilling som social og sundehdsassistent med ønske om tiltrædelse gerne 1 marts 2023 eller efter aftale.
I stilling er der mulighed for 37 timer/uge i blandende vagter. Stillingen omfatter weekendarbejde, der enten kan hver 3. weekend i 12 timers vagter eller hver 2. weekend i 8 timers vagter.

Ansøgningsfristen d. 20 februar 2022. Ansættelsessamtaler afholdes 23/24 februar.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte funktionsleder Louise Foldager Danielsen på mobil 2440 1219 eller mail

Løn- og ansættelsesvilkår:–

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner.

Vi glæder os til at høre fra dig

Afdeling: Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Stillingsbetegnelse: Social- og sundhedsassistent

Arbejdstid: Fuldtid

Arbejdssted: Aabenraa

Ansøgningsfrist: 20-02-2023


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 20.02.2023

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 20.02.2023
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!