Social og sundhedsassistenter søges til Neurorehabiliteringen Svendborg (NR)

Region Syddanmark

Kan du li’ at tilbyde høj faglig kvalitet til patienter og deres pårørende, og være med til at hjælpe patienter, der har pådraget sig en akut hjerneskade til at genvinde mistede færdigheder, mhp at mestre de daglige aktiviteter og leve et værdigt liv?

Så er det nu, du skal gribe chancen! Vi har opnormeret vores sengepladser, og søger derfor social og sundhedsassistenter til faste stillinger med tiltrædelse 1. maj 2023 eller efter aftale.

Hvem er vi:
NR er en specialafdeling i Region Syddanmark, og er en del af neurologisk afdeling N, OUH. Vi er placeret på Svendborg Sygehus. På NR har patienterne behov for neurorehabiliterende sygepleje og genoptræning efter apopleksi, traume, hjertestop eller anden erhvervet hjerneskade. Patienterne er i gennemsnit indlagt på NR i ca. 25 dage. Vi modtager patienter fra vores akut afdeling, fra øvrige afdelinger på OUH, fra Hammel Neurocenter og fra de fynske kommuner.

Kerneopgaven på NR er, at give patienter med neurologiske symptomer den bedste hjælp og behandling til rette tid i et tæt samarbejde med patient og pårørende.

Afsnittet er kendt for et godt arbejdsmiljø og høj faglighed med et stort fokus på både mono- og tværfaglig udvikling. Vi er en arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger, der vil sørge for at give dig en grundig introduktion til afdelingen og til specialet. Vi sætter pris på åbenhed, humor og positivitet i hverdagen, og kan tilbyde dig et meningsfuldt, udfordrende og varieret arbejde indenfor neurosygepleje og rehabilitering.

På NR er vi et stort tværfagligt personale bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter, læger, neuropsykologer, socialrådgivere og sekretærer. Desuden er der fast tilknyttet portører, diætist, farmaceuter og logopæder samt rengøringspersonale. Vi modtager social- og sundhedsassistentelever, sygeplejestuderende samt ergo- og fysioterapeutstuderende i klinisk praktik.

Medarbejdere på NR udtaler:

 • ”Man får energi af at se resultater af ens planlagte faglige indsats ved patienterne”
 • ”Det er fedt at indgå i en kollegagruppe, hvor ens introduktion vægtes højt, og hvor det at være holdspiller er en grundlæggende værdi”
 • ”Det er tilfredsstillende at være del af en afdeling, hvor kontakten til patienter og pårørende planlægges i et tæt interdisciplinært samarbejde med afsnittets øvrige faggrupper, og hvor vi har fokus på at spille hinanden gode”
 • ”Her er super gode muligheder for både monofaglig og tværfaglig kompetenceudvikling”
 • ”Vi har et mega godt sammenhold og kan grine med hinanden i og uden for arbejdstiden”
 • ”Det er let at få faglig sparring og ledelsen er lydhør og imødekommende”

Som Social og sundhedsassistent på afsnit NR får du mulighed for:

 • At yde sammenhængende og helhedsorienteret pleje fra indlæggelse til udskrivelse, herunder tæt samarbejde med patient, pårørende og primærsektor
 • Faglig og personlig udvikling, herunder kompetenceprogram for social og sundhedsassistenter
 • At deltage i et velimplementeret introprogram til alle nyansatte med mentor og klinisk makkere, herunder ”skyggeplan” de første 4 uger af ansættelsen
 • At arbejde selvstændigt monofagligt og samtidig indgå i et tæt interdisciplinært teamsamarbejde, hvor sparring og fælles planlægning er udgangspunktet for vores tilgang
 • At indgå i en kollegagruppe, hvor vi værner om et rigtig godt arbejdsmiljø med humor og et godt socialt fælleskab
 • Løbende opfølgning og evaluering med klinisk sygeplejespecialist og overterapeuten for at sikre din trivsel og faglige udvikling
 • Stor indflydelse på egen arbejdsplan
 • Synlig og nærværende ledelse

Vi søger social og sundhedsassistenter, der:

 • Udviser fagligt og personligt engagement, stabilitet og fleksibilitet
 • Har interesse for at arbejde med neurorehabiliterende pleje af hjerneskadede patienter
 • Motiveres af at arbejde med en patientgruppe, der har en længerevarende indlæggelse, hvor patient- og pårørendeinddragelse er helt essentielt for et godt forløb
 • Er interesseret i at skabe en god udskrivelse for patient og pårørende i tæt samarbejde med kommunale samarbejdspartnere
 • Har lysten til at indgå i et lærings-og introduktionsforløb omkring patienter med erhvervet hjerneskade
 • Har lysten til at arbejde interdisciplinært
 • Kan bidrage til et godt kollegialt arbejdsmiljø både fagligt og socialt

Der er tale om faste stillinger med blandede vagter på 28-37 timer med weekend vagt hver anden weekend. Der kan evt. være mulighed for fast rul med fem aftenvagter/nattevagter og to dagvagter hver anden uge. Hvis anden ansættelsesbrøk ønskes, er dette også muligt.

Løn- og ansættelsesforhold:
Aflønningen sker efter overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Region Syddanmark. Hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, er der 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger:
Du er velkommen til at kontakte Overterapeut Lill Kapalla på tlf. 4024 3427, stedfortræder og Sygeplejerske Sanne Boysen på tlf. tlf.nr. 2912 0821, eller stedfortræder og Social og Sundhedsassistent Anne-Dorte Lyngvad på tlf.nr. 2461 3057, hvis du vil høre mere om stillingen. Du er også velkommen til at komme på besøg og se vores afdeling. Så skal du bare lige ringe og lave en aftale med os.

Vi håber at stillingsopslaget har vakt din interesse, og glæder os til at modtage en motiveret ansøgning med CV og dokumentation for autorisation fra dig. Vi foretrækker at modtage ansøgningen elektronisk.

Ansøgningsfristen er den 27. marts 2023.
Ansættelsessamtaler afholdes løbene.

Afdeling: Neurologisk Afdeling N

Stillingsbetegnelse: Social- og sundhedsassistent

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Svendborg

Ansøgningsfrist: 27 Mar 2023


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøg inden 3 dage (27.03.2023)

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøg inden 3 dage (27.03.2023)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!