Social- og sundhedsassistent - barselsvikariat i afsnit for Fødsler, Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark

Er du social- og sundhedsassistent og har du lyst til at arbejde på en fødegang i et begivenhedsbestemt vikariat?
Da en af vores social- og sundhedsassistenter går på barselsorlov, søger vi en social-og sundhedsassistent til et begivenhedsbestemt vikariat på vores skønne fødegang, pr. 1. juni 2023.

Længden af vikariatet forventes at være af ca. 1 års varighed, men afhænger af, hvornår social- og sundhedsassistenten vender tilbage efter barselsorloven.

På fødegangen er vi en del af store følelsesmæssige øjeblikke i forældrenes og familiernes liv. Vi har stor variation i vores arbejdsopgaver, skiftende vagter og et rigtig godt teamsamarbejde. Kan du se dig selv i alt dette, så er fødegangen og denne mulighed måske noget for dig.

Hvem er vi?
Fødegangen i Aabenraa er et mindre fødested med ca 1600 fødsler pr. år. Det har den store fordel, at vi alle kender hinanden – også tværfagligt, og vi har et fantastisk sammenhold med mange erfarne kolleger.

På vores arbejdsplads har vi fokus på, at alle trives, at der er plads og rum til læring, og at vi har en god omgangstone. Vi tilbyder kollegial coaching i teams sammen med jordemødrene.

Vi er stolte af vores høje faglige standard, som har givet os en lav indgrebsfrekvens og en høj patienttilfredshed. Vi arbejder tværfagligt i teams om hver fødsel, altid med den gravide og familien i centrum. Som social- og sundhedsassistent på fødegangen arbejder du tæt sammen med jordemødre, læger og sekretærer. Du vil også tage del i uddannelse af både social- og sundhedsassistenter og jordemoderstuderende.

På fødegangen varetager vi, ud over fødsler, ambulante kontroller af gravide, omsorgen for syge gravide som er indlagte, barselspleje i op til 24 timer efter fødslen og aborter efter 12. graviditetsuge.

Dine arbejdsopgaver vil hovedsagligt være:

 • Assistere jordemødrene ved fødsler
 • Rydde op og fylde stuer op
 • Pleje indlagte gravide
 • Pleje af familien efter fødslen, herunder ammevejledning og udskrivningssamtaler
 • Afholde samtaler med den gravide og hendes partner som forberedelse til planlagt kejsersnit
 • Registrering og dokumentation
 • Vejledning af assistent- og jordemoderstuderende

Vores ønsker til dig:

Vores social- og sundhedsassistenter arbejder i dag-, aften- og nattevagter alle ugens dage med 1 i hver vagt, og der er en høj andel af weekend-, aften- og nattevagter.

Efter sommerferien forventer vi dog at kunne styrke beredskabet med en 5 timers dagvagt på hverdage.

Vi søger en ny kollega som er:

 • Fagligt kompetent og særlig dygtig til at håndtere akutte situationer
 • I stand til at have mange bolde i luften og stadig kunne bevare overblikket
 • Fleksibel ift. alle vagttyper og arbejdsopgaver
 • God til at samarbejde og indgå i teamsamarbejde og løsning af opgaver
 • I stand til at kommunikere tydeligt og respektfuldt med kolleger og patienter/pårørende
 • Medvirkende til at se, hvor vi har forbedringspotentiale
 • God til såvel mundtlig som skriftlig kommunikation. Kan du tale et andet sprog end dansk, f.eks. tysk eller engelsk, vil det være en fordel.
 • Interesseret i ”teknik”, da du skal kunne håndtere fødegangens forskellige apparatur, herunder f.eks. kuvøser og pH-apparater
 • Indstillet på at dygtiggøre sig inden for det obstetriske speciale, herunder både den normale og den patologiske graviditet, fødsel og barsel

Vi lægger stor vægt på en god og grundig uddannelse af vores studerende, og det er vigtigt for os, at du også kan indgå i denne opgave med interesse og faglighed.

Hvis du nu har lyst til at høre mere om vores dejlige fødested og om stillingen vi tilbyder, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du kan ringe eller skrive til enten:

 • Vicechefjordemoder Susanne Ockens, 79 97 22 17,

Eller

 • Vicechefjordemoder Pia Sørensen, 79 97 23 14,

Løn og ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og FOA.

Ansøgningsfristen er: Mandag 10. april 2023.

Vi forventer at afholde samtaler mandag 17. april 2023, og vi ønsker, at du kan starte 1. juni 2023 eller efter aftale.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Afdeling: Fødsler

Stillingsbetegnelse: Social- og sundhedsassistent

Arbejdstid: 37 t/u

Arbejdssted: Aabenraa

Ansøgningsfrist: 10 Apr 2023


Placering

Geografiske områder

Vikariat
Ansøgningsfrist d. 10.04.2023

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 10.04.2023
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!