Pædagog eller social- og sundhedsassistent søges til fast stilling til afdeling i Kværndrup

Region Syddanmark

Vi skal inden længe byde en ny borger velkommen og har derfor brug for digJ

  • Vil du arbejde på en spændende arbejdsplads med fokus på den enkeltes livskvalitet og indflydelse på eget liv?
  • Vil du være en del af en arbejdsplads, hvor udvikling, samarbejde og refleksion er vigtige elementer?
  • Har du en ro der smitter af på andre?

Så er du måske vores nye kollega i KværndrupJ Vi har en fast stilling på 37 timer om ugen, med arbejde hver 2. weekend ledig

Vores pædagogiske grundlag tager udspring i vores fælles kerneopgave:

”Med afsæt i den enkelte borgers ressourcer, drømme og håb
styrker vi selvbestemmelsen og fremmer selvhjulpenheden,
for at understøtte borgerens egen oplevelse af livskvalitet og et meningsfuldt liv.”
Hus C er et højt specialisteret døgntilbud med 6 pladser, der alle har karakter af særforanstaltninger. Borgerne kan være udad reagerende og have selvskadende adfærd og trives bedst i 1:1 støtte. Alle har brug for guidning i forhold til deres sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige udvikling. Borgerne er i alderen 26-31 år. Vi samarbejder tæt med Hus A og Værkstedet, som er beliggende på samme matrikel. De fleste af borgerne har et dagtilbud på vores interne dagbeskæftigelse.

Vores pædagogiske grundlag er bygget på valide og anderkendende metoder, med fokus på den rehabiliterende tilgang, som er baseret ud fra TEACCH, hvor struktur og forudsigelighed er vigtige elementer. Vi arbejder desuden ud fra KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anderkendende Pædagogik) og Low Arousal. Borgerne i Hus C har brug for gennemgribende kompenserende socialpædagogisk støtte. Vi arbejder konflikt nedtappende – men arbejdet kræver, at du er psykisk stærk, har overblik og kan være i situationer hvor borgerne har udfordrende adfærd.

Vi kan tilbyde dig:

◾Et stærkt fagligt miljø med en høj grad af specialisering

◾Fokus på fagligudvikling og mulighed for supervision

◾Faglige temadage, møder og sparring

◾Introdage, hvor du får grundig introduktion til arbejdet

◾Et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger

◾At du bliver en del af en personalegruppe, der samtidig er en del af en stor organisation, hvor vidensdeling på tværs er vigtig

◾En ledelse og omgangstone, der er præget af synlighed og anerkendelse

◾Arbejde - dag/aften og hver 2. weekendi tidsrummet 6.30-23.00, i enkelte tilfælde kan der forekomme natarbejde.

◾Løn og ansættelse efter overenskomst

Vi forventer at vores nye kollega:
◾Kan og tør reflektere over egen praksis.

◾Kan opstille faglige mål for borgeren og arbejde struktureret og systematisk.

◾Kan modtage og give fremadrettet feedback med henblik på fælles mål og udvikling.

◾Er klar og tydelig i din kommunikation, både skriftligt, verbalt og nonverbalt.

◾Arbejder anerkendende og konfliktnedtrappende.

◾Kan og vil arbejde for det gode arbejdsmiljø, med åbenhed og anderkendelse.

◾Er fysisk og psykisk robust, for blandt andet at kunne bevare roen i arbejdet med borgeren.

◾Ser dokumentation som en integreret del af det pædagogiske arbejde.

◾Opfatter personlig pleje og omsorg som en naturlig del af arbejdet.

◾Har gode IT kundskaber.

◾Er i besiddelse af gyldigt kørekort.

Klik her - og få et indblik i Hverdagen på Kirkevej

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Rikke Wilkens på telefon 2467 6126 i tidsrummet 8-10 på hverdage.

Hvis du ønsker at få tilsendt linket til filmen ”små skridt på vejen” som handler om borgerne der bor i Hus C, er du velkommen til at skrive en mail til .

Ansøgningen skal indeholde fyldestgørende CV og relevante bilag.

Ansøgningsfrist er den 27.3 2023

Ansættelsessamtaler afholdes den 29.3.2023

”Region Syddanmark har vedtaget en strategi om, at alle stillinger i regionen skal slås op som fuldtidsstillinger. Dog skal det nævnes, at hvis du vælger at søge stillingen, og du ønsker en deltidsstilling, skal du angive dette i din ansøgning.”

Afdeling: Autismecenter Syddanmark, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Socialpædagog

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Kværndrup

Ansøgningsfrist: 27 Mar 2023


Placering

Geografiske områder

Deltidsjob
Fuldtidsjob
Ansøg inden 3 dage (27.03.2023)

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøg inden 3 dage (27.03.2023)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!