Hjertemedicinsk Afdeling søger social- og sundhedsassistenter til afdelingens sengeafsnit

Region Syddanmark

Hjertemedicinsk Afdeling søger social- og sundhedsassistenter til afdelingens sengeafsnit med ansættelse per 01.05.2023 eller efter aftale
Da vi søger flere personaler, og I alle træder ind af døren samtidig, giver dette en unik mulighed for at være med til at udvikle og sætte retning på fremtidens sygepleje/pleje på den hjertemedicinske afdeling.

Hvem er vi?
Hjertemedicinsk Afdeling B er en stor afdeling med cirka 350 ansatte, heraf 170 sygeplejersker og 18 social- og sundhedsassistenter. Afdelingen er organiseret med 3 stationære sengeafsnit, et kardiologisk laboratorium og et omfattende ambulatorium. Hjertemedicinsk Afdeling B udgør ét af de fem hjertecentre i Danmark, der varetager højtspecialiserede funktioner. Afdelingen har desuden et stort lokalt optageområde for kardiologiske basispatienter. Endelig varetager vi undervisning og uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenter.

Vi arbejder proaktivt, og der er ikke langt fra ord til handling. Vores omgangstone er uformel, og vi udviser stor gensidig respekt for hinanden.

Vi sætter en ære i altid at møde den enkelte patient, hvor denne er, og yde en målrettet og effektiv behandling og omsorgsfuld pleje. Du vil få en unik chance for at gøre en forskel for de patienter og pårørende, du møder på vores afdeling.

Vi lægger stor vægt på et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Hvem er du:
Du er social- og sundhedsassistent, måske du har erfaring fra tidligere jobs på hospital eller hjemmepleje, men det afgørende er, at du har lyst og mod på at lære nyt og trives med at teame op med forskellige teams i patientens forløb gennem hjerteafdelingen og overgangen til hverdagslivet.

Der er ledige stillinger i nedenstående afsnit. Herunder kan du læse mere om de enkelte afsnit samt stillingernes opgaver og ansvar.
Stillingerne er som udgangspunkt 37 timer, og vi håber, du kan starte 01.05.2023 eller snarest derefter.

B1 - sengeafsnit for hjerterytmeforstyrrelser – læs mere på Internettet
Læs mere om stillingens opgaver og ansvar her.

B2 – sengeafsnit for blodpropper og akutte patienter. KARMA, den akutte modtageenhed på B er netop flyttet til FAM hjertezonen. Det akutte modtageafsnit er modtager af alle akutte hjertepatienter i et tæt samarbejde med FAM, og hvor der findes delestillinger mellem FAM og B – læs mere på Internettet
Læs mere om stillingens opgaver og ansvar her.

B3 – sengeafsnit for hjertesvigt og klappatienter – læs mere på Internettet
Læs mere om stillingens opgaver og ansvar her.

Har du kompetencerne, og er du motiveret af opgaverne, håber vi, du har lyst til at søge. Hvis du søger flere af stillingerne, så forventer vi, at du skriver dette i din ansøgning, og at du i dit CV forholder dig til jobbet.

Det er et samlet hold, vi skal ansætte. Vi forventer derfor, at du i din ansøgning beskriver, det du kan selv, og det du kan sammen med andre. Vi arbejder sammen i alle afdelingens afsnit for at sikre højeste faglighed omkring patienterne og deres pårørende. Vi forventer, at du kan se dig ind i at arbejde sammen med forskellige teams. Vi har samdrift mellem sengeafsnit i nedlukningsperioder, hvor afsnit ferielukkes på skift.

I Hjertemedicinsk afdeling er vi ved at forberede os til det nye OUH. I den forbindelse er vi ved at indarbejde den nye stillingsstruktur i sygepleje- og social og sundhedsassistentstillingerne. Dette betyder, at alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, uanset hvilket afsnit du er tilknyttet, arbejder i weekend, aftenvagter og nattevagter samt helligdage. Dette gør vi, da vi tror på, at når vi deles om at arbejde på disse skæve tidspunkter, vil den samlede vagt- og weekendbelastning fylde mindre for den enkelte. Arbejds- og familielivet vil balancere bedre.

Andre gode grunde til at søge de attraktive stillinger:
• Veltilrettelagte intro- og mentorprogrammer
• Vi tilbyder individuel tilrettelagt introperiode med mentorordning, planlagt undervisning i sygepleje/pleje til den kardiologiske patient, deltagelse i simulationstræning samt udvidet undervisning i hjerte-lungeredning.
• Mulighed for at følge patienterne fra modtagelsen i FAM hjertezonen, under intervention, indlæggelsen i sengeområde og overgangen til hverdagslivet ved hjerterehabilitering i samarbejde med det nære sundhedsvæsen
• Mulighed for at varetage sygepleje/pleje til hjertepatienter i højtspecialiserede hjerteforløb og fungere som hjertespecialist og supervisor

Der er ansøgningsfrist den 29. marts 2023

Ansættelse fra den 1. maj 2023 eller efter aftale

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Har du spørgsmål, så ring eller skriv til:
Chefsygeplejerske, Helle Marie Mogensen
E-mail:
Tlf. 2467 5497

Afdeling: Hjertemedicinsk Afdeling B Odense

Stillingsbetegnelse: Social- og sundhedsassistent

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 29 Mar 2023


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 29.03.2023

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 29.03.2023
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!