Børn- og ungepsykiatrisk afsnit, Aabenraa ønsker at udvide korpset af timeaflønnet afløser – så er du ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundheds

Region Syddanmark

Børn- og ungepsykiatrisk dag- og døgn afsnit I Aabenraa tilbyder en arbejdsplads hvor udvikling, faglighed, dialog og samarbejde med de unge og deres familier hele tiden er i fokus.
Vores vision er at have et trygt afsnit for patienter, personale og pårørende. Vi vil patienten og deres pårørende og udviklingen af faglighed er i fokus. Vejen til målet har relation som et centralt begreb og arbejdsredskab.

Vi arbejder helhedsorienteret og anvender den miljøterapeutiske tilgang til vores patienter. Vi arbejder tværfagligt og tværsektorielt i samarbejde med patienterne deres netværk.
Du vil derfor kunne komme til at samarbejde med såvel andre sygehusafdelinger, kommuner, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner.
Det tværfaglige ses i personalegruppen som er sammensat af læger, psykolog, sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, socialrådgiver, pædagoger, peer medarbejder.

Fordele ved at være vikar:

  • Du bestemmer selv dine arbejdstider
  • Du har et relevant ekstra job med mulighed for at udvikle personlige og faglige kompetencer
  • Du får indblik i specialet
  • Efter aftale med det faste personale, vil er være tale om forskelligartede opgaver såsom: fast vagt, madlavning, kreative aktiviteter, støtte til ADL, måltidsstøtte, ballstick, arrangering af aktiviteter såsom filmaften eller en køretur i afdelingens bus.

Børn- og ungepsykiatrisk afsnits forventninger til dig:

  • Du har sundhedsfaglig uddannelse jf. ovenstående
  • Du arbejder struktureret og har en høj grad af ansvarsfølelse og fleksibilitet.
  • Du har lyst til at kaste dig ud i nye opgaver.

Generelt om Børn- og ungdomspsykiatrisk afdeling Aabenraa:

  • Fysisk er Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland placeret på tre matrikler og rummer ambulatorier i Vejle, Esbjerg og Aabenraa samt døgnafsnit i Esbjerg og i Aabenraa. Vi modtager patienter fra 13-19 år. Dag, aften, nat og weekend/ helligdage modtager afsnittet akutte patienter fra hele den jyske del af regionen.
    Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionslederne, der har personaleansvar og de ledende overlæger, der har det faglige udviklingsansvar. Sammen understøtter de medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark.

Ansøgninger gennemgås løbende, så send meget gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Funktionsleder Louise Foldager Danielsen på mobil 2440 1219 eller mail

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner.

Vi glæder os til at høre fra dig

Afdeling: Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Stillingsbetegnelse: Fysioterapeut

Arbejdstid: Fuldtid

Arbejdssted: Aabenraa

Ansøgningsfrist: 31 Aug 2023


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Vikariat
Ansøgningsfrist d. 31.08.2023

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 31.08.2023
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!