Attraktiv nyoprettet vagtplanlæggerstilling i Hjertesygdomme

Region Syddanmark

-med mulighed for at præge egen funktion
Hjertesygdomme, er sammen med øvrige afdelinger på Sygehus Sønderjylland, i gang med en spændende proces med implementering af et nyt vagtplanlægningssystem, HosInfo. I samarbejde med erfaren vagtplanlægger vil du skulle varetage vagtplanlægningen tværfagligt i Hjertesygdomme.

Med mulighed for at være med til at præge egen funktion, forestiller vi os at du efter endt introduktion til vagtplanlæggeropgaven vil kunne varetage funktionen som vagtplanlægger svarende til ca. 20 timer ugentligt resterende timer, med mulighed for ansættelse på 37 timer ugentligt, anvendes til arbejdsopgaver svarende til dine kompetencer.

Vagtplanlæggerstillingen er central i sengeafsnit og ambulatorier og derfor afvekslende og selvstændig. Funktionen løses i tæt samarbejde med vagtplanlæggerkollega og ledelse, hvor du vil have det primære hovedansvar for plejepersonalet og sekretærer, herunder ca. 80 medarbejdere.

Det forventes, at du i høj grad selv er med til at præge eget arbejdsområde inden for givne rammer.

For Hjertesygdomme er stillingen ny, og denne understøtter den kommende fremtid, vi har fælles - At styrke samarbejdet tværgående, derfor vil stillingen kunne besættes af sygeplejerske, læge, sekretær etc.

Hvem er vi?
Hjertesygdomme består af et sengeafsnit med 22 sengepladser og et ambulatorium i Aabenraa med en omfattende ambulatorievirksomhed med bl.a. speciallæge- og sygeplejekonsultationer, samt et kard. Lab med invasive indgreb, såsom KAG undersøgelser og pacemakerimplantation. Derudover er der til sengeafsnittet tilknyttet et dagshospital, hvor der bl.a. modtages patienter med obs. DVT.

Et mindre ambulatorium i Sønderborg, som dagligt bemandes af speciallæge, sygeplejersker og sekretærer. Derudover har vi også en mindre ambulant aktivitet på Tønder Sygehus.

Vi varetager udredningen, observationer og behandling af alle typer kardiologiske patienter. Fokusområdet er patient-/pårørende inddragelse, det sammenhængende patientforløb og teamtanken. Patienterne i sengeafsnittet indlægges fra FAM (Fælles Akut Modtagelse) eller overflyttes fra OUH. Få patienter indlægges direkte fra ambulatoriet.

Om dig:
Du har flair for kompleks skemalægning og forstår at arbejde med en balance mellem budget, fremmødeprofiler og ønsker for vagtplanen, hvilket betyder at du vil få en central rolle i planlægningen af det tværfaglige personales arbejdstid og vagtplanlægning.

I Hjertesygdomme vægter vi højt at personalet har indflydelse på egen vagtplanlægning for at sikre et godt arbejdsmiljø.

Arbejdsopgaverne som vagtplanlægger er:

 • Tjenesteplanlægning i overensstemmelse med gældende overenskomst for de forskellige faggrupper
 • Tilrettelægge den daglige bemanding og være fleksibel i forhold til at imødekomme medarbejderønsker
 • Vurdering af personalebehov ved opstået ændring i forhold til det planlagte, herunder dækning af vagter ved f.eks. sygdom
 • Sikre afvikling og planlægning af normtid, ferie, afspadsering, omsorgsdage m.m.
 • Indberette ændringer ift. den oprindelige plan
 • Introducere nyt personale i arbejdstidstilrettelæggelse og lokalaftaler
 • Overblik over ferietimer/normtimer/afspadsering i dialog med leder om afvikling
 • Besvare spørgsmål fra leder og medarbejdere omkring vagtplanlægningen og de efterfølgende ændringer

Dine kvalifikationer:

 • Erfaring med vagtplanlægning i sundhedsvæsenet – gerne med kendskab til Silkeborg Data evt. HosInfo
 • Gerne kendskab til overenskomst for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter – eller lyst til at erhverve det ved start
 • Har flair for IT og gerne kendskab til Tjenestetid og Office-pakken
 • Evner at arbejde struktureret med sans for detaljen
 • Omhyggelig i forhold til at drift og arbejdstider forenes
 • Stringent i rammer og retning for aftaler om vagtplanlægning
 • Skal kunne balancere vagtplanlægning i krydspresset mellem arbejdsliv og privatliv
 • Have stort overblik, være systematisk og god til at organisere dit eget arbejde
 • Besidde gode kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt
 • Overholder de gældende lokalaftaler og overenskomstregler for de forskellige faggrupper

Vi tilbyder:

 • Spændende arbejdsopgaver med stor selvstændighed
 • Introduktion til opgaven som vagtplanlægger – også fra tidligere vagtplanlæggere. Her i en overgangsperiode i samarbejde med tidligere vagtplanlæggere
 • Mulighed for udvikling af opgaven
 • Godt samarbejde med medarbejdere og ledelsen i forhold til at udføre opgaven
 • Administrative ad hoc opgaver for afsnitsledelsen

Løn- og ansættelsesforhold:

 • Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og Sygehus Sønderjylland.
 • Tiltrædelse pr. 1. august 2023 eller efter aftale.
 • Ansøgningsfrist den 14. juni 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 25.

Send din ansøgning
Ansøgning sendes elektronisk. Benyt linket nedenfor til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Chefsygeplejerske Bente Holm Ravn, mobil: 23992662

Oversygeplejerske Anne-Mette Munk Hørning, mobil: 23671347

Oversygeplejerske Krestine Thomsen, mobil: 23695211

Afdeling: Hjertesygdomme

Stillingsbetegnelse: Lægesekretærer

Arbejdstid: 37 timer

Arbejdssted: Aabenraa

Ansøgningsfrist: 14 Jun 2023


Placering

Geografiske områder

Deltidsjob
Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 14.06.2023

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 14.06.2023
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!