Oversygeplejerske til tværfagligt ledelsesteam i fremtidens speciale – er det dig?

Region Syddanmark

Oversygeplejerske til Geriatrisk Sengeafsnit, Odense.
Geriatri er fremtidens speciale: Levealderen stiger, og geriatrien besidder netop de kompetencer og den særlige viden om den enkelte ældres liv og sygdomme, der er brug for. Det afspejler sig i Afdeling G’s organisering, og det er her, du kommer ind i billedet! Kom og vær med til at udvikle afdelingens nye ledelsesteam, som understøtter samarbejdet på tværs af afsnit og fagligheder.

Du og afsnittets overterapeut udgør ledelsesteamet med oversygeplejersken fra ambulatoriet, og I sikrer sammen optimal drift og vidensdeling på tværs af både faggrupper og afsnit. I har en fælles vagtplanlægger, som er en vigtig medspiller i denne bestræbelse.

Derudover får du sammen med overterapeuten og i samarbejde med afsnittets ledende overlæge til opgave at sikre det ledelsesmæssige fokus på det rehabiliterende patientforløb på Geriatrisk Sengeafsnit og på videreudviklingen af afsnittets gode arbejdsmiljø.

Du og overterapeuten har fælles ledelse. Det betyder, at I har ledelsesopgaver på tværs af terapeuter og plejepersonale i forhold til at sætte patienten først, at sikre den gode patientoplevelse og kvaliteten i den tværfaglige patientbehandling og omsorg.

I har med andre ord i fællesskab ansvar for personaleledelsen af terapeut- og plejegruppen på sengeafsnittet og er hinandens stedfortrædere. Samtidig har I hver især et særligt ansvar for den fag-faglige udvikling inden for henholdsvis plejegruppens og terapeuternes arbejdsområder.

Du refererer til afdelingsledelsen og indgår i afdelingens ledergruppe og i det lokale medarbejderudvalg.

Hvad kan vi tilbyde dig?
Geriatrisk Afdeling er kendt for at være et godt sted at arbejde. Vi hjælper hinanden på kryds og tværs og har en bred vifte af udviklingstiltag, videndeling og sociale arrangementer, som du bliver en del af.
Herudover vil du få:

 • Dygtige og engagerede kolleger
 • Adgang til et enestående tværfagligt samarbejde med daglige konferencer
 • Super godt lærings- og uddannelsesmiljø med struktureret introduktion af alle nye, adgang til mentor mm.
 • Villighed til sparring og supervision hos alle faggrupper
 • Mulighed får at udvikle og forbedre det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde med afsnittets, terapeuter, plejepersonale, læger, sekretærer, serviceassistenter, farmakonomer og diætist

Hvad ønsker vi, at du kan?

 • Værdsætte styrken i diversiteten i ledelsesteamet
 • Skabe følgeskab og gå forrest
 • Besidde empati og kan udvise rummelighed i kontakten med patienter, pårørende og tværfagligt personale både internt og eksternt.
 • Holde fokus på at udvikle og styrke fagligheden hos terapeutgruppen og plejegruppen, og lyst til at udfordre vante arbejdsgange samt afprøve og implementere nyt til gavn for det rehabiliterende patientforløb

Herudover er det en fordel, at du har ledelsesmæssig erfaring og gerne en lederuddannelse.

Lidt mere om afdelingen:
Afdeling G’s mission er at tilbyde en tværfaglig indsats i patientforløbene fra Fælles Akutmodtagelse, indlæggelse på sengeafsnit til ambulant opfølgning og udredning.

Vi har 29 senge og udskrev i 2022 1.800 patienter og havde 5.500 ambulante besøg. Fysioterapeuterne betjener både Afdeling G, Fælles Akut Modtagelse (FAM) og Dermatologisk Afdeling. Ergoterapeuterne betjener derudover også Onkologisk, Hæmatologisk og Plastikkirurgisk Afdeling.

I sengeafsnittene er ansat ca 25 sygeplejersker, 20 social- og sundhedsassistenter, 12 fysioterapeuter og otte ergoterapeuter. I ambulatoriet er ansat syv sygeplejersker og en social- og sundhedsassistent, som også har funktioner på FAM og på sengeafsnittet. Desuden varetages der en udkørende funktion. Læs mere om afdelingen her.

Til afdelingen er også tilknyttet Geriatrisk Forskningsenhed med fire professorer (en sygeplejefaglig, en fysioterapeutfaglig og to lægefaglige). Hertil kommer mange Ph.d.-studerende med bred tværfaglig repræsentation. Læs mere om vores forskning her.

Følg os på Instragram her.

Løn- og ansættelsesforhold:
I henhold til gældende overenskomst. Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.

Ansøgnignsfrist og tiltrædelse:
Ansøgningsfrist for stillingen er den 8. juni, og vi forventer at afholde samtaler i uge 24. Tiltrædelse den 01.08.23 eller efter aftale.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte:

 • Chefsygeplejerske Jette Wensien, mobil 2924 9394,
 • Overterapeut Sussie Bine Thorlsund, mobil 2048 9159,
 • Oversygeplejerske Katrine Twistmann Oelund, mobil 2133 8718,
 • Cheflæge Kristian Bergholt Buhl, mobil 2911 6426,
 • Ledende overlæge Søren Kasch, mobil 4061 3163,

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Afdeling: Geriatrisk Afdeling G Odense

Stillingsbetegnelse: Ledende sygeplejersker

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 08 Jun 2023


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøg inden 3 dage (08.06.2023)

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøg inden 3 dage (08.06.2023)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!