1 Social og Sundhedsassistent 32 timer med lyst til at prøve kræfter i et pædagogisk miljø, i Skovhuse i Nyborg 01. juli/august 2023 Tjeneste hver 4.

Region Syddanmark

Skovhuse er en del af Handicapcenter FYN, som er et af Region Syddanmarks sociale centre. Centret har bo - og aktivitetstilbud til voksne og børn med udviklingshæmning og andre fysiske og psykiske handicaps.

Sproget skaber virkeligheden, er husets motto. Vores virkelighed lige nu er, at vi skal have en ny kollega, gerne dig.
Du skal have mod på det skriftlige arbejde og have flair for at arbejde på computer, ud over de mange andre ting du som SSA også arbejder med. Du arbejder på lige vilkår med de øvrige faggrupper i huset. Vi er alle sammen en tand i et tandhjul, som skaber hverdagen for borgerne. Du har 3 SSA kollegaer i Skovhuse.
Du skal have lyst til at arbejde med denne målgruppe, de fortjener personale som vil dem.
Personalegruppen rummer, pædagoger, pædagogisk assistent, SSA, omsorgsmedhjælpere samt SSH.
Ift. antal timer pr. uge, kan vi tale om det. Stillingen er lavet med hver 4. weekend, men ønskes der flere timer, kan stillingen også laves til hver anden weekend.
Vi ønsker at du vil være praktikvejleder for SSA elever, da det giver meget til fagligheden at have elever i huset.

Skovhuse er normeret til 16 borgere. Stillingen er i det ene hus hvor der bor 8 borgere. Borgerne har forskellige handicaps, og dermed også forskellige kompetencer, behov, udfordringer og ønsker. Borgerne er svagt kognitive, men med mange års livserfaring. De er i alderen 17 til 72 år. Huset er indrettet med hjælpemidler som sikrer gode forflytninger. Hver borger har sin egen ét-værelses lejlighed med udgang til fælles arealer og egen terrasse. Borgerne har individuelle pædagogiske planer, som tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov med et rehabiliterende sigte. Planerne er vores styringsredskab i hverdagen. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og støtter udviklingen derfra. I huset arbejdes der med faglige tiltag som KRAP og Basal stimulation, som metode og grundtanke.

Vi arbejder med sundhedsplaner og andet relevant dokumentation i forhold til sundhed. Der arbejdes pædagogisk med sundhed på daglig basis, både den fysiske og mentale.

 • Borgerne har multiple funktionsnedsættelser og behov for hjælp/støtte i alle dagligdags funktioner.
 • De fleste af borgerne har nedsat mobilitet og er meget begrænsede i deres verbale kommunikation.
 • Her bor borgere med psykiatrisk overbygning
 • Her bor borgere med demens
 • Her bor borgere med syns og hørenedsættelse

Sundhedsfaglige opgaver
I Handicapcenter FYN er der ansat 1 center-sygeplejerske som SSA kan sparre med, ud over kollegaerne i huset, almen praktiserende læge og øvrige samarbejdspartnere ift. det sundhedsfaglige. Du vil være i netværk med SSA´er fra de øvrige huse i Handicapcenter Fyn, samt i netværk med øvrige medicinansvarlige.

 • Varetager rollen som medicinansvarlig, er fortrolig med FMK, eller bliver det.
 • Udarbejde sundhedsplaner og opfølgning i Nexus
 • Varetage introduktion til nye medarbejder i forhold til medicin mv.
 • Være eller blive vejleder for SSA elever, da vi er uddannelses sted.
 • Deltage i netværk i centeret i forhold til SSA opgaver
 • Være tovholder i forhold til sundhedsfaglige problemstillinger

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med fokus på faglig og organisatorisk udvikling.
 • Engagerede og faglig dygtige kollegaer der brænder for området
 • Et udfordrende og spændende arbejdsmiljø hvor vi har fokus på din sikkerhed og trivsel.
 • Et spændende og alsidigt job med rum til faglig og personlig udvikling.
 • En arbejdsplads som arbejder tværfagligt i det enkelte hus og i centeret.
 • Et målrettet pædagogisk arbejde, hvor der er fokus på at øge livskvaliteten gennem pleje, omsorg og pædagogisk støtte.
 • At arbejde systematisk i centrets pædagogiske ramme.
 • Supervision med ekstern supervisor 4 gange årligt
 • Teamorienteret arbejde omkring borgerne, sammen med engagerede kolleger.
 • Mulighed for efteruddannelse og deltagelse på forskellige kursusdage, foredrag mm.
 • Samarbejde med frivillige tilknyttet centret og lokalt i Skovhuse
 • At arbejde pædagogisk med både den fysiske og mentale sundhed.
 • At arbejde med kerneværdiprocesser og har i hver afdeling en ambassadør

Pædagogik:
I Handicapcenter FYN er dagsstruktur et vigtigt element i den pædagogiske værktøjskasse. Vi har på baggrund af vores kendskab og faglige erfaring, udarbejdet en beskrivelse af hverdagen, for den enkelte borger, der har til formål:

- At der bliver skabt forudsigelighed for den enkelte borger.

- At borgeren ud fra beskrivelsen ved, hvad der forventes af ham eller hende.

- At sikre, at medarbejder ikke fratager borgeren færdigheder, som vedkommende mestrer.

- At der sikres en rehabiliterende tilgang til den enkelte borger og fokus på udvikling samt selv- og medbestemmelse.

- At der er særligt fokus på relationer som en naturlig del af det pædagogiske arbejde.

- At sikre, at der er en ensartet tilgang til den enkelte borger.

Dagsstrukturen er udarbejdet, så det tydeligt er beskrevet, hvilken hjælp hver enkelt borger har brug for i hverdagen.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet social og sundhedsassistent, og kan se sig selv arbejde i et pædagogisk miljø.
 • Er villig til at lære de ting du ikke kan fra starten, vi har ikke en forventning om at du kan alt når du starter.
 • Varetager rollen som medicinansvarlig, og er/bliver fortrolig med FMK.
 • Kan skriftlig dokumentere dagligt i det borgeradministrative system NEXUS.
 • Kan håndtere IT på brugerniveau, vi arbejder i Word og Outlook.
 • Understøtter det pædagogiske arbejde i den sundhedsfaglige kontekst, og kan se pædagogik selv i den mindste detalje, når f.eks. borgerne hjælpes med af - og påklædning eller med at dække basale behov.
 • Kan arbejde med din sundhedsfaglige baggrund i de pædagogiske udviklingsprocesser for borgeren, ud fra den pædagogiske ramme som centretpraktiserer.
 • Besidder en ro-skabende fremtoning i relationen med borgerne og i det kollegiale samarbejde.
 • Du kan arbejde morgen/aften i tidsrummet 06.00 – 22.00 og hver fjerde weekend i ulige uge.
 • Har kørekort B og er villig til, at køre i centrets busser.

Stillingen har en fast vejledende rulle plan som kører over 4 uger. Hver uger er der et planlagt skift fra aften til morgen arbejde.

Yderligere information om Handicapcenter FYN og de enkelte tilbud kan ses på vores hjemmeside: http://www.handicapcenterfyn.dk/wm511929

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst for alle stillinger.
Ansøgningsfristen løbende senest 12.06.23
Ansættelsessamtaler holdes løbende.
Yderligere oplysninger fås ved afdelingsleder Brit Bremer på 21 64 66 90.

Afdeling: Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Social- og sundhedsassistent

Arbejdstid: 32 timer

Arbejdssted: Nyborg

Ansøgningsfrist: 12 Jun 2023


Placering

Geografiske områder

Deltidsjob
Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 12.06.2023

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 12.06.2023
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!