Æblehaven i Kolding søger uddannede social- og sundhedsassistenter

Region Syddanmark

Med ansættelse 1. juli eller snarest muligt
- søger Æblehaven i Kolding 2 uddannede social og sundhedsassistenter til 37 t/uge.

Er du social-og sundhedsassistent og har du lyst til af arbejde på et socialpædagogisk tilbud for døvblinde ved Autismecenter Syddanmark?

Vil du bidrage til/ kunne du tænke dig:

 • At være med til at udvikle det sundhedsfaglige arbejde på Æblehaven?
 • At arbejde rehabiliterende med individuel pleje og pædagogisk tilgang til den enkelte borger?
 • At gøre brug af egne kompetencer og udvikle egne kompetencer i en hverdag fyldt med faglig sparring og refleksion?
 • At arbejde tværfagligt og tværsektorielt med kontakt til forskellige instanser?
 • Være med til at sikre kontinuiteten i det sundhedsfaglige tilbud?
 • At arbejde tæt sammen med pædagoger, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere, Æblehavens basissygeplejerske og centersygeplejersken.

På Æblehaven får du mulighed for:

 • At arbejde med voksne borgere der er blinde eller døvblinde.
 • At krydse faggrænser uden at miste din faglige sikkerhed
 • At arbejde med dine sundhedsfaglige kompetencer
 • At arbejde tæt sammen med centrets sygeplejerske og Æblehavens basissygeplejerske.

Hvad er Æblehaven?
Æblehaven er en del af Autismecenter Syddanmark, som også har afdelinger i Kværndrup, Ringe, Odense & Middelfart. Her er der er fokus på udvikling og at styrke samarbejde på tværs af grupper & fagligheder og at arbejde ud fra vores fælles kerneopgave:

Med afsæt i den enkelte borgers ressourcer, drømme og håb styrker vi selvbestemmelsen og fremmer selvhjulpenheden, for at understøtte borgerens egen oplevelse af livskvalitet og et meningsfuldt liv.
Æblehaven er et højt specialisteret botilbud, til voksne blinde eller døvblinde borgere med andre komplekse handicaps som eksempelvis psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, angst, manier, demenssymptomer og andre sundhedsfaglige problemstillinger.

Borgerne har brug for et specialpædagogisk tilbud med struktur og forudsigelighed, samt kompenserende strategier i forhold til kommunikation og socialt samvær. Aldersgruppen er fra 47 til 75 år.

Der er tæt samarbejde med borgernes pårørende, praktiserende læge, speciallæger og den kommunale hjemmesygepleje som støtter op omkring borgernes fysiske og mentale helbred.

Vi vægter sparringen mellem det pædagogiske og sundhedsfaglige personale højt, da hverken et pædagogisk eller et klinisk blik, kan stå alene.

Du kan læse mere om os her.

Om Jobbet:
Vi søger Social og Sundhedsassistenter, for at styrke den sundhedsfaglige indsats omkring borgerne.

Du vil, sammen med vores centersygeplejerske og basissygeplejerske få ansvar for:

 • Medicinhåndtering
 • Opdatering af FMK
 • Dokumentation af sundhedsfaglige ydelser i sundhedsplaner
 • Dokumentation i borgerbeskrivelsen med udgangspunkt i de 12 sygeplejefaglige problemstillinger.
 • Dokumentation i form af lokale instrukser
 • Dokumentation i form af borgernære instrukser
 • Lægekontakt, sygehus besøg og øvrige sundhedsfaglige aftaler i samarbejde med basissygeplejersken og det pædagogiske personale.
 • Uddelegering af kompetencer til det pædagogiske personale.
 • Du får ansvar i forhold til dine kompetencer og bliver oplært i relevante opgaver.

Jobbet indeholder yderligere:

 • En spændende og varierende hverdag
 • Introduktionsprogram
 • Timer både hos borgerne og til de sundhedsfaglige opgaver sammen med basissygeplejersken.
 • Dag- og aftenarbejde, samt hver 2. weekend.

Forventninger:
Du er uddannet Social og sundhedsassistent med lyst og energi til arbejdet med borgerne.

 • Du har interesse og engagement for faget.
 • Du er optaget af at skabe gode relationer til borgere, pårørende og kollegaer.
 • Du bidrager positivt til det tværfaglige samarbejde, og er fleksibel.
 • Du er god til at holde fokus på det der fungerer, åben, nysgerrig og anerkendende i din kommunikation.
 • Du er struktureret og kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Dutrives med at være en del af et team
 • Du trives med daglig dokumentation på skrift

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er den 6. juni 2023.

Samtaler afholdes den 13. juni 2023.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Pia A. Staugaard på telefon 21 80 90 13.

Afdeling: Autismecenter Syddanmark, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Social- og sundhedsassistent

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Kolding

Ansøgningsfrist: 06 Jun 2023


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøg inden 1 dag (06.06.2023)

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøg inden 1 dag (06.06.2023)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!