SSA med høj faglighed og hjerte på rette sted søges

Region Syddanmark

Kunne du tænke dig, at:

 • Være med til at løfte den sundhedsfaglige dokumentation for udsatte borgere?
 • Støtte den enkelte borgers sundhedsfaglige udfordringer?
 • Arbejde efter en pædagogisk tilgang?
 • Deltage i det tværfaglige arbejde omkring den enkelte borger?

Så læs videre og se om Specialcenter Syddanmark skal være din nye arbejdsplads.

Vi søger 2 social- og sundhedsassistenter til Østruplund i afdeling Skoven.

Hvad er Specialcenter Syddanmark?
Specialcenter Syddanmark er en del af Regionens sociale tilbud, som består af flere tilbud fordelt på Fyn og i Jylland.

Specialcenter Syddanmark er særligt målrettet borgere med psykosociale udfordringer.

Østruplund er en del af Specialcenter Syddanmark, som modtager domsanbragte udviklingshæmmede borgere. Borgerne kan have en tilsyns- eller behandlingsdom. Der er en stor spredning i borgernes funktionsniveau. Borgerne kan til tider være udad reagerende, hvorfor vi arbejder med low arousal principper, som vi tilbyder alle fastansatte medarbejdere kursus i.

Vi tager altid udgangspunkt i borgerens ressourcer, når vi beskriver pædagogiske mål og delmål. Vi ønsker, at borgerne beholder og gerne tilegner sig nye færdigheder mens de bor hos os.

Østruplund ligger i naturskønne omgivelser tæt på Otterup i Nordfyns kommune.

Østruplund består af 3 bo-enheder; afd. Slottet, Marken og Skoven samt et internt aktivitetstilbud; A-huset. Der er 13 borgere tilknyttet afdeling Skoven.

At være ansat hos os kræver en professionel tilgang til hverdagen. Nærvær og empati for borgernes livssituation er ligeledes egenskaber, vi vægter højt hos vores personale.

Vi arbejder i teams omkring borgeren, vi har et godt samarbejde med vores tværfaglige kollegaer fra OUH, speciallæger og praktiserende læger som støtter op omkring borgerens fysiske og mentale helbred.

Funktionen som sundhedsfaglig medarbejder i afdeling Skoven indebærer:

 • Ansvar for opdatering af FMK
 • Ansvar for medicinhåndtering
 • Ansvar for sundhedsfaglige opgaver
 • Dokumentation af sundhedsfaglige ydelser i sundhedsplaner.
 • Deltage i det pædagogiske arbejde med borgerne
 • Oplære ikke sundhedsfaglige kollegaer i at varetage sundhedsfaglige opgaver

Det får du hos os:

 • En spændende og varieret hverdag
 • Mentorordning
 • Indflydelse på egen hverdag
 • Stort fokus på godt arbejdsmiljø
 • Spændende og alsidige arbejdsopgaver
 • En engageret og faglig ledelse.
 • Et miljø hvor både dine sundhedsfaglige og pædagogiske kompetencer er i spil.

Vores ønsker til dig:

 • Du trives med at være en del af et team
 • Du har et ønske om faglig udvikling
 • Du kan bevare roen og overblikket i pressede situationer
 • Du er åben for kreative løsninger og for at hjælpe borgeren til en meningsfuld hverdag.
 • Du ønsker at arbejde pædagogisk med det sundhedsfaglige
 • Du trives med daglig dokumentation på skrift
 • Du ser dig selv som en der bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Du har kørekort
 • Straffeattest indhentes

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge, men hvis du har ønske om andet timetal er det også en mulighed. Der arbejdes skiftende i dag- og aftenvagter samt hver 2. weekend. Vi er en fleksibel arbejdsplads som gør meget for at få arbejdsplanen til at hænge sammen med privatlivet.

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Camilla Munck på telefon: 29476228 eller mail:

Ansøgningsfrist den 19.10.23

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 25.10.23

Afdeling: Specialcenter Syddanmark, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Social- og sundhedsassistent

Arbejdstid: 37 timer

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 19 Oct 2023


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 19.10.2023

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 19.10.2023
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!