Handicapcenter Fyn afd. Skovhuse øst Nyborg

Region Syddanmark

Vi søger en Social pædagog/Sundhedspædagog/pædagogisk assistent 35/37 timer pr. 1. januar 2024
Kan du før eller senere, ser vi på det ....

I Skovhuse bor 16 borgere med multipli funktionsnedsættelse. 8 borger i hvert hus. Borgerne har forskellige handicaps og dermed også forskellige kompetencer, behov, udfordringer og ønsker. Borgerne er svagt kognitive, men har mange års livserfaring. De er i alderen 18 til 76 år. Personalegruppen i Skovhuse rummer pædagoger, pædagogiskassistent, social og sundhedsassistent samt social og sundhedshjælper og omsorgsmedhjælpere. I det daglige arbejde har vi meget tværfagligt samarbejde højt og samarbejder med centerets fysioterapeut, ergoterapeut og sygeplejerske foruden pårørende og kommuner. Hver borger har sin egen et værelses lejlighed med udgang til store dejlige fællesarealer og har yderligere egen terrasse. Borgerne har individuelle pædagogiske planer, som tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov med et rehabiliterende sigte, hvilket er vores styringsredskab i hverdagen.

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og støtter udviklingen derfra. De faglige tiltag relaterer sig til den enkelte borger med KRAP, Basal stimulation og Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse, som metode og grundtanke.

Huset er indrettet med hjælpemidler, som sikrer nogle gode forflytninger. Vi arbejder med den personlige pleje som en del af den pædagogiske indsats. Vi har borgerens hele livssituationen for øje, det betyder, at vi også arbejder med de sundhedsmæssige aspekter af deres liv. Her er tale om den fysiske og mentale sundhed. Der arbejdes pædagogisk med sundheden på daglig basis.

 • Vi er et tilbud til borgere med gennemgribende fysisk- og psykisk udviklingshæmning med behov for hjælp i alle dagligdagsfunktioner
 • De fleste af borgerne har nedsat mobilitet og er meget begrænsede i deres verbale kommunikation.
 • Udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning
 • Udviklingshæmmede borgere med demens
 • Udviklingshæmmede borgere med høretab

Pædagogik
I Handicapcenter FYN er dagsstruktur et vigtigt element i den pædagogiske værktøjskasse. For alle borgere på centret udarbejder vi en beskrivelse af hverdagen, der har til formål:

- At der bliver skabt forudsigelighed for den enkelte borger.

- At borgeren ud fra beskrivelsen ved, hvad der forventes af ham eller hende.

- At sikre, at medarbejder ikke fratager borgeren færdigheder, som vedkommende mestrer.

- At der sikres en rehabiliterende tilgang til den enkelte borger og fokus på udvikling samt selv og medbestemmelse.

- At der er særligt fokus på relationer som en naturlig del af det pædagogiske arbejde.

- At sikre, at der er en ensartet tilgang til den enkelte borger

Dagsstrukturen bliver udarbejdet, så det tydeligt bliver beskrevet, hvilken hjælp hver enkelt borger har brug for i hverdagen.

Den pædagogiske værktøjskasse rummer en række faglige metoder:

 • Pædagogikken KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik)
 • Basal Stimulation
 • Pædagogik til borgere med demens
 • Redskaber til nedsat kommunikation
 • Dagsstruktur
 • Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse
 • LA

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med fokus på faglig og organisatorisk udvikling.
 • Engagerede og faglig dygtige kollegaer der brænder for området
 • Et udfordrende og spændende arbejdsmiljø hvor vi har fokus på din sikkerhed og trivsel.
 • En arbejdsplads, hvor vi hjælper hinanden, også når vi har brug for fri.
 • Et spændende og alsidigt arbejde med rum til faglig og personlig udvikling.
 • Et hus som har pædagogstuderende
 • Et målrettet pædagogisk arbejde, hvor der er fokus på at øge livskvaliteten gennem pædagogisk støtte, pleje og omsorg.
 • Supervision med ekstern supervisor (mindst 4 gange årligt)
 • Teamorienteret arbejde omkring borgerne, sammen med engagerede kolleger.
 • Introforløb med erfarne kollegaer og webbaseret intro. Dertil også 2 hele dage med intro til centret, medicin introduktion og introduktion til dokumentations systemet: Nexus.
 • Mulighed for efteruddannelse og deltagelse på forskellige kursusdage, foredrag mm.
 • Samarbejde med frivillige tilknyttet centret og lokalt i Skovhuse
 • At arbejde pædagogisk med både den fysiske og mentale sundhed.
 • At arbejde med kerneværdiprocesser og har i hver afdeling en ambassadør

Vi har brug for at du:

 • Er uddannet pædagog/pædagogisk assistent og brænder for det sociale/specialiseret område
 • Er villig til at lære de ting du ikke kan fra starten, vi har ikke en forventning om at du kan alt når du starter.
 • Kan formulerer dig på skrift, kommunikation og dokumentation.
 • Besidder en roskabende fremtoning i relationen med borgerne og i det kollegiale
  samarbejde.
 • Kan holde og skabe overblik i samarbejde med kollegaer.
 • Understøtter det pædagogiske arbejde og kan se pædagogik selv i den mindste detalje, når f.eks. borgerne hjælpes med af - og påklædning eller med at dække basale behov.
 • Kan/vil arbejde med medicinhåndtering i en pædagogisk kontekst
 • Kan arbejde med pædagogiske udviklingsprocesser for borgeren, ud fra den pædagogiske ramme som centretpraktiserer.
 • Bidrager positivt og engageret på team- og afdelingsniveau.
 • Er loyal over for de strukturer og aftaler der er i centret.
 • Kan håndtere IT på brugerniveau.
 • Har kørekort B og er villig til, at køre i centrets busser.
 • Du kan arbejde morgen/aften i tidsrummet 06.00 – 22.00 og hver anden weekend i lige uger, samt nogle helligdage. Ligelig fordeling af dag og aftenarbejde.
 • Yderligere information om Handicapcenter FYN og de enkelte tilbud kan ses på vores hjemmeside: http://www.handicapcenterfyn.dk/wm511929 Skovhuse

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst for alle stillinger.
Ansøgningsfristen: løbende, sidste dag 15/12-23
Samtaler: Vi holder løbende samtaler.
Yderligere oplysninger fås ved afdelingsleder Brit Bremer på 21 64 66 90

Afdeling: Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Socialpædagog

Arbejdstid: 35/37 timer

Arbejdssted: Nyborg

Ansøgningsfrist: 15-12-2023


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 15.12.2023

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 15.12.2023
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!