Social og Sundhedsassistent søges til syge/barselsvikariat med lyst til at prøve kræfter i et pædagogisk miljø, i Skovhuse Øst, Nyborg

Region Syddanmark

fra 1. marts 2024 på 35 timer og sikkert et år frem.
Tjeneste hver anden weekend i ulige uger.
Skovhuse er en del af Handicapcenter FYN, som er et af Region Syddanmarks sociale centre. Centret har bo - og aktivitetstilbud til voksne og børn med udviklingshæmning og andre fysiske og psykiske handicaps.

Sproget skaber virkeligheden, er husets motto. Vores virkelighed lige nu er, at vi har brug for en kollega, gerne dig. Du skal have mod på det skriftlige arbejde og have flair for at arbejde på pc som en del af dine SSA-opgaver. Du arbejder borger-relateret på lige vilkår med de øvrige faggrupper i huset. Vi er alle sammen en tand i et tandhjul, som skaber hverdagen for borgerne. Du har tre SSA kollegaer i Skovhuse. Du skal have lyst til at arbejde med målgruppen, de fortjener personale som oprigtigt vil dem. Personalegruppen rummer, pædagoger, pædagogisk assistent, SSA, omsorgsmedhjælpere samt SSH.

Skovhuse er normeret til 16 borgere. I øst bor 8 borgere med forskellige handicaps og dermed forskellige kompetencer, behov, udfordringer og ønsker. Borgerne er svage kognitivt, men med mange års livserfaring. De er i alderen 18 til 73 år. Huset er indrettet med hjælpemidler som sikrer gode forflytninger. Hver borger har sin egen ét-værelses lejlighed med udgang til fælles arealer og egen terrasse. Borgerne har individuelle planer som tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov med et rehabiliterende sigte.

Borgerne:

 • Borgerne har multiple funktionsnedsættelser og behov for hjælp/støtte i alle dagligdags funktioner.
 • Borgerne har nedsat mobilitet og er meget begrænsede i deres verbale kommunikation.
 • Her bor borgere med psykiatrisk overbygning
 • Her bor borgere med demens
 • Her bor borgere med syns og hørenedsættelse

Sundhedsfaglige opgaver
Dine SSA-opgaver vil primært bestå af:

 • Oprettelse af sundhedsplaner og andet relevant dokumentation i Nexus ift. sundhed.
 • Varetagelse af rollen som medicinansvarlig, er fortrolig med FMK, eller bliver det.
 • Varetage introduktion til nye medarbejdere ift. medicin og medicinhåndtering.
 • Deltage i netværk i centeret i forhold til SSA opgaver samt medicin
 • Være tovholder i forhold til sundhedsfaglige problemstillinger

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med fokus på faglig og organisatorisk udvikling.
 • Engagerede og faglig dygtige kollegaer der brænder for området.
 • Et udfordrende og spændende arbejdsmiljø hvor vi har fokus på din sikkerhed og trivsel.
 • Et spændende og alsidigt job med rum til faglig og personlig udvikling.
 • En arbejdsplads som arbejder tværfagligt i det enkelte hus og i centeret.
 • Et målrettet pædagogisk arbejde, hvor der er fokus på at øge livskvalitet gennem pleje, omsorg og pædagogisk støtte.
 • At arbejde systematisk i centrets pædagogiske ramme.
 • Supervision med ekstern supervisor 4 gange årligt
 • Teamorienteret arbejde omkring borgerne
 • Mulighed for efteruddannelse og deltagelse på relevante kursusdage.
 • Samarbejde med frivillige tilknyttet centret og lokalt i Skovhuse
 • At arbejde pædagogisk med både den fysiske og mentale sundhed.
 • At arbejde med kerneværdiprocesser.
 • Sparring med centersygeplejerske samt øvrige SSA´er i huset, almen praktiserende læge og øvrige sundhedsfaglige samarbejdspartnere

Pædagogik
I huset arbejdes der med KRAP som metode og grundtanke.

Dagsstrukturen er ligeledes et vigtigt element i den pædagogiske værktøjskasse. Vi har på baggrund af vores kendskab og faglige erfaring, udarbejdet en beskrivelse af den enkelte borgers hverdag, der har til formål:

- At skabe forudsigelighed for og en ensartet tilgang til den enkelte borger.

- At borgeren ud fra beskrivelsen ved, hvad der forventes af ham eller hende.

- At sikre, at medarbejder ikke fratager borgeren færdigheder, som vedkommende mestrer.

- At sikre fokus på selv- og medbestemmelse, samt udvikling hvor det er muligt.

- At der er særligt fokus på relationer som en naturlig del af det pædagogiske arbejde.

Dagsstrukturen beskriver tydeligt hvilken hjælp hver enkelt borger har brug for i hverdagen og hvordan den udføres.

Vi forventer at du

 • Er uddannet social og sundhedsassistent, og kan se dig selv arbejde i et pædagogisk miljø.
 • Er villig til at lære de ting du ikke kan fra starten, vi har ikke en forventning om, at du kan alt fra start.
 • Kan varetage rollen som medicinansvarlig, og er/bliver fortrolig med FMK.
 • Kan dokumentere skriftligt dagligt i det borgeradministrative system NEXUS.
 • Kan håndtere IT på brugerniveau, vi arbejder i Word og Outlook.
 • Kan arbejde med din sundhedsfaglige baggrund i den pædagogiske ramme for borgeren, som centretpraktiserer.
 • Besidder en ro-skabende fremtoning i relation med borgerne og i det kollegiale samarbejde.
 • Kan arbejde morgen/aften i tidsrummet 06.00 – 22.00 og hver anden weekend i ulige uger.
 • Har kørekort B og er villig til at køre i centrets busser.

Stillingen har en fast vejledende rulle plan som kører over 4 uger. Hver uger er der et planlagt skift fra aften til morgen arbejde.

Yderligere information om Handicapcenter FYN og de enkelte tilbud kan ses på vores hjemmeside

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst.
Ansøgningsfristen løbende senest 29.02.2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Yderligere oplysninger fås ved faglig leder Jeanette Danielsen 29 79 80 59 eller afdelingsleder Brit Bremer på 21 64 66 90.

Afdeling: Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Social- og sundhedsassistent

Arbejdstid: 35 timer

Arbejdssted: Nyborg

Ansøgningsfrist: 29-02-2024


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Vikariat
Ansøg inden 3 dage (29.02.2024)

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøg inden 3 dage (29.02.2024)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!